Filtr
 • Z homilii na niedzielę 09.03.2014 r.

  Umiłowani Siostry i Bracia,
  1. Przeżycia Środy Popielcowej i słowa Pisma, które przed chwilą usłyszeliśmy, wprowadziły nas w Wielki Post 2014. Wciąż w ludzkich dziejach i biografiach powtarza się pokusa z raju: „będziecie jako bogowie". Wciąż też słychać słowa podobne do tych, którymi szatan kusił na pustyni Jezusa Chrystusa: możesz się spełnić tylko wtedy, gdy będziesz jak najwięcej posiadać; gdy będziesz panować nad innymi; gdy będziesz znaczyć więcej niż inni. Pokusa gromadzenia bogactw materialnych, pokusa władzy i sławy wciąż, dzisiaj może jeszcze bardziej niż dawniej, trawi ludzkie serca. Ilu ludzi jej ulega, oddając się na służbę bożkom, a nawet samego szatana! Wielki Post, to czas oczyszczania naszych serc z tych pożądań i pokus: zobojętnienia, zazdrości, chorych ambicji, kompleksów, agresji aż po poddanie się mrocznym siłom zła.

 • I Niedziela Wielkiego Postu (09.03.2014r.)

  1. W najbliższą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9:00 podziękuję Panu Bogu i wam moi drodzy za moja posługę w parafii Sarbiewo, jaką pełniłem przez prawie piętnaście lat.
  2. Jeszcze raz chciałbym poinformować, że wszystkie intencje przyjęte przeze mnie będą odprawiane przez nowego ks. Proboszcza, który w sposób uroczysty obejmie parafię 30 marca.
 • Intencje mszalne - 10.03 - 16.03.2014r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Dantis

  Wtorek
  godz. 17:00 + Dantis

 • Z homilii na niedzielę 02.03.2014 r.

  Wielki Post
  Wielki Post trwa 40 dni i rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową. Jej data zależy od daty uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. W Środę Popielcową kapłani na znak pokuty i umartwienia posypują nasze głowy popiołem. Do dobrego przeżycia tego czasu pomagają nam modlitwa, post i jałmużna. W niedziele Wielkiego Postu odprawiane są Gorzkie Żale, a w piątki - nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W tym okresie w liturgii nie odmawia się hymnu "Chwała na wysokości Bogu", "Ciebie, Boże, chwalimy" oraz aklamacji "Alleluja".

 • VIII Niedziela Zwykła (02.03.2014r.)

  1. W najbliższą środę rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Msze św. połączone z posypaniem głów popiołem odprawiane będą o godz. 9:00 i 17:00.
  2. Podczas Wielkiego Postu Droga Krzyżowa odprawiana będzie w każdy piątek o godz. 16:30, zaś Gorzkie Żale w niedziele po sumie.
 • Intencje mszalne - 02.03 - 09.03.2014r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Dantis

  Wtorek                                                                                                                 
  godz. 17:00 + Andrzej Kociuber
  godz. 17:20 + Kazimierz, Ludgier, Janina i Stanisław Morawscy

 • Z homilii na niedzielę 23.02.2014 r.

         Powiadam wam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie dziećmi Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż szczególnego czynicie? – Takie słowa słyszeliśmy dziś z ust Jezusa. W „Kazaniu na górze" powiedział On wiele rzeczy ważnych, pięknych, głęboko ludzkich, ale i trudnych. Gdyby chcieć całą Ewangelię streścić w jakimś jednym, najbardziej charakterystycznym fragmencie, „Kazanie na górze" mogłoby być takim skrótem. Jest w nim mowa o hierarchii wartości. Jest mowa o dobroci i opatrzności Boga. Jest pochwała stworzonego piękna. Jest podniesienie przykazań dekalogu na inny poziom wymagań. Jest nauka o modlitwie. Jest skierowanie religijnego obyczaju ku wnętrzu człowieka. Jest wreszcie wielokrotnie powtórzone nowe imię Boga: Ojciec. Tym wszystkim ludzie od dawna zachwycają się, nazywając nową konstytucję człowieczeństwa – i mają rację.

 • VII Niedziela Zwykła (23.02.2014r.)

