Ogłoszenia bieżące

1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego, parafialnego kościoła, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Panem Bogiem i braćmi. Z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce obecności Pana Boga. Musimy dbać o to, aby nasz parafialny kościół ciągle piękniał, duchowo i materialnie, by był miejscem godnym swego Gospodarza. Jesteśmy to winni również wobec przyszłych pokoleń, które tu po nas przyjdą, aby uzewnętrzniać swoją wiarę i chwalić Trójjedynego Boga.

 2. W środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele msze będą sprawowane o 9.00 i o 12.00. Obie w kościele. Po sumie procesja po cmentarzu. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom.

3. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, Mszy i Komunii Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga.

4. W czwartek, 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w naszym kościele będą sprawowane Msze Święte jak w niedzielę. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach będziemy przepraszać Serce Boże za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale również tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową, Matką miłosierdzia.

6. Uruchomiony został moduł „Cmentarz parafialny w Sarbiewie”: https://sarbiewo.egroby.pl/ i jest już dostępny do przeglądania, do korzystania. Możemy wejść na ten moduł z naszej parafialnej strony: http://www.parafiasarbiewo.pl/ i tam znaleźć naszych zmarłych pochowanych w Sarbiewie oraz zobaczyć wszystkie groby, znajdujące się na naszym cmentarzu – zdjęcia, jak one wyglądają. Jest jeszcze trochę grobów nieopisanych, ponieważ nie dało się odczytać tablic albo ich po prostu nie ma. Gdyby ktoś nie znalazł swoich bliskich – proszę o kontakt ze mną.

7. Dziękuję wszystkim, którzy złożyli swoje ofiary na nasze prace remontowe.