Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia bieżące

1. 

 1. Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!”.

 2 W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej państwowości. Zgodnie z tradycją odbył się wówczas, w Wielką Sobotę, chrzest władcy Polan. Jak powiedział Prezydent A. Duda - «To wtedy narodziła się Polska. Narodziła się z wód chrzcielnych do nowego, chrześcijańskiego życia. Narodziła się dla świata, wychodząc z epoki przedhistorycznej i wkraczając na arenę dziejów Europy. Narodziła się dla siebie, jako wspólnota narodowa i polityczna, bowiem przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim określiło naszą polską tożsamość.

3. Zgodnie z zachętą Przewodniczącego KEP ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, jest rzeczą niezwykle istotną, aby pamięć o tak ważnym dla Kościoła i narodu wydarzeniu była kultywowana rokrocznie, tak, by zapadła głęboko w sercach wszystkich Polaków, zwłaszcza najmłodszych pokoleń. Pamiętajmy o tym ważnym dniu, wypadającym w tym roku w najbliższą środę. Wywieśmy, jeśli to możliwe, w Święto 14 kwietnia, flagę państwową i watykańską.

Więcej informacji na stronie internetowej www.swietochrztu.pl.

4. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego. Dziś w numerze o papieżu seniorze Benedykcie XVI; o Sercu Jezusa i Bożym Miłosierdziu; o pandemii i odbudowie zdrowia Polaków; o Kanale Sueskim i jego ograniczeniach; także o pięknym kościele w Turku. Zachęcam do lektury.

5. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszły + Alina Dusińska i + Krystyna Wirszewska. Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości. Wieczny odpoczynek ...

6.  Dziękuję za ofiary przekazane na kwiaty do grobu Pańskiego.


Poświęcenie palm i pokarmów

Modlitwa poświęcenia palm

Wszechmogący, wieczny Boże, uświęć † te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, * mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

albo

Wszechmogący Boże, z palmami w rękach czcimy dzisiaj zwycięstwo Chrystusa, † pomnóż naszą wiarę i wysłuchaj nasze prośby, * abyśmy zjednoczeni z Chrystusem przynosili Tobie owoce dobrych uczynków. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

palmy

 

Błogosławieństwo pokarmów /może być w Wielką Sobotę lub w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego/:

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

swieconka

Apel egzorcystów Diecezji Płockiej

InteliImage

Zwracamy się z apelem do rodziców, nauczycieli oraz wychowawców dzieci i młodzieży, aby nie organizować i nie uczestniczyć w inicjatywie zwanej „Halloween”. Jest ona obca kulturze polskiej i chrześcijańskiej. Często wiąże się ze wzrostem liczby opętań wśród dzieci, które wcześniej bawiły się w Halloween. Zgłaszają się do nas rodzice z prośbą o pomoc, z powodu pojawiających się  problemów u dzieci, które brały udział w różnych „zabawach”, odbywających się w okolicach 31 października. Halloween nie jest niewinną, beztroską zabawą, ale grozi otwarciem się na działanie złych duchów. Osoby biorące udział w Halloween nie muszą uczestniczyć w złych rytuałach, składać ofiary ze zwierząt, czy profanować cmentarze bądź Najświętszy Sakrament. Już samo wejście w przestrzeń demonów, choćby dla zabawy, jest niebezpieczne.

Zachęcamy, by zastąpić te niebezpieczne praktyki świętem Holyween - organizacją korowodów świętych, podczas których dzieci i młodzież przebrani za świętych, na przykład swoich patronów, uczestniczą w balach świętych i czuwaniach modlitewnych.

Kościół zawsze potępiał praktyki okultystyczne i satanistyczne. Przeciwko Halloween w 2009 roku wypowiedział się papież Benedykt XVI, określając je jako „święto antychrześcijańskie i niebezpieczne”, które „promuje kulturę śmierci” i „popycha nowe pokolenia w kierunku mentalności ezoterycznej, magii, atakuje święte i duchowe wartości przez diabelskie inicjacje za pośrednictwem obrazów okultystycznych”.

Apelujemy zatem, by unikać tych duchowych zagrożeń. Pamiętajmy, że diabeł nie żartuje!

Płock, 27 październik 2017 r.