  1. Od najbliższej niedzieli odprawiana już będzie Msza św. o godz. 16:00.
  2. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się w niedzielę 2 marca po Mszy św. o godz. 9:00.
 • Intencje mszalne - 24.02 - 02.03.2014r.

  Poniedziałek
  godz. 16:00 + Dantis

  Wtorek
  godz. 16:00 + Henryk Modzelewski – pogrzebowa

 • Z homilii na niedzielę 16.02.2014 r.

        Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli daje wskazówki, jak wykorzystać dar wolności otrzymany od Boga. Księga Syracydesa wprowadza w wymagające rozumienie wolności: „Jeżeli chcesz, zachowasz przykazania; położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę". Możemy na tej bazie sformułować najprostszą definicje wolności – wolność to wybór pomiędzy dobrem a złem polegający na tym, że potrafimy czynić dobro i realizować je solidnie. Wolność związana z wyborem ma też swoje konsekwencje: „przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane; nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć".

 • VI Niedziela Zwykła (16.02.2014r.)

  1. Wczoraj dzieci i młodzież rozpoczęli ferie zimowe. Życząc im dobrego wypoczynku przypominam jednocześnie, że ferie nie zwalniają nikogo z modlitwy czy udziału we Mszy św. niedzielnej.
  2. Bóg zapłać za ofiary złożone w dniu dzisiejszym na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem naszego kościoła.
 • Intencje mszalne - 21.02 - 23.02.2014r.

  Piątek
  godz. 16:00 + Kazimierz Trochonowicz – pogrzebowa
  godz. 16:20 + Ignacy Wróblewski – pogrzebowa

 • Z homilii na niedzielę 09.02.2014 r.

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO (11 lutego 2014 r.)
  Wiara i miłość: «My także winniśmy oddać życie za braci» (1 J 3, 16) /pobierz doc./
  Drodzy Bracia i Siostry!
  1. Przy okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego tegoroczny temat brzmi: «Wiara i miłość: 'My także winniśmy oddać życie za braci'» (1 J 3, 16), zwracam się w szczególny sposób do osób chorych i do wszystkich, którzy się nimi opiekują i je leczą. Kościół dostrzega w was, drodzy chorzy, szczególną obecność cierpiącego Chrystusa. Tak właśnie jest: obok, więcej, wewnątrz naszego cierpienia jest cierpienie Jezusa, który razem z nami niesie jego ciężar i wyjawia jego sens. Kiedy Syn Boży wstąpił na krzyż, położył kres samotności cierpienia i rozjaśnił jego mrok. Stajemy zatem w obliczu tajemnicy miłości Boga do nas, która napełnia nas nadzieją i odwagą: nadzieją, ponieważ w Bożym zamyśle miłości również noc boleści otwiera się na światło paschalne; i odwagą, by stawić czoło wszelkim przeciwnościom razem z Nim, w zjednoczeniu z Nim.

 • V Niedziela Zwykła (09.02.2014r.)

  1. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się 2 marca po Mszy św. o godz. 9:00. Obecność obowiązkowa.
  2. Dekorację Bożonarodzeniową rozebrali p. Tadeusz Felczak, Oździński Mieczysław, Piotrowski Janusz, Lewandowski Bogdan, Żmijewski Paweł, Zalewski Roman, Szymańczyk Dariusz, Arkadiusz Hołuj, Kamila Kaczyńska, oraz panowie Organista i Kościelny. Bóg zapłać.
 • Intencje mszalne - 11.02 - 16.02.2014r.

  Wtorek
  godz. 16:00 + Zbigniew Żbikowski – pogrzebowa

  Środa
  godz. 16:00 + Marianna Cieszewska – pogrzebowa

 • Z homilii na niedzielę 02.02.2014 r.

  LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI
  NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO
  2 LUTEGO 2014 ROKU

  „Światło życia konsekrowanego"

  Drodzy Bracia i Siostry!
  Liturgia Kościoła pozwala nam wciąż cieszyć się tajemnicą Narodzenia i Objawienia się światu Jezusa Chrystusa. Także dzisiaj wprowadza nas ona w jeszcze głębsze poznanie Syna Bożego, który w pełni czasów stał się człowiekiem, żył wśród nas i przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie nas odkupił. Wysłuchana dziś Ewangelia przypomina nam wydarzenie, które miało miejsce 40 dni po narodzeniu Jezusa. Wtedy to, zgodnie z żydowskim prawem, Józef i Maryja udali się do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić i ofiarować Bogu Jezusa oraz dokonać oczyszczenia Matki. Wydarzenie to wykroczyło poza zwyczajne wypełnienie prawa. Sam Bóg bowiem przedstawił swojego Syna światu. Uczynił to poprzez usta starca Symeona i prorokini Anny, którzy rozpoznali w Dziecięciu światło na oświecenie pogan i chwałę Izraela (por. Łk 2,32). Ponadto, Symeon zobaczył w małym Jezusie znak sprzeciwu oraz Tego, który odsłoni zamysły serc wielu (por. Łk 2,34-35). Zrozumiał, że odtąd o losie każdego człowieka zadecyduje to, jaką on przyjmie postawę wobec Jezusa – Światłości Świata.

 • IIV Niedziela Zwykła (02.02.2014r.)

  1. W dniu dzisiejszym przypada święto Ofiarowania Pańskiego zwane u nas świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Poświęcenie gromnic podczas każdej Mszy św.
  2. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary jakie złożyliśmy na utrzymanie zakonów kontemplacyjnych.
 • Intencje mszalne - 03.02 - 08.02.2014r.

  Poniedziałek
  godz. 16:00 + Władysław Gozdan, Ryszard Jeżewski – pogrzebowa


  Wtorek
  godz. 16:00 + Lucyna i Paweł Dzięgielewscy – pogrzebowa

 • Z homilii 26.01.2014 r.

  Dzień Islamu

  Ostatnia aktualizacja: 24.01.2014
  Jednym z inicjatorów modlitewnych spotkań katolików i muzułmanów była Fundacja Dzieło Odbudowy Miłości (D.O.M.). Z jej inicjatywy w grudniu 1994 roku w warszawskim kościele św. Aleksandra Mszę św. w intencji pokoju na świecie w obecności muzułmanów odprawił śp. bp Władysław Miziołek.
  W połowie 1997 r. podczas Dni Tatarskich w Warszawie zrodziła się idea powołania Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Zarejestrowano ją w lutym 1999 r. W pracach Rady od początku uczestniczył śp. biskup Władysław Miziołek, desygnowany do niej przez Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa. Po śmierci bpa Miziołka jego miejsce decyzją Konferencji Episkopatu Polski zajął biskup Tadeusz Pikus. Członkowie Rady spotkali się w 1999 r. z Janem Pawłem II w Drohiczynie, podczas odbywającej się w tym czasie pielgrzymki Ojca Świętego do Polski.

 • III Niedziela Zwykła (26.01.2014r.)

  1. W niedzielę przypada święto Ofiarowania Pańskiego zwane u nas świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Msze św. z poświęceniem gromnic odprawione będą o godz. 9:00 i 12:00. Już tradycyjnie taca z tego dnia przeznaczona jest na utrzymanie zakonów kontemplacyjnych.
  2. W zakrystii jest do odebrania gazeta Gość Niedzielny.
 • Intencje mszalne 20701 - 02.02.2014r.

  Poniedziałek
  godz. 16:00 + Dantis


  Wtorek
  godz. 16:00 + Lucyna Chłądzik – pogrzebowa

 • Z homilii na niedzielę 19.01.2014 r.

  Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
  Ekumenizm
  Około roku 1740 w Szkocji rozpoczął działalność ruch zielonoświątkowy, propagujący modlitwę w kościołach chrześcijańskich za siebie nawzajem. W 1820 r. James Haldane Stewart opublikował "Wskazówki dla Zgromadzenia Ogólnego Chrześcijan oczekujących wylania Ducha Świętego". Dwadzieścia lat później Ignatius Spencer, nawrócony na katolicyzm, proponuje utworzenie "Unii Modlitw o Jedność".
  Św. Wincenty Pallotti († 1850) włączył do wspólnych modlitw intencje misyjne. Umiejscowił tydzień modlitw o jedność chrześcijan w oktawie Objawienia Pańskiego, czyli w dniach 6-13 stycznia.

