X Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Przeżywaliśmy w czasie ostatniego weekendu kolejne już jubileuszowe dni ku czci Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ, naszego Rodaka, Patriotę i człowieka oddanego Bogu. Jak co roku, dnie te były wypełnione różnymi spotkaniami, odczytami, konkursami, spotkaniami autorskimi, koncertami oraz konferencją połączoną z promocją poetyckiego almanachu "O laur Sarbiewskiego" i płyty CD z hymnem "Ad fontem Sonam" wydanym przez Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie.

NS1

Te wszystkie wydarzenia swoje ukoronowanie i podsumowanie znalazły w dniu wczorajszym na uroczystej Eucharystii, sprawowanej w naszym parafialnym kościele. We mszy świętej, sprawowanej przez ojców Jezuitów - Mszy świętej przewodniczył ojciec dr Krzysztof Dorosz, a słowo wygłosił ojciec Rektor PWTW Zbigniew Kubacki - nie tylko dziękowaliśmy Bogu za dar życia i posługiwania Ks. M.K. Sarbiewskiego, ale też prosiliśmy o łaskę bycia tymi, którzy te szczytne idee przez Niego prezentowane dalej będą realizować.

NS3

Radością dla mnie - jako Proboszcza tej parafii - jest fakt, że we wszystkich tych spotkaniach uczesticzyło wiele osób. Że istnieje grupa osób, którym na sercu wciąż leży troska o rozpowszechnianie tego pięknego dzieła związanego z Horacym Mazowsza. Dziękuję im za to bardzo serdecznie i mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie chciało zapoznać się z dziełami ks. Sarbiewskiego i łączyć sie z nami w kolejnych Dniach ku Jego pamięci.

NS4