Róże Różańcowe w par. św. Antoniego w Sarbiewie

Róża różańcowa im. św. Stanisława Kostki

 1. Anna Długoszewska  ZELATORKA
 2. Przemysław Długoszewski
 3. Barbara Rakowska
 4. Elżbieta Garczewska
 5. Alina Garczewska
 6. Maria Długoszewska
 7. Mateusz Długoszewski
 8. Maria Lenard
 9. Krystyna Goszczyńska
 10. Helena Lewandowska
 11. Janina Ezman
 12. Barbara Zacieska
 13. Jadwiga Nowakowska
 14. Agnieszka Bronowska- Jarocin
 15. Zuzanna Lewandowska
 16. Kamil Dobrosielski- Szymaki
 17. Zofia Ciemniewska
 18. Halina Przetacka
 19. Bożena Konopka
 20. Urszula Trochonowicz - Ćwiklin

Róża różańcowa im. św. Jana Pawła II

 1. Małgorzata Witulska  ZELATORKA
 2. Maria Staniszewska
 3. Michał Staniszewski
 4. Żaneta Chudzyńska
 5. Maria Męczyńska
 6. Irena Męczyńska
 7. Anna Męczyńska
 8. Martyna Męczyńska-Snopek
 9. Barbara Tobolska
 10. Barbara Żmijewska- Dłużniewo
 11. Barbara Gwiazdowska
 12. Małgorzata Popłonkowska
 13. Zbigniew Popłonkowski
 14. Małgorzata Urbaniak
 15. Patrycja Szymańczyk
 16. Agnieszka Szymańczyk
 17. Zofia Leszczyńska
 18. Bożena Folk
 19. Ks. Janusz Ziarko
 20. Karolina Budek - Sarbiewo

Róża różańcowa im. św. Maksymiliana M. Kolbe

 1. Janina Kowalska   ZELATORKA
 2. Barbara Fronczak
 3. Danuta Szpojankowska
 4. Grzegorz Szpojankowski
 5. Teresa Nader
 6. Danuta Kleniewska
 7. Beata Kleniewska
 8. Joanna Wojciechowska
 9. Henryka Pawelska
 10. Grażyna Laskowska - Galominek
 11. Bogumiła Pawłowska
 12. Małgorzata Pawłowska
 13. Marek Pawłowski
 14. Anna Sokołowska
 15. Teresa Rutkowska
 16. Krystyna Gozdan
 17. Helena Figurska
 18. Teresa Pruszkowska
 19. Anna Jadczak
 20. Bogdan Socha - Galomin

 

Róża różańcowa im. św. Jacka

 1. Agnieszka Łukaszewska  ZELATORKA
 2. Ewa Felczak - Wola Folwark
 3. Iwona Dębska
 4. Maria Dłutek - Galominek Nowy
 5. Teodozja Czarnecka
 6. Magdalena Czarnecka
 7. Cecylia Rychlik
 8. Marianna Paruszewska - Ćwiklinek
 9. Anna Michalska
 10. Zofia Brzezińska - Wola Dłużniewska
 11. Irena Ostapowska
 12. Julia Męczyńska - Dłużniewo
 13. Zuzanna Lewandowska
 14. Beata Lewandowska
 15. Agata Staniszewska - Sarbiewo
 16. Elżbieta Kaczyńska - Dłużniewo
 17. Wiesława Banasiewicz - Szymaki
 18. Krystyna Mendelewska - Galomin
 19. Jolanta Śliwińska
 20. Julia Łukaszewska
 21.  

  Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2017

  Grudzień
  Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.

   

  Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2018

  Styczeń
  Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

  Luty
  Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

  Marzec
  Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

  Kwiecień
  Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

  Maj
  Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

  Czerwiec
  Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

  Lipiec
  Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

  Sierpień
  Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

  Wrzesień
  Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

  Październik
  Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

  Listopad
  Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

  Grudzień
  Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.