Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia bieżące

 1. Akt poświęcenia narodu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa miał miejsce w miniony piątek 11 czerwca. Podjęli go biskupi polscy w setną rocznicę pierwszego aktu poświęcenia. To wydarzenie o doniosłym znaczeniu. Akt taki był już kilkakrotnie podejmowany przez biskupów na przestrzeni minionych 100 lat, a działo się to w momentach szczególnie trudnych. Ufamy, że schronienie się w Sercu Jezusa przyniesie owoce w życiu tak poszczególnych osób, jak i w konsekwencji w życiu całego narodu.

 2 Dziś, przez całą niedzielę, a szczególnie podczas mszy świętej o godz. 12.00 modlimy się do naszego Patrona św. Antoniego. Dzień Patronalny zawsze powinien być wyjątkowy i związany z modlitwą do św. Antoniego – możemy powierzyć Mu wszystkie nasze sprawy, te trudne również, prosząc o potrzebne nam łaski.

3. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego. Dziś w numerze historia kobiety, której obozowy numer ucałował papież Franciszek; dużo o dniu pamięci ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych; o naszym Patronie św. Antonim i jego zadziwiającym życiu; o pięknie świata, który należy poznawać na przykładzie Włoch i Toskanii i o bazylice Serca Jezusowego w Krakowie. Zachęcam do lektury

4.  Zgodnie z zapotrzebowaniem na wyjazd relaksacyjno- poznawczy, w dniach 16 - 19 sierpnia br. ruszamy na szlak pielgrzymowania i poznawania nowych miejsc. Kierunek Ziemia Kłodzka. Noclegi w sanktuarium w Wambierzycach. Zapisy u mnie. Zapraszam serdecznie.

5.  Za tydzień, w niedzielę, po mszach świętych o godz. 9.00 i 12.00 – odbędzie się sprzedaż różnych ciast przygotowanych osobiście przez najlepsze kucharki w okolicy. Jest to inicjatywa naszej szkoły. Te pieniążki przekazane zostaną na pomoc dla Jagódki Jaskólskiej. Również ofiary zebrane w czasie mszy świętych tego dnia, pragnę przekazać na pomoc dla tego dzieciątka .

6. Dziękuję za wszystkie ofiary przekazane na rzecz naszej Wspólnoty.

7. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł + Andrzej Łukaszewski. Pamiętajmy o nim w modlitwach oraz o jego najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości. Wieczny odpoczynek ....

7. Plan wizyty duszpasterskiej – w zmienionej wersji – na najbliższy tydzień:

 • Poniedziałek – 14.06 – Szymaki Kolonia /od Razik/, objazd od 13.30, msza św. o 18.00;
 • Wtorek – 15.06 – Dłużniewo przy drodze /od Przystawskiej do Podleckiej i od Tobolskiej do figurki/, objazd od 11.30, msza św. o 18.00;
 • Środa – 16.06 – Dłużniewo za rzeką, objazd od 12.30, msza św. o 18.00;
 • Czwartek - 17.06 – Jarocin za lasem i Galominek Nowy, objazd od 11.30, msza św. o 18.00;
 • Piątek – 18.06 – Jarocin Kolonia i Tyski, objazd od 10.30, msza św. o 17.30;
 • Sobota – 19.06 – Ćwiklin /od Mańczyk do Piórkowskich/, objazd od 10.00, msza św. o 17.30 .

 

 

Słowo Biskupa Płockiego z okazji 30 rocz. wizyty św. Jana Pawła II w Płocku

Drodzy Diecezjanie!

Dnia 7 czerwca minie trzydzieści lat od pamiętnej, historycznej wizyty papieża Polaka w Płocku w czasie czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, której hasłem były słowa: „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”. Jan Paweł Wielki przypomniał nam wówczas treść Dekalogu i przykazania miłości. W stolicy naszej diecezji wspominano również objawienia Jezusa Miłosiernego św. Faustynie Kowalskiej, męczeńską śmierć dziś błogosławionych: abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego oraz zamknięto 42. Synod Diecezjalny.

