Intencje mszalne - 22.06 - 04.07.2017r.

Czwartek 22.06

godz. 17.00 + Jana i Janinę Więckowskich, r-nę Sadeckich

godz. 17.30 + Teodozję Zielińską - dar ucz. pog.

Piątek

godz. 17.00 + Zbigniewa Nader

godz. 17.30 + Stefanię i Jakuba Wilamowskich, Eugeniusza Sochę i Jana Jadczaka

Sobota

godz. 17.00 + Jana Kaczyńskiego i Jana Hołuj

godz. 18.00 + r-ców Jana i Teresę Lewandowskich /9/

Niedziela  25.06

 godz. 9.00 + Zdzisława, Jana i Reginę Wierzchowskich, dz-ków Domańskich i zm. z r-ny Zakrzewskich

godz. 12.00  W int. OSP Wola Folwark - 90 lecie Jednostki / Dzień Strażaka

godz. 16.00 + Jana Skibińskiego             

Poniedziałek

godz. 17.00 + Eugeniusza /24/ i Leokadię Skibińskich

godz. 17.30 + c. r-nę Paruszewskich

Wtorek

godz. 17.00 + Władysława Gozdana i r-nę Gozdan

godz. 17.30 + Barbarę, Zdzisława Gwiazdowskich, Wandę Ruszczak, Halinę Wereda i Stanisława Gwiazdowskiego 

Środa

godz. 17.00 + Pawła Guzanowskiego /12/, Antoniego i Annę Ostrowskich, r-nę Ostrowskich i Sułkowskich

godz. 17.30 + Onufrego /50/ i Mariannę Lipińskich

Czwartek  29.06

godz. 17.00 + Franciszkę i Puiotra Gajewskich

godz. 17.30 + Antoniego Litewkę - dar ucz. pog.

Piątek

godz. 17.00 + Ignacego Pawelskiego w 3 r. śm.

godz. 17.30 + Janinę Budziszewską - dar ucz. pog.

Sobota

godz. 17.00 + Jolantę Błaszczak, Benedykta Figurskiego, Kazimierza i Irenę Rączkowskich

godz. 17.30 + Lucynę, Pawła i Bożenę Dzięgielewskich

Niedziela 02.07

godz.  9.00 + Eugeniusza Czyż, c. r-nę Czyż; Reginę, Czesławę i Franciszka Ziemińskich; Irenę i Czesława Dworakowskich

godz. 12.00 Za Parafian

                 Chrzest: Michał Garczewski i Oliwia Grzelak

godz. 16.00 + Piotra Gajowniczka /im./

Poniedziałek

godz. 17.00 + Zdzisław Nowakowskiego w 5 r. śm.

godz. 17.30 + Barbarę Kamaszewską - dar ucz. pog.

Wtorek

godz. 17.00 + Janinę Wilamowską - dar ucz. pog.

godz. 17.30 + Jana Kozłowskiego - dar ucz. pog.

Środa 05.07

godz. 17.00 + Teodozję Zielińską - dar ucz. pog.

godz. 17.30 + Stanisława Fąderskiego - dar ucz. pog.