Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia bieżące

 1. Bóg prowadzi nas drogami prawdy i miłości. Dał nam przykazania, a więc jasne zasady, konkretne wymagania. W świecie skażonym obłudą i zakłamaniem ci, którzy to demaskują, są narażeni na różne ataki, trudności. Jednak wpatrujemy się w Pana Jezusa, który nie bał się demaskować faryzejskich, nieprawdziwych i nieuczciwych postaw, dlatego miejmy odwagę zawsze stawać po stronie prawdy i uczciwości. Bóg wspiera tych, którzy są Mu wierni.

 2 W czwartek 11 listopada będziemy świętowali Narodowe Święto Niepodległości – 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Aby podziękować Bogu za odzyskaną wolność i niepodległość i prosić o dobre jej wykorzystanie, zapraszam na Msze Święte o godz.9.00 i 12.00.

3. Dziś pierwsza niedziela listopada. Członkowie Kół Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic

4.  Jeszcze tylko dwa dni, do 8 listopada włącznie można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych.

5.    Przez cały listopad zamawiając tzw. wypominki roczne uświadamiamy sobie potrzebę modlitwy za naszych bliskich zmarłych. Nie tylko różaniec odmawiamy codziennie, ale też modlitwa i komunia ofiarowywana za zmarłych są tym wielkim dobrem, które im przekazujemy. Pamiętajmy o tym w czasie pogrzebów i mszy żałobnych. Mniej znaków zewnętrznych, a więcej wewnętrznych – duchowych.

6. W najnowszym numerze Gościa Niedzielnego przeczytamy o mocy kultury narodowej i o budowaniu pozycji międzynarodowej Państwa; o sporze dotyczącym słów konsekracji i o duszpasterstwie, które się przemienia; także informacje dotyczące sądownictwa i gospodarki morskiej – połowów dorsza i łososi; o motoryzacji i ochronie przyrody. Zachęcam do lektury.

7. Już dziś nastąpi liturgiczne otwarcie etapu diecezjalnego drogi synodalnej w Płocku – będzie to miało miejsce w Bazylice Katedralnej w niedzielę 7 listopada o godz. 15.00. Później będą spotkania w rejonach, parafiach, dostępne skrzynki synodalne na swoje zgłoszenia można wrzucać przekazane na  piśmie sugestie, propozycje i  komentarze na  temat Kościoła katolickiego i  jego tożsamości, działania parafii i  pomysłów duszpasterskich na ożywienie i rozbudzenie wiary.

8. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: + Krzysztof Żbikowski i + Czesław Świderski. Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości. Wieczny odpoczynek ...

 

 


 

 

Słowo Biskupa Płockiego z okazji 30 rocz. wizyty św. Jana Pawła II w Płocku

Drodzy Diecezjanie!

Dnia 7 czerwca minie trzydzieści lat od pamiętnej, historycznej wizyty papieża Polaka w Płocku w czasie czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, której hasłem były słowa: „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”. Jan Paweł Wielki przypomniał nam wówczas treść Dekalogu i przykazania miłości. W stolicy naszej diecezji wspominano również objawienia Jezusa Miłosiernego św. Faustynie Kowalskiej, męczeńską śmierć dziś błogosławionych: abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego oraz zamknięto 42. Synod Diecezjalny.

Szlak pielgrzymki objął płytę stadionu Wisły Płock, plac przed Wyższym Seminarium Duchownym, Zakład Karny (jedyne więzienie w  Polsce, odwiedzone przez papieża), Bazylikę Katedralną i wzruszające spotkanie w domu biskupów płockich, z którego dwóch okien papież przemówił do pielgrzymów. Na początku czasu transformacji ustrojowej i społecznej św. Jan Paweł II chciał uwrażliwić nas na konieczność liczenia się z Bogiem i Jego prawem w podejmowanych reformach. W czasie homilii podczas Mszy św., której transmisja była także inauguracją działalności Radia Diecezji Płockiej, pierwszej katolickiej rozgłośni radiowej w Polsce, Ojciec Święty zachęcał zebranych: „[…] serdecznie życzę wam wszystkim, aby nikt z  was i  nigdy nie próbował się bogacić kosztem bliźniego. Ponadto życzę wam, drodzy moi rodacy, żebyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zagubili zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na  cudzą biedę. I  bardzo też uważajmy, żebyśmy się nie stali społeczeństwem, w  którym wszyscy wszystkim czegoś zazdroszczą. Przywracajmy blask naszemu pięknemu słowu «uczciwość»: uczciwość, która jest wyrazem ładu serca, uczciwość w słowie i czynie, uczciwość w rodzinie i stosunkach sąsiedzkich, w zakładzie pracy i w ministerstwie, w rzemiośle i handlu, uczciwość, po prostu uczciwość w całym życiu. Jest ona źródłem wzajemnego zaufania, a w następstwie jest także źródłem pokoju społecznego i  prawdziwego rozwoju” (Płock, 7 czerwca 1991 r.).