Szlak pielgrzymki objął płytę stadionu Wisły Płock, plac przed Wyższym Seminarium Duchownym, Zakład Karny (jedyne więzienie w  Polsce, odwiedzone przez papieża), Bazylikę Katedralną i wzruszające spotkanie w domu biskupów płockich, z którego dwóch okien papież przemówił do pielgrzymów. Na początku czasu transformacji ustrojowej i społecznej św. Jan Paweł II chciał uwrażliwić nas na konieczność liczenia się z Bogiem i Jego prawem w podejmowanych reformach. W czasie homilii podczas Mszy św., której transmisja była także inauguracją działalności Radia Diecezji Płockiej, pierwszej katolickiej rozgłośni radiowej w Polsce, Ojciec Święty zachęcał zebranych: „[…] serdecznie życzę wam wszystkim, aby nikt z  was i  nigdy nie próbował się bogacić kosztem bliźniego. Ponadto życzę wam, drodzy moi rodacy, żebyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zagubili zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na  cudzą biedę. I  bardzo też uważajmy, żebyśmy się nie stali społeczeństwem, w  którym wszyscy wszystkim czegoś zazdroszczą. Przywracajmy blask naszemu pięknemu słowu «uczciwość»: uczciwość, która jest wyrazem ładu serca, uczciwość w słowie i czynie, uczciwość w rodzinie i stosunkach sąsiedzkich, w zakładzie pracy i w ministerstwie, w rzemiośle i handlu, uczciwość, po prostu uczciwość w całym życiu. Jest ona źródłem wzajemnego zaufania, a w następstwie jest także źródłem pokoju społecznego i  prawdziwego rozwoju” (Płock, 7 czerwca 1991 r.).

Po  trzydziestu latach widzimy, jak bardzo prorocze były to słowa. Zapraszam Was, Kochani Bracia i Siostry, do włączenia się w tegoroczne diecezjalne dziękczynienie za papieską pielgrzymkę do Grodu Krzywoustego. Nasze świętowanie rozpoczniemy w  kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w  parafii pw. św. Jadwigi w  Płocku w  niedzielę, 6 czerwca br., czuwaniem modlitewnym o godz. 14.30, prowadzonym przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. O godz. 15.00 zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, który wygłosi także Słowo Boże. Następnie przejdziemy na Plac Celebry w pobliżu Orlen Areny w Płocku, gdzie zostanie odsłonięty i poświęcony nowy pomnik, upamiętniający papieską pielgrzymkę, sfinansowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka, wykonany według projektu prof. Stanisława Słoniny.

Zapraszam serdecznie do koncelebry wszystkich księży, którzy wówczas przygotowywali papieską pielgrzymkę i organizowali przyjazd wiernych z całej diecezji. Liczę na obecność sióstr zakonnych, alumnów seminarium duchownego, osób życia konsekrowanego, przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich, pocztów sztandarowych, osób zaangażowanych w budowę pomnika i wszystkich, którzy chcą wspomnieć tamto historyczne wydarzenie. Z uwagi na wymogi sanitarne będzie możliwe uczestniczenie w liturgii także na zewnątrz kościoła oraz za pomocą transmisji.

Kochani Diecezjanie! Nie gaśmy Ducha, zapalonego na Mazowszu w czasie papieskiej wizyty, za którą dziękujemy Bożej Opatrzności. Owocem tamtego spotkania było wiele wybudowanych kaplic i kościołów na terenie diecezji, peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego we wszystkich parafiach, rozwój kultu Miłosierdzia Bożego, a także działalność Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Jan Paweł Wielki wyznał wówczas: „Mam nadzieję w miłosierdziu Bożym i waszej modlitwie”. Niech ta sama nadzieja wypełnia nasze serca w miesiącu poświęconym Sercu Jezusowemu. Przez wstawiennictwo św. Papieża Polaka zawierzamy Chrystusowi na nowo losy naszej diecezji i naszej Ojczyzny. Na czas radosnego świętowania z serca Wam błogosławię w imię Ojca † i Syna, i Ducha Świętego.

