Zagrożenie wirusem

Zarządzenie Biskupa Płockiego w odpowiedzi na Komunikat 
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
z dn. 13 marca 2020 roku

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce od dnia 13 marca 2020 roku każe podjąć nowe działania, także w dziedzinie życia religijnego Kościoła w Polsce. W związku z Komunikatem abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, przekazuję następujące zarządzenia dla moich Drogich Kapłanów i Diecezjan.
1. W trosce o wzajemne zdrowie i odpowiedzialność za innych, pamiętajmy o możliwości skorzystania z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, której udzieliłem do dn. 29 marca br. Korzystajmy chętnie z tego prawa Kościoła. Proszę osoby starsze, chore, zainfekowane, a także dzieci, młodzież oraz wszystkich, którzy się boją zarażenia, aby pozostali w domach, jednocząc się w modlitwie za pomocą mediów. Na stronie internetowej diecezji płockiej aktualizowana jest informacja o transmisjach Mszy Świętych niedzielnych i codziennych, do których zachęcajmy wiernych. Proszę Księży Proboszczów, aby uświadomili wiernym, że nie powinni gromadzić się tłumnie w świątyniach. W kościele może znajdować się podczas Mszy Świętej nie więcej niż 50 osób. Jeśli wierni przyjdą, powinni zachować przynajmniej 1 metr odległości między sobą.
2. Zwracam się do Księży, aby za pomocą mediów społecznościowych (np. Facebooka, Twittera, YouTube) organizowali transmisje Mszy Świętych i nabożeństw (Drogi Krzyżowej, Gorzkich żali, nabożeństw pokutnych, rozważań Słowa Bożego) ze swoich kościołów parafialnych. Wykorzystajmy te środki do kontaktu z naszymi wiernymi w czasie, gdy nie mogą przychodzić do naszych świątyń.
3. Pamiętajmy o możliwości przyjmowania Komunii duchowej, wzbudzając w sobie taką intencję podczas udziału w transmisjach Mszy Świętych. Ufajmy Panu, że w sposób zwyczajny będziemy mogli przystępować do sakramentów świętych już w niedługim czasie, gdy zwalczymy szerzącą się pandemię.
4. Aż do odwołania, na terenie diecezji płockiej zostają zawieszone wszystkie rekolekcje, zarówno parafialne, jak i szkolne.
5. Proszę Księży Proboszczów, by w miarę możliwości otwierali kościoły dla indywidualnej modlitwy wiernych w ciągu dnia.
6. Sprawowanie sakramentu chrztu świętego, jeśli nie grozi niebezpieczeństwo śmierci, spróbujmy przełożyć na dalszy czas.
7. Proszę kapłanów, aby z zachowaniem roztropności byli gotowi do sprawowania sakramentu pokuty i namaszczenia chorych. Przypominam o obowiązku zabezpieczenia konfesjonałów foliami lub szybami ochronnymi.
8. Należy zadbać o to, aby pogrzeby były sprawowane bez większego udziału wiernych. Łącząc się w bólu z wiernymi, zachęcajmy ich, aby do ustania pandemii w pogrzebach brała udział jedynie najbliższa rodzina, nie więcej niż 50 osób.
9. Zgodnie z prośbą abpa S. Gądeckiego, proszę, by kapłani i osoby życia konsekrowanego codziennie o godz. 20.30 odmawiali w kościołach różaniec w intencji chorych i opiekujących się nimi oraz służb medycznych, kończąc go antyfoną maryjną „Pod Twoją obronę” w intencjach Ojca Świętego. Zadbajmy o transmisję tej modlitwy za pomocą mediów społecznościowych. Wspólnota wiernych, zjednoczona w modlitwie i na kolanach, będzie w czasie Wielkiego Postu ukazywała wagę i moc wiary, nawet gdy nie może fizycznie znaleźć się w jednym miejscu.
10. Apeluję do wszystkich o bezwzględne stosowanie się do zarządzeń władz, służb medycznych i sanitarnych. W duchu odpowiedzialności i miłości bliźniego traktujmy poważnie obecną sytuację. Nie chodzi jedynie o nasze zdrowie, ale przede wszystkim o zabezpieczenie ludzi słabszych i chorych. Zobowiązuję kapłanów do informowania wiernych na bieżąco o nowych zarządzeniach władz. 
11. Proszę szczególnie dzieci, młodzież, osoby starsze, chore, zainfekowane, aby bez potrzeby nie opuszczały domów. Wykorzystajmy ten czas na modlitwę, naukę i pracę w domu.
12. Zwracam się do dorosłych o okazywanie miłosierdzia ludziom chorym, starszym, zainteresowanie nimi i pomoc w zrobieniu zakupów, zaopatrzeniu w lekarstwa i inne potrzebne do życia środki. Bądźmy dobrymi Samarytanami, którzy nie przechodzą obojętnie obok cudzej biedy, pamiętając zawsze o roztropnym, minimalnym kontakcie z tymi osobami, by nie doprowadzić do zakażenia ich wirusem.
13. Unikajmy w tym trudnym czasie zabobonnego i magicznego podejścia do wiary, typowego dla religii pierwotnych. Katolicy zawsze wyróżniali się właściwym pojmowaniem relacji wiary i rozumu. Nie odwołujmy się do proroctw i przepowiedni, a trzymajmy się zdrowej nauki (por. 2 Tes 2,15), pamiętając, by być zawsze gotowymi na przyjście Pana.
Dni, w których koronawirus wystawia na próbę wiarę i wytrwałość wielu osób, dają nam okazję do coraz pełniejszego rozumienia, jak bardzo ważne jest odkrywanie Chrystusa nie tylko w sakramentach świętych, ale także w służbie drugiemu człowiekowi. Zdajmy ten egzamin z solidarności społecznej, budowania więzi i patriotyzmu. Ufajmy, że gdy przyszło nam zmierzyć się z tajemnicą zła moralnego i fizycznego, pozwoli nam to jeszcze bardziej zawierzyć nas i nasze rodziny Bożemu Miłosierdziu, przez wstawiennictwo Maryi, przyzywanej jako Uzdrowienie chorych. 
Ogarniam wszystkich, w tym trudnym czasie, szczególną modlitwą i z serca błogosławię. 
Płock, dn. 13 marca 2020 roku