Egzorcyści Diecezji Płockiej

Intencje mszalne - 02.05. - 16.05.2021r.

Niedziela - 02 maja

godz. 9.00 + Stanisława, Helenę i Juliannę Wójcik

godz. 12.00  Za Parafian

godz. 16.00 + r-ców Stanisława i Henrykę Ozimkiewicz, dz-ków Karpińskich

Poniedziałek 03. maja

godz. 9.00 + Reginę /10/, Zdzisława i Jana Wierzchowskich, r-ny Domańskich i Zakrzewskich

godz. 17.00 + Mariannę, Bolesława i Kazimierza Ciemniewskich

Wtorek

godz. 17.00 + Krzysztofa /3/ i Pawła Guzanowskich, r-ny Guzanowskich, Ostrowskich i Sułkowskich

godz. 17.30 + Alfreda /2/, Leokadię i Antoniego Piotrowskich

Środa

godz. 17.00 + r-ców Brzezińskich, Safarynów i brata Eugeniusza, zm. z tych rodzin

godz. 17.30 + Alinę Dusińską - ucz. pog.

Czwartek

godz. 17.00 + Stanisława i Teresę Kucharskich, zm. z r-ny

godz. 17.30 + Krystynę Wirszewską - ucz. pog.

Piątek

godz. 16.30 + Irenę i Henryka oraz Józefę i Józefa Godlewskich

godz. 17.00 ślub: Karolina Opolska / Paweł Gocejna

Sobota

godz. 17.00 + Stanisławę, Edmunda, Lecha i Romana Brzeskich, Zofię i czesława Pydyn

godz. 17.30 + Ryszarda Rykalskiego, Jana i Stanisława Rogalskich

Niedziela 09.05

godz.  9.00  + Stanisława /ojca/ i Stanisława /syna/ oraz brata Andrzeja Wiśniewskich

godz. 12.00  Za Parafian/odpustowa/

godz. 16.00 + Stanisławę Fonderską

Poniedziałek

godz. 17.00 + Stanisława Sosińskiego, Jerzego Stasiaka i zm. z r-ny

godz. 17.30 + Jadwigę, Józefa i Janusza Czarneckich, Hieronima Szadkowskiego

Wtorek

godz. 17.00 + Zbigniewa Dziuka - ucz. pog.

godz. 17.30 + o. Tomasza Wójciaka

Środa

godz. 17.00 + Zofię i Jana Felczyńskich

godz. 17.30 + Zofię /12/ i Józefa Podgórskich, r-ny Podgórskich, Kowalskich i Wichowskich

Czwartek

godz. 17.00 + Halinę Piórkowską - ucz. pog.

godz. 17.30 + Pawła Śmigrodzkiego - ucz. pog.

Piątek

godz. 17.00 + Małgorzatę Pawłowską - ucz. pog.

godz. 17.30 + Annę Ozimkowską  /2/

Sobota 

godz. 17.00 + Krystynę /8/, Władysława, Jerzego Śmigrodzkich, Mirosława Tobolskiego i Jadwigę Dawid

godz. 17.30 + Wiesławę Włodarską /9/, dz-ków Przygódzkich i Włodarskich

Niedziela 16.05

godz. 9.00 + Stanisława Świderskiego, Hakinę Figat i Michalinę Wasiliew

godz. 12.00 Za Parafian 

                   Chrzest: Marcelina Długoszewska

godz. 16.00 + Józefa Marciniaka, r-ców Grabowskich, Marciniaków, dz-ków Felczaków

Róże Różańcowe w par. św. Antoniego w Sarbiewie

 

 

Intencja modlitwy: 

Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami. Módlmy się również o zatrzymanie pandemii, o siłę i zdrowie dla pracującej ciężko służby zdrowia, za wszystkich chorych i cierpiących.