Po  trzydziestu latach widzimy, jak bardzo prorocze były to słowa. Zapraszam Was, Kochani Bracia i Siostry, do włączenia się w tegoroczne diecezjalne dziękczynienie za papieską pielgrzymkę do Grodu Krzywoustego. Nasze świętowanie rozpoczniemy w  kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w  parafii pw. św. Jadwigi w  Płocku w  niedzielę, 6 czerwca br., czuwaniem modlitewnym o godz. 14.30, prowadzonym przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. O godz. 15.00 zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, który wygłosi także Słowo Boże. Następnie przejdziemy na Plac Celebry w pobliżu Orlen Areny w Płocku, gdzie zostanie odsłonięty i poświęcony nowy pomnik, upamiętniający papieską pielgrzymkę, sfinansowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka, wykonany według projektu prof. Stanisława Słoniny.

Zapraszam serdecznie do koncelebry wszystkich księży, którzy wówczas przygotowywali papieską pielgrzymkę i organizowali przyjazd wiernych z całej diecezji. Liczę na obecność sióstr zakonnych, alumnów seminarium duchownego, osób życia konsekrowanego, przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich, pocztów sztandarowych, osób zaangażowanych w budowę pomnika i wszystkich, którzy chcą wspomnieć tamto historyczne wydarzenie. Z uwagi na wymogi sanitarne będzie możliwe uczestniczenie w liturgii także na zewnątrz kościoła oraz za pomocą transmisji.

Kochani Diecezjanie! Nie gaśmy Ducha, zapalonego na Mazowszu w czasie papieskiej wizyty, za którą dziękujemy Bożej Opatrzności. Owocem tamtego spotkania było wiele wybudowanych kaplic i kościołów na terenie diecezji, peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego we wszystkich parafiach, rozwój kultu Miłosierdzia Bożego, a także działalność Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Jan Paweł Wielki wyznał wówczas: „Mam nadzieję w miłosierdziu Bożym i waszej modlitwie”. Niech ta sama nadzieja wypełnia nasze serca w miesiącu poświęconym Sercu Jezusowemu. Przez wstawiennictwo św. Papieża Polaka zawierzamy Chrystusowi na nowo losy naszej diecezji i naszej Ojczyzny. Na czas radosnego świętowania z serca Wam błogosławię w imię Ojca † i Syna, i Ducha Świętego.

Płock, dnia 30 maja 2021 r. W uroczystość Trójcy Przenajświętszej Wasz Biskup Piotr

Poświęcenie palm i pokarmów

Modlitwa poświęcenia palm

Wszechmogący, wieczny Boże, uświęć † te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, * mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

albo

Wszechmogący Boże, z palmami w rękach czcimy dzisiaj zwycięstwo Chrystusa, † pomnóż naszą wiarę i wysłuchaj nasze prośby, * abyśmy zjednoczeni z Chrystusem przynosili Tobie owoce dobrych uczynków. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

palmy

 

Błogosławieństwo pokarmów /może być w Wielką Sobotę lub w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego/:

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

swieconka

Apel egzorcystów Diecezji Płockiej

InteliImage

Zwracamy się z apelem do rodziców, nauczycieli oraz wychowawców dzieci i młodzieży, aby nie organizować i nie uczestniczyć w inicjatywie zwanej „Halloween”. Jest ona obca kulturze polskiej i chrześcijańskiej. Często wiąże się ze wzrostem liczby opętań wśród dzieci, które wcześniej bawiły się w Halloween. Zgłaszają się do nas rodzice z prośbą o pomoc, z powodu pojawiających się  problemów u dzieci, które brały udział w różnych „zabawach”, odbywających się w okolicach 31 października. Halloween nie jest niewinną, beztroską zabawą, ale grozi otwarciem się na działanie złych duchów. Osoby biorące udział w Halloween nie muszą uczestniczyć w złych rytuałach, składać ofiary ze zwierząt, czy profanować cmentarze bądź Najświętszy Sakrament. Już samo wejście w przestrzeń demonów, choćby dla zabawy, jest niebezpieczne.