† Piotr Libera
Biskup Płocki

 

Wyjazd relaksacyjno - poznawczy

W dniach 04 - 05 maja udało sie nam zorganizować i pojechać na dwa dni na północ naszej Ojczyzny. Chcieliśmy trochę odpocząć - głównie psychicznie - od naszych codziennych obowiązków, przy jednoczesnym pragnieniu zobaczenie czegoś nowego / dla wielu z nas/ lub przypomnienia sobie zabytków i urokliwych miejsc tychże terenów. Wybraliśmy sobie trasę Braniewo, frombork, krynica Morska, Gdynia i Gdańsk.

Początkiem naszego zwiedzania stało się przepiękne Braniewo z jego wybranymi zabytkami, kościołami / w tym cerkwią/ i bogatą historią, którą warto poznać. Dzieki pomocy przewodnika poznaliśmy nieco te wszystkie elementy, odbywając spacer po cudnych zaułkach miasta.

Później przyszedł czas na Frombork - głównie katedra i Wzgórze katedralne, a nastyępnie odbyliśmy rejs statkiem Żeglugi Gdańskiej po zatoce - do Krynicy Morskiej, gdzie mieliśmy Bazę wypoczynkową u fantastycznych sióstr katarzynek.

Następnego dnia, po mszy swiętej i śniadaniu czekały juz na nas Gdynia i Gdańsk. Nie da się w 8 godzin wszystkiego zobaczyć, ale co daliśmy radę, przy pomocy kolejnego przewodnika, zobaczyliśmy. Spacery, koncert organowy, piękno portu w Gdyni i piękne obrazy Gdańska, smaczne jedzenie, bursztynowy ołtarz, Bazylika mariacka i wiele innych atrakcji zrekompensowały nam trud pokonywanych kilometrów.

Mam nadzieję, że kiedy juz zmęczenie minie, a zakwasy dadzą spokój - odczucia estetyczne dopiero rozkwitną. Poniżej galeria z tych dwóch dni.