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE ODMAWIANE W MIESIĄCU MAJ 2021
RÓŻA RÓŻAŃCOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI Miejscowość
Tajemnica Radosna 1 Zwiastowanie NMP Elżbieta Garczewska JAROCIN
2 Nawiedzenie świętej Elżbiety Alina Garczewska
3 Narodzenie Pana Jezusa Maria Długoszewska
4 Ofiarowanie Jezusa w świątyni Mateusz Długoszewski
5 Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Maria Lenard
Tajemnica Światła 1 Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Krystyna Goszczyńska
2 Objawienie się na weselu w Kanie Helena Lewandowska
3 Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Janina Ezman
4 Przemienienie na Górze Tabor Barbara Zacieska
5 Ustanowienie Eucharystii Jadwiga Nowakowska
Tajemnica Bolesna 1 Modlitwa w Ogrójcu Agnieszka Bronowska
2 Biczowanie Pana Jezusa Agnieszka Żołądek SZYMAKI
3 Cierniem ukoronowanie Kamil Dobrosielski
4 Droga krzyżowa Zofia Ciemniewska ĆWIKLIN
5 Śmierć na krzyżu Halina Przetacka
Tajemnica Chwalebna 1 Zmartwychwstanie Jezusa Bożena Konopka
2 Wniebowstąpienie P. Jezusa Urszula Trochonowicz
3 Zesłanie Ducha Świętego Anna Długoszewska JAROCIN
4 Wniebowzięcie NMP Przemysław Długoszewski
5 Ukoronowanie NMP Barbara Rakowska
UWAGA : Nazwiska Zalatorek podkreślone na liście każdej Róży Różańcowej.  

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE ODMAWIANE W MIESIĄCU MAJ 2021
RÓŻA RÓŻAŃCOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II Miejscowość
Tajemnica Radosna 1 Zwiastowanie NMP Żaneta Chudzyńska DŁUŻNIEWO
2 Nawiedzenie świętej Elżbiety Maria Męczyńska
3 Narodzenie Pana Jezusa Irena Męczyńska
4 Ofiarowanie Jezusa w świątyni Anna Męczyńska
5 Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Martyna Męczyńska-Snopek
Tajemnica Światła 1 Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Barbara Tobolska
2 Objawienie się na weselu w Kanie Barbara Żmijewska
3 Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Barbara Gwiazdowska SARBIEWO
4 Przemienienie na Górze Tabor Małgorzata Popłonkowska
5 Ustanowienie Eucharystii Zbigniew Popłonkowski
Tajemnica Bolesna 1 Modlitwa w Ogrójcu Małgorzata Urbaniak
2 Biczowanie Pana Jezusa Patrycja Szymańczyk
3 Cierniem ukoronowanie Agnieszka Szymańczyk
4 Droga krzyżowa Zofia Leszczyńska
5 Śmierć na krzyżu Bożena Folk
Tajemnica Chwalebna 1 Zmartwychwstanie Jezusa Ks. Janusz Ziarko
2 Wniebowstąpienie P. Jezusa Karolina Budek
3 Zesłanie Ducha Świętego Małgorzata Witulska DŁUŻNIEWO
4 Wniebowzięcie NMP Maria Staniszewska
5 Ukoronowanie NMP Michał Staniszewski
UWAGA : Nazwiska Zalatorek podkreślone na liście każdej Róży Różańcowej.  

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE ODMAWIANE W MIESIĄCU MAJ 2021
RÓŻA RÓŻAŃCOWA IM. ŚW. MAKSYMILIANA M.KOLBE Miejscowość
Tajemnica Radosna 1 Zwiastowanie NMP Grzegorz Szpojankowski GALOMINEK
2 Nawiedzenie świętej Elżbiety Teresa Nader
3 Narodzenie Pana Jezusa Danuta Kleniewska
4 Ofiarowanie Jezusa w świątyni Beata Kleniewska
5 Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Joanna Wojciechowska
Tajemnica Światła 1 Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Henryka Pawelska
2 Objawienie się na weselu w Kanie Grażyna Laskowska
3 Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Aneta Fonderska GALOMIN
4 Przemienienie na Górze Tabor Aneta Fonderska
5 Ustanowienie Eucharystii   Maria Lewandowska
Tajemnica Bolesna 1 Modlitwa w Ogrójcu Anna Sokołowska
2 Biczowanie Pana Jezusa Teresa Rutkowska
3 Cierniem ukoronowanie Krystyna Gozdan
4 Droga krzyżowa Helena Figurska
5 Śmierć na krzyżu Teresa Pruszkowska
Tajemnica Chwalebna 1 Zmartwychwstanie Jezusa Anna Jadczak
2 Wniebowstąpienie P. Jezusa Bogdan Socha
3 Zesłanie Ducha Świętego Janina Kowalska GALOMINEK
4 Wniebowzięcie NMP Barbara Fronczak
5 Ukoronowanie NMP Danuta Szpojankowska
UWAGA : Nazwiska Zalatorek podkreślone na liście każdej Róży Różańcowej.  