Zachęcamy, by zastąpić te niebezpieczne praktyki świętem Holyween - organizacją korowodów świętych, podczas których dzieci i młodzież przebrani za świętych, na przykład swoich patronów, uczestniczą w balach świętych i czuwaniach modlitewnych.

Kościół zawsze potępiał praktyki okultystyczne i satanistyczne. Przeciwko Halloween w 2009 roku wypowiedział się papież Benedykt XVI, określając je jako „święto antychrześcijańskie i niebezpieczne”, które „promuje kulturę śmierci” i „popycha nowe pokolenia w kierunku mentalności ezoterycznej, magii, atakuje święte i duchowe wartości przez diabelskie inicjacje za pośrednictwem obrazów okultystycznych”.

Apelujemy zatem, by unikać tych duchowych zagrożeń. Pamiętajmy, że diabeł nie żartuje!

Płock, 27 październik 2017 r.

Egzorcyści Diecezji Płockiej

Intencje mszalne - 06.12. - 19.12.2021r.

Poniedziałek 06.1

godz. 7.30 O Boże błog. i łaski dla Agnieszki i Tomasza - int. ślubna

Wtorek

godz. 7.30 O Boże błog. i łaski dla Anny i Jerzego - int. ślubna

Środa

godz. 16.00 + Irenę Barbarę Wiśniewską /12/

godz. 16.30 + Łukasza Witulskiego /7/

Czwartek

godz. 16.00 + Leokadię i Eugeniusza Skibińskich

godz. 16.30 + Wiesława Żelecha /im./

Piątek - Rekolekcje

godz.  9.00 + Irenę Męczyńską - ucz. pog.

godz. 11.00 + Stanisława Kmiecińskiego /7/

godz. 17.00 + Jana /8/ Sosińskiego i r-ców Sosińskich i zm. z r-ny

Sobota - Rekolekcje

godz. 9.00 + Grzegorza Najechalskiego - ucz. pog.

godz. 11.00 + Krystynę i Mariana Cejmer, r-ny Cejmer i Kosińskich

godz. 17.00 + Cecylię, Tadeusza i Zbigniewa Lubelskich, dz-ków Jeznach i r-ców Piórkowskich

Niedziela 12.12

godz.  9.00 + Weronikę i Jana Rogalskich, Ryszarda Rykalskiego

godz. 12.00  Za Parafian

godz. 16.00 + Tadeusza i Edwarda Przystawskich, Marcina Pawelskiego, Jana i Eugenię Kubasiewicz

Poniedziałek

godz. 7.30 + Lecha Macikowskiego - ucz. pog.

Wtorek

godz. 7.30 + Józefa Chłondzik - ucz. pog.

Środa

godz. 16.00 + Michalinę Pawelską /7/ i r-nę Pawelskich

godz. 16.30 + Jacka Wiśniewskiego - ucz. pog.

Czwartek

godz. 16.00 + Jerzego Rajczaka /8/

godz. 16.30 + Alfreda /im./ i Leokadię oraz Antoniego Piotrowskich

Piątek

godz. 16.00 + Adelę Ozimkowską /1/

godz. 16.30 + Jana i Józefę Kruszewskich, dz-ków Antoniego, Mariannę i Kazimierza Wilińskich

Sobota 

godz. 16.00 + Leszka /4/ i Krystynę Zielińskich

godz. 16.30 + Irenę Męczyńską - ucz. pog.

Niedziela 19.12

godz. 9.00 + Edwarda Przystawskiego

godz. 12.00 Za Parafian

godz. 16.00 + Danielę i Jerzego Wrońskich, Reginę i Andrzeja Załęckich, dz-ków Złak

Róże Różańcowe w par. św. Antoniego w Sarbiewie

 

 

Intencja modlitwy: Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo syndrom wypalenia zawodowego znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Módlmy się również o zatrzymanie pandemii, o siłę i zdrowie dla pracującej ciężko służby zdrowia, za wszystkich chorych i cierpiących.