 • 20180504_095224_resize
 • 20180504_095718_resize
 • 20180504_095734_resize
 • 20180504_104902_resize
 • 20180504_105432_resize
 • 20180504_105441_resize
 • 20180504_114831_resize
 • 20180504_142630_resize
 • 20180504_142637_resize
 • 20180504_142647_resize
 • 20180504_143421_resize
 • 20180504_143437_resize
 • 20180504_143651_resize
 • 20180504_150943_resize
 • 20180504_150953_resize
 • 20180504_151811_resize
 • 20180504_154451_resize
 • 20180504_154557_resize
 • 20180505_103953_resize
 • 20180505_104016_resize
 • 20180505_104039_resize
 • 20180505_105104_resize
 • 20180505_105356_resize
 • 20180505_125724_resize
 • 20180505_125741_resize
 • 20180505_130104_resize
 • 20180505_130131_resize
 • 20180505_131503_resize
 • 20180505_131757_resize
 • 20180505_135714_resize
 • 20180505_144107_resize
 • 20180505_164158_resize
 • 20180505_164216_resize
 • 20180505_164402_resize
 • 20180505_164413_resize
 • 20180505_170035_resize
 • 20180505_170920_resize
 • 20180505_175201_resize

Letnie zwiedzanie

Od kilku lat staramy się w naszej parafialnej wspólnocie, żeby przez rozmaite wydarzenia budować klimat wspólnotowy i spędzać czas w sposób, wnoszący coś wyjątkowego, jednocześnie łacząc to z aspektem poznawczym. Inaczej mówiąc, jak co roku - tak samo i w tym zadbaliśmy o to, aby zwiedzić, poznać jakąś fajną okolicę w naszym cudnym kraju. Mam świadomość, że są to tylko dwa dni i dlatego chcemy je jak najbardziej wykorzystać, aby czas ten, spędzany razem dał jak najwięcej pozytywnych emocji.

W tym roku zdecydowaliśmy się na wyjazd ściśle wycieczkowy w kierunku Puław, Lublina, Zamościa, z noclegiem w pięknym Nałęczowie. Okazało się to być super wyborem z kilku aspektów. Miejsca piękne, miasta z bogatą historią, urokliwe i wypełnione "pozytywną energią", ludzie z którymi sie spotykaliśmy również okazali się świetni - no i my stęsknieni za przygodą podróżników i chętni do miłego spędzania czasu.

Wynikiem tych wszystkich czynników były świetne dwa dni. Mam nadzieję, że wszyscy którzy byli z nami w tym roku nie mają wątpliwości, że dokonali dobrego wyboru. Wiem zresztą, że są otwarci na kolejną wyprawę, a to dużo znaczy. Zwiedzanie tych urokliwych miejsc to jedno. Bycie razem w cudnej atmosferze - to drugie. Relaks jaki mieliśmy w Nałęczowie to trzeci pozytywny wymiar. I jeszcze kilka pewnie można byłoby dołożyć.

Dziękuję wszystkim za dyscyplinę, miło spędzony czas i wspólną, atrakcyjną zabawę. Dla tych, którzy nie byli - galeria zdjęć i zaproszenie do kolejnej wyprawy, już za rok. Do zobaczenie na drogach odkrywania naszej Ojczyzny i jej piękna.

 • 20170714_102730_resize
 • 20170714_102744_resize
 • 20170714_110335_resize
 • 20170714_110346_resize
 • 20170714_111817_resize
 • 20170714_111828_resize
 • 20170714_124738_resize
 • 20170714_130015_resize
 • 20170714_130038_resize
 • 20170714_130045_resize
 • 20170714_130057_resize
 • 20170714_130135_resize
 • 20170714_132749_resize
 • 20170714_133227_resize
 • 20170714_134626_resize
 • 20170714_134808_resize
 • 20170714_140044_resize
 • 20170714_160130_resize
 • 20170714_160137_resize
 • 20170714_161708_resize
 • 20170714_191648_resize
 • 20170714_195634_resize
 • 20170715_083034_resize
 • 20170715_111732_resize
 • 20170715_112259_resize
 • 20170715_112421_resize
 • 20170715_112434_resize
 • 20170715_114607_resize
 • 20170715_115156_resize
 • 20170715_115212_resize
 • 20170715_125848_resize
 • 20170715_125917_resize
 • 20170715_130905_resize
 • 20170715_131816_resize

Wielkanoc 2017

Drodzy Parafianie i nasi przyjaciele!