Płock, dnia 30 maja 2021 r. W uroczystość Trójcy Przenajświętszej Wasz Biskup Piotr

Poświęcenie palm i pokarmów

Modlitwa poświęcenia palm

Wszechmogący, wieczny Boże, uświęć † te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, * mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

albo

Wszechmogący Boże, z palmami w rękach czcimy dzisiaj zwycięstwo Chrystusa, † pomnóż naszą wiarę i wysłuchaj nasze prośby, * abyśmy zjednoczeni z Chrystusem przynosili Tobie owoce dobrych uczynków. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

palmy

 

Błogosławieństwo pokarmów /może być w Wielką Sobotę lub w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego/:

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

swieconka

Apel egzorcystów Diecezji Płockiej

InteliImage

Zwracamy się z apelem do rodziców, nauczycieli oraz wychowawców dzieci i młodzieży, aby nie organizować i nie uczestniczyć w inicjatywie zwanej „Halloween”. Jest ona obca kulturze polskiej i chrześcijańskiej. Często wiąże się ze wzrostem liczby opętań wśród dzieci, które wcześniej bawiły się w Halloween. Zgłaszają się do nas rodzice z prośbą o pomoc, z powodu pojawiających się  problemów u dzieci, które brały udział w różnych „zabawach”, odbywających się w okolicach 31 października. Halloween nie jest niewinną, beztroską zabawą, ale grozi otwarciem się na działanie złych duchów. Osoby biorące udział w Halloween nie muszą uczestniczyć w złych rytuałach, składać ofiary ze zwierząt, czy profanować cmentarze bądź Najświętszy Sakrament. Już samo wejście w przestrzeń demonów, choćby dla zabawy, jest niebezpieczne.

Zachęcamy, by zastąpić te niebezpieczne praktyki świętem Holyween - organizacją korowodów świętych, podczas których dzieci i młodzież przebrani za świętych, na przykład swoich patronów, uczestniczą w balach świętych i czuwaniach modlitewnych.

Kościół zawsze potępiał praktyki okultystyczne i satanistyczne. Przeciwko Halloween w 2009 roku wypowiedział się papież Benedykt XVI, określając je jako „święto antychrześcijańskie i niebezpieczne”, które „promuje kulturę śmierci” i „popycha nowe pokolenia w kierunku mentalności ezoterycznej, magii, atakuje święte i duchowe wartości przez diabelskie inicjacje za pośrednictwem obrazów okultystycznych”.

Apelujemy zatem, by unikać tych duchowych zagrożeń. Pamiętajmy, że diabeł nie żartuje!

Płock, 27 październik 2017 r.

Egzorcyści Diecezji Płockiej

Intencje mszalne - 14.06. - 27.06.2021r.

Poniedziałek 14.06

godz. 17.00 + Annę, Józefa, Mirosława i Marka oraz zm. z r-ny Napiórkowskich, dz-ków Marciszewskich

godz. 17.30 + Onufrego i Mariannę Lipińskich

godz. 18.00 O Boże błog. i łaski dla mieszkańców Szymak Kolonii

Wtorek

godz. 17.00 + Halinę Piórkowską - ucz. pog.

godz. 17.30 + Krystynę Wirszewską - ucz. pog.

godz. 18.00 O Boże błog. i łaski dla mieszkańców Dłużniewa przy drodze

Środa

godz. 17.00 + Aleksandrę /im./ i Andrzeja Najechalskich

godz. 17.30 + Barbarę Lewińską - ucz. pog.

godz. 18.00 O Boże błog. i łaski dla mieszkańców Dłużniewa za rzeką

Czwartek

godz. 17.00 O Boże błog. i łaski dla Karoliny i Pawła - int. ślubna

godz. 17.30 + Helenę Nałęcz - ucz. pog.

godz. 18.00 O Boże błog. i łaski dla mieszkańców Jarocina za lasem i Galominka Nowego

Piątek

godz. 17.00 + Pawła Guzanowskiego/16/, r-ny Guzanowskich, Sułkowskich i Ostrowskich

godz. 17.30 O Boże błog. i łaski dla mieszkańców Jarocina Kolonii i Tyski

godz. 18.00 ślub: Kinga Gałązka / Łukasz Wilkowski

Sobota

godz. 16.30 + r-ców Sawickich i Brzezińskich i zm. z tych rodzin

godz. 17.00 + Pawła Śmigrodzkiego - ucz. pog.