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE ODMAWIANE W MIESIĄCU LISTOPAD 2021
RÓŻA RÓŻAŃCOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI Miejscowość
Tajemnica Radosna 1 Ukoronowanie NMP Halina Przetacka ĆWIKLIN
2 Zwiastowanie NMP Bożena Konopka
3 Nawiedzenie świętej Elżbiety UrszulaTrochonowicz JAROCIN
4 Narodzenie Pana Jezusa Anna Długoszewska
5 Ofiarowanie Jezusa w świątyni Przemysław Długoszewski
Tajemnica Światła 1 Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Barbara Rakowska
2 Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Elżbieta Garczewska JAROCIN
3 Objawienie się na weselu w Kanie Alina Garczewska
4 Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Maria Długoszewska
5 Przemienienie na Górze Tabor Mateusz Długoszewski
Tajemnica Bolesna 1 Ustanowienie Eucharystii Maria Lenard
2 Modlitwa w Ogrójcu Krystyna Goszczyńska
3 Biczowanie Pana Jezusa Helena Lewandowska
4 Cierniem ukoronowanie Ezman Janina
5 Droga krzyżowa Barbara Zacieska
Tajemnica Chwalebna 1 Śmierć na krzyżu Jadwiga Nowakowska
2 Zmartwychwstanie Jezusa Agnieszka Bronowska SZYMAKI
3 Wniebowstąpienie P. Jezusa Agnieszka Żołądek
4 Zesłanie Ducha Świętego Kamil Dobrosielski ĆWIKLIN
5 Wniebowzięcie NMP Zofia Ciemniewska
UWAGA : Nazwiska Zalatorek podkreślone na liście każdej Róży Różańcowej.  

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE ODMAWIANE W MIESIĄCU LISTOPAD 2021
RÓŻA RÓŻAŃCOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II Miejscowość
Tajemnica Radosna 1 Zwiastowanie NMP Bożena Folk SARBIEWO
2 Nawiedzenie świętej Elżbiety Ks. Janusz Ziarko
3 Narodzenie Pana Jezusa Karolina Budek DŁUŻNIEWO
4 Ofiarowanie Jezusa w świątyni Małgorzata Witulska
5 Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Maria Staniszewska
Tajemnica Światła 1 Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Michał Staniszewski
2 Objawienie się na weselu w Kanie Żaneta Chudzyńska
3 Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Maria Męczyńska
4 Przemienienie na Górze Tabor Beata Męczyńska
5 Ustanowienie Eucharystii Anna Męczyńska
Tajemnica Bolesna 1 Modlitwa w Ogrójcu Martyna Męczyńska-Snopek
2 Biczowanie Pana Jezusa Barbara Tobolska
3 Cierniem ukoronowanie Barbara Żmijewska SARBIEWO
4 Droga krzyżowa Barbara Gwiazdowska
5 Śmierć na krzyżu Małgorzata Popłonkowska
Tajemnica Chwalebna 1 Zmartwychwstanie Jezusa Zbigniew Popłonkowski
2 Wniebowstąpienie P. Jezusa Małgorzata Urbaniak
3 Zesłanie Ducha Świętego Patrycja Szymańczyk
4 Wniebowzięcie NMP Agnieszka Szymańczyk
5 Ukoronowanie NMP Zofia Leszczyńska
UWAGA : Nazwiska Zalatorek podkreślone na liście każdej Róży Różańcowej.  

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE ODMAWIANE W MIESIĄCU LISTOPAD 2021
RÓŻA RÓŻAŃCOWA IM. ŚW. MAKSYMILIANA M.KOLBE Miejscowość
Tajemnica Radosna 1 Zwiastowanie NMP Teresa Pruszkowska GALOMIN
2 Nawiedzenie świętej Elżbiety Anna Jadczak
3 Narodzenie Pana Jezusa Bogdan Socha GALOMINEK
4 Ofiarowanie Jezusa w świątyni Janina Kowalska
5 Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Barbara Fronczak
Tajemnica Światła 1 Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Danuta Szpojankowska
2 Objawienie się na weselu w Kanie Grzegorz Szpojankowski
3 Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Teresa Nader
4 Przemienienie na Górze Tabor Danuta Kleniewska
5 Ustanowienie Eucharystii Beata Kleniewska
Tajemnica Bolesna 1 Modlitwa w Ogrójcu Joanna Wojciechowska
2 Biczowanie Pana Jezusa Henryka Pawelska
3 Cierniem ukoronowanie Grażyna Laskowska GALOMIN
4 Droga krzyżowa Bożena Fonderska
5 Śmierć na krzyżu Aneta Fonderska
Tajemnica Chwalebna 1 Zmartwychwstanie Jezusa Maria Lewandowska
2 Wniebowstąpienie P. Jezusa Anna Sokołowska
3 Zesłanie Ducha Świętego Teresa Rutkowska
4 Wniebowzięcie NMP Krystyna Gozdan
5 Ukoronowanie NMP Helena Figurska
UWAGA : Nazwiska Zalatorek podkreślone na liście każdej Róży Różańcowej.  