Już teraz, właśnie dziś z wielką radością przeżywamy piękny dzień jakim jest Wielka Sobota!
Przed nami wieczorne nabożeństwo: piękna Wigilia Paschalna, ale już czujemy święta, już składamy sobie życzenia wielkanocne, już prawie kosztujemy święconkę. Niektórzy po raz pierwszy od miesięcy przybywają do świątyni; inni cieszą się tymi świętami - bo jest to normalne i oczywiste.

Przeżyliśmy Wielki Czwartek, dzień ustanowienia Najświęrtszego Sakramentu i sakramentu Kapłaństwa. Przeżyliśmy wczoraj dzień adoracji Krzyża - symbolu Męki Jezusa i znaku naszej wiary. Dziś zaś wchodzimy powolutku w Misterium zbawcze Jezusa i oczekujemy Zmartwychwstania.
Z tego powodu właśnie - pięknych świąt Zmartwychwstania życzę Wam wszystkim - aby Wielkanoc była zawsze w Waszym sercu i życiu, w Waszych Rodzinach i Wspólnotach.
Niech nowe życie dane Wam przez Zmartwychwstałego Pana nie zostanie zmarnowane. Bądźcie dumni z Wiary i Miłości, bądźcie silni Rodziną i Przyjaciółmi; bądźcie Wierni swoim Przyrzeczeniom.
Do tego tradycyjnie dodajemy życzenia zdrowia i radości i mocy, żeby nie przesadzić z ... czymkolwiek. Pięknych Świąt.

I do zobaczenia na naszych Celebracjach w pięknej Sarbiewskiej świątyni. Ks. proboszcz

20170415 093615

Droga Krzyżowa

Zbliżajace się Wielkie Dni - a szczególnie Triduum Paschalne - to w życiu każdej parafialnej wspólnoty szczególny czas. Tak samo jest i w naszej Wspólnocie. Szukamy wciąż sposobu na to, by przeżycie Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania było jak najbardziej owocne dla młodych i starszych, tych mniej i tych bardziej pobożnych.

Każdego roku, tuż przed Niedziela Palmową, organizujemy Drogę Krzyżową ulicami naszego ukochanego Sarbiewa. Jest to wydarzenie szczególne w takich małych Parafiach ponieważ daje nam szansę na danie świadectwa o tym, że Męka Jezusa jest dla nas czymś ważnym i mobilizującym. Poza tym - uczestnictwo w tym Misterium pozwala inaczej przeżywać późniejsze dni. Niosąc krzyż, czytając i słuchając rozważań "w drodze" wychodzimy z naszych ograniczeń, jakie niesie życie codzienne.

Cieszy nas - Organizatorów, że z każdym rokiem przybywa Uczestników i to tym bardziej, że nie trzeba tu nikogo jakoś specjalnie do tego namawiać. Zarówno do czytania rozważań, jak i niesienia krzyża. A i tzw. okoliczności przyrody nam sprzyjają, więc mamy powody do optymizmu. Mam też nadzieję, jako proboszcz, że to wejście w rozważane tajemnice bolesne przyniesie błogosławiony owoc w zblizającym się przeżywaniu Triduum Paschalnego.

Sprawdzimy to w Wielki Czwartek/godz. 18.00/, Wielki piątek /godz. 18.00/, Wigilię Paschalną /godz. 20.00/ i Niedzielę Zmartwychwstania.