godz. 17.30 O Boże błog. i łaski dla mieszkańców Ćwiklina /od p. Mańczyk/

Niedziela 20.06

godz.  9.00 + Jerzego Kwiatkowskiego, Józefę i Adama Kwiatkowskich

godz. 12.00  Za Parafian - szczególnie o Boże błog i łaski dla Kamili i Arkadiusza Hołuj w r. ślubu

godz. 16.00 + Barbarę i Stanisława Wiśniewskich, r-nę Sikorskich

Poniedziałek

godz. 17.00 + Ireneusza i Hannę Kowalskich

godz. 17.30 + Józefa Wronkę, Jerzego Sepetowskiego i Kazimierza Konopkę

godz. 18.00 O Boże błog. i łaski dla mieszkańców Sarbiewa za rzeką

Wtorek

godz. 17.00 + Grzegorza Najechalskiego - ucz. pog.

godz. 17.30 + r-ców Irenę i Mariana Sitkowskich

godz. 18.00 O Boże błog. i łaski dla mieszkańców Sarbiewa /od p/. Lewandowskich/

Środa

godz. 17.00 + Janinę Szczepańską /15/

godz. 17.30 + Jana Paruszewskiego /im./

godz. 18.00 O Boże błog. i łaski dla mieszkańców Galomina /od p. Konczewskich/

Czwartek

godz. 17.00 + Jana Kaczyńskiego

godz. 17.30 + r-nę Paruszewskich

Piątek

godz. 17.00 + Eugeniusza /28/ i Leokadię Skibińskich

godz. 17.30 + Jadwigę Żelech /1/

Sobota 

godz. 17.00 + Józefa i Krystynę Wirszewskich

godz. 17.30 + dz-ków Jóźwiak, r-ców Jana i Teresę Lewandowskich

Niedziela 27.06

godz. 9.00 + Jana, Zdzisława i Reginę Wierzchowskich, r-nę Domańskich i Zakrzewskich

godz. 12.00 Za Parafian

Chrzest: Marcel Jan Cieciuch, Julia Konarzewska, Szymon Wojciechowski, Marcel Henryk Zalewski, Maria Krysiewicz

godz. 16.00 + Jana i Janinę Więckowskich i zm. z rodziny

Róże Różańcowe w par. św. Antoniego w Sarbiewie

 

 

Intencja modlitwy: 

Intencja modlitwy: Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Módlmy się również o zatrzymanie pandemii, o siłę i zdrowie dla pracującej ciężko służby zdrowia, za wszystkich chorych i cierpiących.

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE ODMAWIANE W MIESIĄCU CZERWIEC 2021
RÓŻA RÓŻAŃCOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI Miejscowość
Tajemnica Radosna 1 Zwiastowanie NMP Barbara Rakowska JAROCIN
2 Nawiedzenie świętej Elżbiety Elżbieta Garczewska
3 Narodzenie Pana Jezusa Alina Garczewska
4 Ofiarowanie Jezusa w świątyni Maria Długoszewska
5 Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Mateusz Długoszewski
Tajemnica Światła 1 Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Maria Lenard
2 Objawienie się na weselu w Kanie Krystyna Goszczyńska
3 Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Helena Lewandowska
4 Przemienienie na Górze Tabor Janina Ezman
5 Ustanowienie Eucharystii Barbara Zacieska
Tajemnica Bolesna 1 Modlitwa w Ogrójcu Jadwiga Nowakowska
2 Biczowanie Pana Jezusa Agnieszka Bronowska
3 Cierniem ukoronowanie Agnieszka Żołądek SZYMAKI
4 Droga krzyżowa Kamil Dobrosielski
5 Śmierć na krzyżu Zofia Ciemniewska ĆWIKLIN
Tajemnica Chwalebna 1 Zmartwychwstanie Jezusa Halina Przetacka
2 Wniebowstąpienie P. Jezusa Bożena Konopka
3 Zesłanie Ducha Świętego Urszula Trochonowicz
4 Wniebowzięcie NMP Anna Długoszewska JAROCIN
5 Ukoronowanie NMP Przemysław Długoszewski
UWAGA : Nazwiska Zalatorek podkreślone na liście każdej Róży Różańcowej.  

