Odpustowy Dzień - św. Antoni oczekuje Ciebie

W czasach dewaluacji wielu zwyczajów, które ongiś były bardzo żywe, warto zastanowić się jakie jest znaczenie odpustu parafialnego.Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła. 

Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Przez grzech bowiem zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech w nas posiał i wyrządził.. Karę można odpokutować w doczesności np. przez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, inne dobre uczynki czy modlitwy. 

Kościół dając możliwość zyskania w uroczystość odpustową odpust zupełny, wyznacza warunki jakie trzeba spełnić do jego zyskania. Zwyczajne warunki do spowiedź sakramentalna, ( może być w okolicy odpustu, a nie w sam dzień). Komunia święta, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę… i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego. Możliwość zyskania odpustu sprawiała, że na odpust ściągała cala okolica, a dla rodziny odpust był okazją do spotkania wielu pokoleń.

Centralnym wydarzeniem jest suma odpustowa, którą prowadzi specjalnie zaproszony kapłan, a kazania odpustowe głosił też kaznodzieja na tę okoliczność zaproszony. Chciejmy głęboko duchowo przeżyć ten czas łaski dany nam przez Boga. Prośmy Patrona naszej Parafii, św. Antoniego o opiekę i wstawiennictwo przed Bożym Tronem.

A dodatkowym wymiarem Uroczystości będzie nasze festynowe szaleństwo związane z budowaniem Wspólnoty jaką jest Parafia. Zapraszam na to spotkanie Parafian, Gości i naszych Przyjaciół. Niech radość spotkania z Patronem przełoży sie na radość spotkania z człowiekiem. Zabawy, Loteria, Słodkie szaleństwo spożywania cudnych ciast i taniec niech będą świadectwem tego, że życie nie musi być szaro - bure.

Do zobaczenia w Sarbiewie 18 czerwca. Czekamy na Ciebie!