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE ODMAWIANE W MIESIĄCU LISTOPAD 2021
RÓŻA RÓŻAŃCOWA IM. ŚW. JACKA Miejscowość
Tajemnica Radosna 1 Zwiastowanie NMP Krystyna Mendelewska GALOMIN
2 Nawiedzenie świętej Elżbiety Jolanta Śliwińska WOLA FOLWARK
3 Narodzenie Pana Jezusa Julia Łukaszewska
4 Ofiarowanie Jezusa w świątyni Agnieszka Łukaszewska
5 Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Ewa Felczak
Tajemnica Światła 1 Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Iwona Dębska GALOMINEK NOWY
2 Objawienie się na weselu w Kanie Maria Dłutek
3 Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Teodozja Czarnecka
4 Przemienienie na Górze Tabor Magdalena Czarnecka
5 Ustanowienie Eucharystii Cecylia Rychlik ĆWIKLINEK
Tajemnica Bolesna 1 Modlitwa w Ogrójcu Marianna Paruszewska
2 Biczowanie Pana Jezusa Anna Michalska WOLA DŁUŻNIEWSKA
3 Cierniem ukoronowanie Zofia Brzezińska DŁUŻNIEWO
4 Droga krzyżowa Irena Ostapowska
5 Śmierć na krzyżu Julia Męczyńska
Tajemnica Chwalebna 1 Zmartwychwstanie Jezusa Zuzanna Lewandowska
2 Wniebowstąpienie P. Jezusa Beata Lewandowska SARBIEWO
3 Zesłanie Ducha Świętego Agata Staniszewska DŁUŻNIEWO
4 Wniebowzięcie NMP Elżbieta Kaczyńska SZYMAKI
5 Ukoronowanie NMP Wiesława Banasiewicz GALOMIN
UWAGA : Nazwiska Zalatorek podkreślone na liście każdej Róży Różańcowej.  

 

 

 

 

 

 

W najbliższym czasie w naszej parafii przeżywać będziemy:

 

  1. 11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu pamiętajmy o modlitwie - w kościele bądź prywatnie - w intencji Ojczyzny. Módlmy się o Błogosławieństwo, o zgodę, jedność, pojednanie. pamiętajmy też o Tych, którzy dla Ojczyzny oddawali życie i zdrowie.
  2. Dnia 29 listopada rozpoczniemy nowy Rok Liturgiczny. Adwent jest początkiem nowego czasu. Tu nie tyle chodzi o jakieś postanowienia i wyrzeczenia, ile o uporządkowanie wszystkiego,całego naszego życia i skierowanie naszych myśli i pragnień na Jezusa.
  3. W dniach 11 - 13 grudnia mamy zaplanowane rekolekcje adwentowe. Powinien je poprowadzić ks. Piotr Marzec. Nie mam teraz takiej pewności, że się one odbędą z racji na ograniczenia. Będę informował na bieżąco.
  4. Narodzenia Pańskie bez zmian - 25 grudnia. Podobnie II Dzień Świąt czyli św. Szczepan.
  5. Zakończenie starego roku 2020 w czwartek, 31 grudnia podczas nabożeństwa o godz. 18.00. Podziękujemy za kończący się rok i poprosimy Boga, aby kolejny był nieco lepszy.
  6. Nowy Rok 2021 liturgicznie powitamy o 9.00 i 12.00.
  7. Styczeń - może będzie wizyta duszpasterska. Z pewnością będą zimowe ferie dla dzieci i młodzieży.
  8. 12-14 marca mamy zaplanowane rekolekcje wielkopostne.
  9. 04 kwietnia Wielkanoc.
  10. 09 maja Odpust ku czci św. Stanisława BM, Patrona naszej świątyni.
  11. 30 maja 2021 zaplanowana jest I-sza Komunia święta.
  12. 06 czerwca natomiast Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego.
  13. 13 czerwca Odpust parafialny ku czci św. Antoniego.