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE ODMAWIANE W MIESIĄCU CZERWIEC 2021
RÓŻA RÓŻAŃCOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II Miejscowość
Tajemnica Radosna 1 Zwiastowanie NMP Michał Staniszewski DŁUŻNIEWO
2 Nawiedzenie świętej Elżbiety Żaneta Chudzyńska
3 Narodzenie Pana Jezusa Maria Męczyńska
4 Ofiarowanie Jezusa w świątyni Irena Męczyńska
5 Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Anna Męczyńska
Tajemnica Światła 1 Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Martyna Męczyńska-Snopek
2 Objawienie się na weselu w Kanie Barbara Tobolska
3 Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Barbara Żmijewska
4 Przemienienie na Górze Tabor Barbara Gwiazdowska SARBIEWO
5 Ustanowienie Eucharystii Małgorzata Popłonkowska
Tajemnica Bolesna 1 Modlitwa w Ogrójcu Zbigniew Popłonkowski
2 Biczowanie Pana Jezusa Małgorzata Urbaniak
3 Cierniem ukoronowanie Patrycja Szymańczyk
4 Droga krzyżowa Agnieszka Szymańczyk
5 Śmierć na krzyżu Zofia Leszczyńska
Tajemnica Chwalebna 1 Zmartwychwstanie Jezusa Bożena Folk
2 Wniebowstąpienie P. Jezusa Ks. Janusz Ziarko
3 Zesłanie Ducha Świętego Karolina Budek
4 Wniebowzięcie NMP Małgorzata Witulska DŁUŻNIEWO
5 Ukoronowanie NMP Maria Staniszewska
UWAGA : Nazwiska Zalatorek podkreślone na liście każdej Róży Różańcowej.  
   
TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE ODMAWIANE W MIESIĄCU CZERWIEC 2021
RÓŻA RÓŻAŃCOWA IM. ŚW. MAKSYMILIANA M.KOLBE Miejscowość
Tajemnica Radosna 1 Zwiastowanie NMP Danuta Szpojankowska GALOMINEK
2 Nawiedzenie świętej Elżbiety Grzegorz Szpojankowski
3 Narodzenie Pana Jezusa Teresa Nader
4 Ofiarowanie Jezusa w świątyni Danuta Kleniewska
5 Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Beata Kleniewska
Tajemnica Światła 1 Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Joanna Wojciechowska
2 Objawienie się na weselu w Kanie Henryka Pawelska
3 Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Grażyna Laskowska
4 Przemienienie na Górze Tabor Aneta Fonderska GALOMIN
5 Ustanowienie Eucharystii Aneta Fonderska
Tajemnica Bolesna 1 Modlitwa w Ogrójcu   Maria Lewandowska
2 Biczowanie Pana Jezusa Anna Sokołowska
3 Cierniem ukoronowanie Teresa Rutkowska
4 Droga krzyżowa Krystyna Gozdan
5 Śmierć na krzyżu Helena Figurska
Tajemnica Chwalebna 1 Zmartwychwstanie Jezusa Teresa Pruszkowska
2 Wniebowstąpienie P. Jezusa Anna Jadczak
3 Zesłanie Ducha Świętego Bogdan Socha
4 Wniebowzięcie NMP Janina Kowalska GALOMINEK
5 Ukoronowanie NMP Barbara Fronczak
UWAGA : Nazwiska Zalatorek podkreślone na liście każdej Róży Różańcowej.  

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE ODMAWIANE W MIESIĄCU CZERWIEC 2021
RÓŻA RÓŻAŃCOWA IM. ŚW. MAKSYMILIANA M.KOLBE Miejscowość
Tajemnica Radosna 1 Zwiastowanie NMP Danuta Szpojankowska GALOMINEK
2 Nawiedzenie świętej Elżbiety Grzegorz Szpojankowski
3 Narodzenie Pana Jezusa Teresa Nader
4 Ofiarowanie Jezusa w świątyni Danuta Kleniewska
5 Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Beata Kleniewska
Tajemnica Światła 1 Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Joanna Wojciechowska
2 Objawienie się na weselu w Kanie Henryka Pawelska
3 Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Grażyna Laskowska
4 Przemienienie na Górze Tabor Aneta Fonderska GALOMIN
5 Ustanowienie Eucharystii Aneta Fonderska
Tajemnica Bolesna 1 Modlitwa w Ogrójcu   Maria Lewandowska
2 Biczowanie Pana Jezusa Anna Sokołowska
3 Cierniem ukoronowanie Teresa Rutkowska
4 Droga krzyżowa Krystyna Gozdan
5 Śmierć na krzyżu Helena Figurska
Tajemnica Chwalebna 1 Zmartwychwstanie Jezusa Teresa Pruszkowska
2 Wniebowstąpienie P. Jezusa Anna Jadczak
3 Zesłanie Ducha Świętego Bogdan Socha
4 Wniebowzięcie NMP Janina Kowalska GALOMINEK
5 Ukoronowanie NMP Barbara Fronczak
UWAGA : Nazwiska Zalatorek podkreślone na liście każdej Róży Różańcowej.  