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE ODMAWIANE W MIESIĄCU MAJ 2021
RÓŻA RÓŻAŃCOWA IM. ŚW. JACKA Miejscowość
Tajemnica Radosna 1 Zwiastowanie NMP Maria Dłutek GALOMINEK NOWY
2 Nawiedzenie świętej Elżbiety Teodozja Czarnecka GALOMINEK NOWY
3 Narodzenie Pana Jezusa Magdalena Czarnecka
4 Ofiarowanie Jezusa w świątyni Cecylia Rychlik  
5 Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Marianna Paruszewska ĆWIKLINEK
Tajemnica Światła 1 Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Anna Michalska
2 Objawienie się na weselu w Kanie Zofia Brzezińska WOLA DŁUŻNIEWSKA
3 Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Irena Ostapowska DŁUŻNIEWO
4 Przemienienie na Górze Tabor Julia Męczyńska
5 Ustanowienie Eucharystii Zuzanna Lewandowska
Tajemnica Bolesna 1 Modlitwa w Ogrójcu Beata Lewandowska
2 Biczowanie Pana Jezusa Agata Staniszewska SARBIEWO
3 Cierniem ukoronowanie Elżbieta Kaczyńska DŁUŻNIEWO
4 Droga krzyżowa Wiesława Banasiewicz SZYMAKI
5 Śmierć na krzyżu Krystyna Mendelewska GALOMIN
Tajemnica Chwalebna 1 Zmartwychwstanie Jezusa Jolanta Śliwińska
2 Wniebowstąpienie P. Jezusa Julia Łukaszewska WOLA FOLWARK
3 Zesłanie Ducha Świętego Agnieszka Łukaszewska
4 Wniebowzięcie NMP Ewa Felczak
5 Ukoronowanie NMP Iwona Dębska
UWAGA : Nazwiska Zalatorek podkreślone na liście każdej Róży Różańcowej.  

W najbliższym czasie w naszej parafii przeżywać będziemy:

 

  1. 11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu pamiętajmy o modlitwie - w kościele bądź prywatnie - w intencji Ojczyzny. Módlmy się o Błogosławieństwo, o zgodę, jedność, pojednanie. pamiętajmy też o Tych, którzy dla Ojczyzny oddawali życie i zdrowie.
  2. Dnia 29 listopada rozpoczniemy nowy Rok Liturgiczny. Adwent jest początkiem nowego czasu. Tu nie tyle chodzi o jakieś postanowienia i wyrzeczenia, ile o uporządkowanie wszystkiego,całego naszego życia i skierowanie naszych myśli i pragnień na Jezusa.
  3. W dniach 11 - 13 grudnia mamy zaplanowane rekolekcje adwentowe. Powinien je poprowadzić ks. Piotr Marzec. Nie mam teraz takiej pewności, że się one odbędą z racji na ograniczenia. Będę informował na bieżąco.
  4. Narodzenia Pańskie bez zmian - 25 grudnia. Podobnie II Dzień Świąt czyli św. Szczepan.
  5. Zakończenie starego roku 2020 w czwartek, 31 grudnia podczas nabożeństwa o godz. 18.00. Podziękujemy za kończący się rok i poprosimy Boga, aby kolejny był nieco lepszy.
  6. Nowy Rok 2021 liturgicznie powitamy o 9.00 i 12.00.
  7. Styczeń - może będzie wizyta duszpasterska. Z pewnością będą zimowe ferie dla dzieci i młodzieży.
  8. 12-14 marca mamy zaplanowane rekolekcje wielkopostne.
  9. 04 kwietnia Wielkanoc.
  10. 09 maja Odpust ku czci św. Stanisława BM, Patrona naszej świątyni.
  11. 30 maja 2021 zaplanowana jest I-sza Komunia święta.
  12. 06 czerwca natomiast Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego.
  13. 13 czerwca Odpust parafialny ku czci św. Antoniego.