Tymczasem kilka fotek do obejrzenia z naszej drogi krxzyżowej 2017 roku:

 • 20170407_193721_resize
 • 20170407_193745_resize
 • 20170407_194030_resize
 • 20170407_195053_resize
 • 20170407_195100_resize
 • 20170407_195329_resize
 • 20170407_195915_resize
 • 20170407_195945_resize
 • 20170407_202440_resize

 

Gniezno 2016

Na Piastowskim Szlaku

Dane nam było - reprezentantom naszej parafialnej wspólnoty - w roku Jubileuszu Chrztu Państwa  Polskiego wybrać się do Gniezna, na Ostrów Lednicki i na Lednicę. Chcieliśmy nie tylko uświadomić sobie historyczny wymiar tego ważnego wydarzenia, ale również u każdej i każdego z nas tam obecnych - wzbudzić wdzięczność za to Dziedzictwo nam przekazane.

Gniezno i piękna katedra, pamietająca czasy pierwszych Piastów. Cudne Drzwi mające piękną historię, Relikwie św. Wojciecha i Muzeum Państwa Polskiego. To już sporo atrakcji. A doszła nam jeszcze wyprawa na Ostów Lednicki - legendarna siedziba Mieszka, do której dotrzeć można tylko promem i Pola Lednickie ze słynną bramą Rybą, tam ustawioną.

Niech żałuje kto nie był. My jesteśmy zadowoleni i czekamy na kolejne wyprawy.

Poniżej galeria. Zapraszamy do jej obejrzenia.

 • 20160917_093018_resize
 • 20160917_093457_resize
 • 20160917_093510_resize
 • 20160917_095230_resize
 • 20160917_102036_resize
 • 20160917_102342_resize
 • 20160917_103842_resize
 • 20160917_103853_resize
 • 20160917_104106_resize
 • 20160917_104116_resize
 • 20160917_104142_resize
 • 20160917_111911_resize
 • 20160917_111922_resize
 • 20160917_152111_resize
 • 20160917_152118_resize
 • 20160917_152200_resize
 • 20160917_152638_resize
 • 20160917_152709_resize
 • 20160917_152726_resize
 • 20160917_153028_resize
 • 20160917_153044_resize
 • 20160917_153645_resize
 • 20160917_154441_resize
 • 20160917_154910_resize
 • 20160917_155429_resize
 • 20160917_155505_resize
 • 20160917_161354_resize
 • 20160917_170933_resize
 • 20160917_170949_resize
 • 20160917_171131_resize

Loteria 2016

Po raz drugi, w dzień naszego Patrona św. Antoniego z Padwy, wspólnymi siłami zrealizowaliśmy Loterię, połączoną z nadrabianiem straconych kalorii. Po mszy świętej o godz. 9.00 oraz po sumie odpustowej mogliśmy pobuc sobie razem z naszymi Bliskimi i Znajomymi, i nacieszyć się tym, że nikt się nie spieszy i nigdzie nie ucieka.

Do tego doszła radośc z wylosowanych fantów / pustych nie było, co ważne / albo lekki, kontrolowany smutek, że czegoś się nie wylosowało. Niektórzy pocieszenia poszukiwali w słodkościach: pysznych ciastach, które upiekły nasze Parafianki z Sarbiewskiej parafii. Radość była, a zatem i Patron nasz - odpowiednio uczczony w czasie Mszy świętych sprawowanych przez zaproszonych Kapłanów będzie - mamy nadzieję - nam dalej błogosławił. Gościliśmy ks. Grzegorza Walczaka i nowo wyświęconego ks. Piotra Pieczewskiego.

Do zobaczenia za rok.

 • DSC_0813_resize
 • DSC_0815_resize
 • DSC_0819_resize
 • DSC_0835_resize
 • DSC_0836_resize
 • DSC_0837_resize
 • DSC_0838_resize
 • DSC_0839_resize
 • DSC_0840_resize
 • DSC_0841_resize
 • DSC_0844_resize
 • DSC_0997_resize
 • DSC_0998_resize
 • DSC_0999_resize
 • DSC_1000_resize
 • DSC_1001_resize
 • DSC_1002_resize
 • DSC_1003_resize
 • DSC_1009_resize
 • DSC_1010_resize
 • DSC_1012_resize
 • DSC_1077_resize
 • DSC_1078_resize
 • DSC_1079_resize
 • DSC_1080_resize
 • DSC_1081_resize
 • DSC_1082_resize
 • DSC_1083_resize
 • DSC_1085_resize
 • DSC_1086_resize
 • DSC_1087_resize
 • DSC_1089_resize
 • DSC_1091_resize