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE ODMAWIANE W MIESIĄCU CZERWIEC 2021
RÓŻA RÓŻAŃCOWA IM. ŚW. JACKA Miejscowość
Tajemnica Radosna 1 Zwiastowanie NMP Iwona Dębska WOLA FOLWARK
2 Nawiedzenie świętej Elżbiety Maria Dłutek GALOMINEK NOWY
3 Narodzenie Pana Jezusa Teodozja Czarnecka
4 Ofiarowanie Jezusa w świątyni Magdalena Czarnecka
5 Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Cecylia Rychlik  
Tajemnica Światła 1 Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Marianna Paruszewska ĆWIKLINEK
2 Objawienie się na weselu w Kanie Anna Michalska
3 Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Zofia Brzezińska WOLA DŁUŻNIEWSKA
4 Przemienienie na Górze Tabor Irena Ostapowska DŁUŻNIEWO
5 Ustanowienie Eucharystii Julia Męczyńska
Tajemnica Bolesna 1 Modlitwa w Ogrójcu Zuzanna Lewandowska
2 Biczowanie Pana Jezusa Beata Lewandowska
3 Cierniem ukoronowanie Agata Staniszewska SARBIEWO
4 Droga krzyżowa Elżbieta Kaczyńska DŁUŻNIEWO
5 Śmierć na krzyżu Wiesława Banasiewicz SZYMAKI
Tajemnica Chwalebna 1 Zmartwychwstanie Jezusa Krystyna Mendelewska GALOMIN
2 Wniebowstąpienie P. Jezusa Jolanta Śliwińska
3 Zesłanie Ducha Świętego Julia Łukaszewska WOLA FOLWARK
4 Wniebowzięcie NMP Agnieszka Łukaszewska
5 Ukoronowanie NMP Ewa Felczak
UWAGA : Nazwiska Zalatorek podkreślone na liście każdej Róży Różańcowej.  

W najbliższym czasie w naszej parafii przeżywać będziemy:

 

  1. 11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu pamiętajmy o modlitwie - w kościele bądź prywatnie - w intencji Ojczyzny. Módlmy się o Błogosławieństwo, o zgodę, jedność, pojednanie. pamiętajmy też o Tych, którzy dla Ojczyzny oddawali życie i zdrowie.
  2. Dnia 29 listopada rozpoczniemy nowy Rok Liturgiczny. Adwent jest początkiem nowego czasu. Tu nie tyle chodzi o jakieś postanowienia i wyrzeczenia, ile o uporządkowanie wszystkiego,całego naszego życia i skierowanie naszych myśli i pragnień na Jezusa.
  3. W dniach 11 - 13 grudnia mamy zaplanowane rekolekcje adwentowe. Powinien je poprowadzić ks. Piotr Marzec. Nie mam teraz takiej pewności, że się one odbędą z racji na ograniczenia. Będę informował na bieżąco.
  4. Narodzenia Pańskie bez zmian - 25 grudnia. Podobnie II Dzień Świąt czyli św. Szczepan.
  5. Zakończenie starego roku 2020 w czwartek, 31 grudnia podczas nabożeństwa o godz. 18.00. Podziękujemy za kończący się rok i poprosimy Boga, aby kolejny był nieco lepszy.
  6. Nowy Rok 2021 liturgicznie powitamy o 9.00 i 12.00.
  7. Styczeń - może będzie wizyta duszpasterska. Z pewnością będą zimowe ferie dla dzieci i młodzieży.
  8. 12-14 marca mamy zaplanowane rekolekcje wielkopostne.
  9. 04 kwietnia Wielkanoc.
  10. 09 maja Odpust ku czci św. Stanisława BM, Patrona naszej świątyni.
  11. 30 maja 2021 zaplanowana jest I-sza Komunia święta.
  12. 06 czerwca natomiast Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego.
  13. 13 czerwca Odpust parafialny ku czci św. Antoniego.