Nowy Początek

IDo tekstuWszystkie wydarzenia mają swój początek i swoje zakończenie. W naszej wspólnocie w ostatnią niedzielę przeżywaliśmy uroczysty ingres nowego Proboszcza czyli mój. To niezmiernie istotne przeżycie - mam nadzieję, że nie tylko dla mnie - było wydarzeniem, które na ten czas w duchowy sposób połączyło trzy parafie: Zakroczym, Soczewkę i Sarbiewo.

Dziękowaliśmy przecież Panu Bogu za posługę oraz dobro czynione słowem i czynem przez kapłanów, którzy zakończyli swoje posługiwanie w tych parafiach, jednocześnie powierzając Bogu całą naszą przyszłość, plany i nadzieje, które będziemy chcieli wspólnie urzeczywistniać, przy pomocy Bożego wsparcia.

Dla mnie osobiście, niezwykle istotna była tak liczna obecność Was wszystkich, którzy zechcieliście przybyć na mszę świętą w tym dniu, szczególnie zaś na mszę ingresową. Wasza obecność, powitanie, piękne słowa i przede wszystkim wspólna modlitwa - to jest wielkie świadectwo wiary i miłości braterskiej. Podziękowania kieruję też do Parafian, którzy pomagali mi przygotować kościół i plebanię na tę uroczystość. Dzięki wielkie także dla druhów Strażaków za powitanie i obecność, za pomoc i wsparcie.  Dziękuję za to serdecznie!

Pragnę równie gorąco podziękować uczestnikom tej uroczystości, którzy przybyli na nią spoza naszej wspólnoty parafialnej. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do bardzo licznej - byłem zaskoczony, uradowany niezmiernie: wręcz zadziwiony - grupy Parafian z Soczewki. Jest to niesamowite docenienie tych ostatnich lat, które spędziłem z Wami w Soczewce, budując tamtejszą wspólnotę. Dzięki za wszystko.

Dziękuję też moim Bliskim: Rodzinie i Przyjaciołom, którzy przybywali z Płocka, Wyszkowa, Warszawy i Ciechanowa, aby ze mną być. To ważne, że w takim pięknym i ważnym momencie człowiek nie jest sam.

Dziękuję też księżom z dekanatu płońskiego za ich obecność i modlitwę, a także  księdzu Dziekanowi za wprowadzenie mnie na urząd Proboszcza.

Mam nadzieję, że swoją posługą w Sarbiewie najlepiej wypełnię moje zobowiązania i najpełniej wszystkim podziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzono. Pracując na chwałę Boga i dla pożytku ludzkiego - postaram się też spełnić pokładane nadzieje i dać świadectwo mojego zaangażowania w życie wspólnoty, do której Pan mnie przysłał.

Raz jeszcze wszystkim WAM - serdeczne Bóg zapłać!!!

 • IMG_0469_resize
 • IMG_0524_resize
 • IMG_0525_resize
 • IMG_0526_resize
 • IMG_0527_resize
 • IMG_0528_resize
 • IMG_0529_resize
 • IMG_0532_resize
 • IMG_0534_resize
 • IMG_0535_resize
 • IMG_0537_resize
 • IMG_0538_resize
 • IMG_0540_resize
 • IMG_0544_resize
 • IMG_0550_resize
 • IMG_0552_resize
 • IMG_0553_resize
 • IMG_0554_resize
 • IMG_0556_resize
 • IMG_0557_resize
 • IMG_0561_resize
 • IMG_0562_resize
 • IMG_0565_resize
 • IMG_0575_resize
 • IMG_0579_resize
 • IMG_0583-2_resize
 • IMG_0586_resize
 • IMG_0587_resize
 • IMG_0588_resize
 • IMG_0589_resize
 • IMG_0591_resize
 • IMG_0610_resize
 • IMG_0612_resize
 • IMG_0615_resize
 • IMG_0620_resize
 • IMG_0621_resize
 • IMG_0626_resize
 • IMG_0634_resize
 • IMG_0650_resize
 • IMG_0671_resize
 • IMG_0672_resize
 • IMG_0682_resize
 • IMG_0684_resize
 • IMG_0685_resize
 • IMG_0686_resize
 • IMG_0687_resize
 • IMG_0688_resize
 • IMG_0689_resize
 • IMG_0690_resize
 • IMG_0694_resize
 • IMG_0721_resize
 • IMG_0722_resize
 • IMG_0723_resize
 • IMG_0724_resize
 • IMG_0725_resize
 • IMG_0726_resize
 • IMG_0727_resize
 • IMG_0731_resize
 • IMG_0732_resize
 • IMG_0735_resize
 • IMG_0738_resize
 • IMG_0739_resize
 • IMG_0745_resize
 • IMG_0746_resize
 • IMG_0747_resize
 • IMG_0748_resize
 • IMG_0750_resize
 • IMG_0751_resize
 • IMG_0752_resize
 • IMG_0754_resize
 • IMG_0756_resize
 • IMG_0758_resize
 • IMG_0759_resize
 • IMG_0760_resize
 • IMG_0761_resize
 • IMG_0763_resize
 • IMG_0764_resize
 • IMG_0765_resize
 • IMG_0766_resize
 • IMG_0767_resize
 • IMG_0768_resize
 • IMG_0769_resize
 • IMG_0770_resize
 • IMG_0771_resize
 • IMG_0772_resize
 • IMG_0773_resize
 • IMG_0774_resize
 • IMG_0776_resize
 • IMG_0777_resize