 

Parafialna Eskapada 2016

Zwyczajowo raz w roku uda się nam znaleźć czas i jakieś miejsce, do którego docieramy po to, by coś zobaczyć, kogoś poznać i zbudować Wspólnotę. Zwykle łączymy element duchowy z tzw. cielesnym. Jest to więc swoista pielgrzymko - wycieczka.

w tym roku mieliśmy wielka frajdę, połączoną z przeżyciem duchowym gdy mogliśmy odwiedzić kilka cudnych miejsc. Przede wszystkim Kazimierz Dolny - magiczne miasteczko z bogatą historią. Wcześniej na chwilę zajechaliśmy do Puław, a nocowaliśmy w pięknym miejscu związanym z Matką Bożą z Ostrej Bramy - w Skarżysku. Warto tam pojechać!

A następnego dnia pozostawiliśmy sobie do obejrzenia i przeżycia dwa miejsca: jedno związane z Relikwiami św. Krzyża i Sandomierz, szczególne nie tylko przez ojca Mateusza miejsce, ale naznaczone piękna i bogatą historią. Popatrzcie na zdjęcia i wybierzcie się sami...

 • 20160610_115824_resize
 • 20160610_115837_resize
 • 20160610_115844_resize
 • 20160610_131509_resize
 • 20160610_131526_resize
 • 20160610_131537_resize
 • 20160610_134713_resize
 • 20160610_134725_resize
 • 20160610_135239_resize
 • 20160610_135323_resize
 • 20160610_135349_resize
 • 20160610_142046_resize
 • 20160610_142049_resize
 • 20160610_142152_resize
 • 20160610_155348_resize
 • 20160610_155402_resize
 • 20160610_193614_resize
 • 20160610_193716_resize
 • 20160611_102342_resize
 • 20160611_103152_resize
 • 20160611_124317_resize
 • 20160611_124339_resize
 • 20160611_130812_resize
 • 20160611_130835_resize
 • 20160611_133512_resize
 • 20160611_133545_resize
 • 20160611_142644_resize
 • 20160611_142814_resize

Wielkanoc 2016

grób Pański

Doczekaliśmy pięknego czasu Triduum Paschalnego Roku Pańskiego 2016!

Za nami już przeżycia związane z Wielkim Czwartkiem - sprawowaniem Eucharystii, na pamiątkę ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. za nami modlitwa za Kapłanów, nam bliskich i znakjomych; tych, którzy udzielali nam Sakramentów i którzy z nami współpracowali. Modlimy sie z żywych - o łaski dla nich prosząc - i za zmarłych - polecając ich Miłosiermemu Ojcu.

Wczoraj przeżycia nasze skupiały się na Męce i Śmierci Pana Jezusa. Rozważając cierpienia Jezusa uswiadamialiśmy sobie, jak wielka jest Miłość Boga do nas ludzi. Dlatego też z większą jeszcze serdecznością i miłością adorowaliśmy Krzyż - znak Zwycięstwa.

Dziś Wigilia Paschalna. Święcimy pokarmy, adorujemy Pana Jezusa leżącego w Grobie i oczekujemy na Zmartwychwstanie! Wieczorem spotkamy się na pięknej Liturgii Wielkiej Soboty              /o godz. 20.00/, aby wsłuchiwać się w opisy biblijne, jak to Pan Bóg przygotowywał człowieka na swoje przyjście. A następnie uświadomimy sobie, że przez Sakrament Chrztui weszliśmy w relację Miłości z Bogiem, we wspólnocie Kościoła i w Eucharystii doświdczamy owoców zbawienia.

Potem jeszcze tylko Rezurekcja, by dać całemu światu informację, że Jezus Żyje i radość spotkania z Bliskimi przy wielkanocnymstole. Święconka, śniadanie, obiad i cała reszta. trwanie w radości Zmartwychwstałego ze świadomością, że jesteśmy uczestnikami Nowego Życia. oby tylko starczyło nam sił, Wiary i Miłości, by się tym cieszyć i trwać w łasce.

Pięknych świąt Wam wszystkim życzę. Jezus żyje! Niech nam Błogosławi!