 • II Niedziela Zwykła (19.01.2014r.)

  1. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem naszego kościoła.
  2. W tym tygodniu p. Paweł Małachowski i Roman Zalewski odśnieżyli parkingi i teren przy kościele. Składam im za to serdeczne Bóg zapłać.
 • Intencje mszalne 20.01 - 26.01.2014r.

  Poniedziałek
  godz. 16:00 + Jadwiga Bilińska – pogrzebowa


  Wtorek
  godz. 16:00 + Henryka i Stanisław Ozimkiewicz

 • Z homilii na niedzielę 12.01.2014 r.

  Od uroczystego aktu chrztu Chrystus rozpoczął swoją misję nauczycielską, którą św. Piotr, przygotowując do przyjęcia chrztu rodzinę rzymskiego urzędnika Korneliusza, opisał w następujących słowach: "Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim" (Dz 10, 38). Jezus miał wtedy trzydzieści lat, gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał występować publicznie przed ludem i nauczać. Uważano, że od trzydziestu lat rozpoczyna się pełnia dojrzałości męskiej. Mówimy o mężczyznach, gdyż kobiety nigdy nie miały prawa zabierać głosu publicznie.

 • Niedziela Chrztu Pańskiego (12.01.2014r.)

  1. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Składamy serdeczne Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie i ofiary składane przy tej okazji. W sposób szczególny dziękujemy za poczęstowanie nas, kawą herbatą czy też obiadem. Tę wizytę zakończyliśmy wczoraj popołudniu, dlatego też podsumowania kolędy dokonam w późniejszym terminie.
  2. Dziś podczas Mszy św. o godz. 12:00 dzieci ze szkoły podstawowej w Sarbiewie wystawią Jasełkę Bożonarodzeniową
 • Intencje mszalne 13.01 - 19.01.2014r.

  Poniedziałek
  godz. 07:00 + Dantis


  Wtorek
  godz. 16:0 0 + Lucyna (1), Paweł i Bożena Dzięgielewscy

 • Z homilii na niedzielę 05.01.2014 r.

       Chrystus przyszedł „do swojej światłości, a swoi Go nie przyjęli", przyszedł do tych, których własną krwią wyzwolił, a oni zapragnęli „wyzwolić się" od prawdy, która im przyniósł. Tak było dwa tysiące lat temu, ale tak dzieje się również i dziś. Tych, którzy wierzą Chrystusowi – Światłości świata – nazywa się „ciemnogrodem" albo „ciemniakami". Chce się nam wmówić, że religia to ciemnogród, zacofanie i brak tolerancji.

 • II Niedziela po Bożym Narodzeniu (05.01.2014r.)

  1. Jutro obchodzimy uroczystość Trzech Króli. U nas Msze Święte odprawione będą o godz. 9: 00 i 12: 00. Taca z jutrzejszego dnia przeznaczona jest na misje.
  2. W najbliższą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12:00 dzieci z naszej szkoły przedstawią jasełkę Bożonarodzeniową. Serdecznie zapraszam.
 • Intencje mszalne 06.01 - 12.01.2014r.

  Poniedziałek
  godz. 09:00 + Irena, Janina, Ignacy i r-na Figat i Mroczkowskich, dusze w czyśćcu
  godz. 12:00 + Dziękczynna i o błog. Boże dla Anny i Zbigniewa w 25 rocz. ślubu

  Wtorek
  godz. 07:30 + Paweł Żebrowski – pogrzebowa
  godz. 07:30 + Stanisław Słupecki – pogrzebowa

 • Z homilii na niedzielę 29.12.2013 r.

  „Drodzy bracia i siostry, ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina. Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobrowolnie złożonej przysiędze, w której małżonkowie oddają się sobie wzajemnie, rodzina jest wspólnotą świętą. Ta miłość małżeńska, rodzicielska, rodzinna jest ciągle uszlachetniana, jest doskonalona przez wspólne troski i radości, przez wspieranie się wzajemne w chwilach trudnych. Zapomina o sobie samym dla dobra umiłowanego człowieka.

 • Niedziela Świętej Rodziny (29.12.2013r.)

  1. We wtorek o godz. 16:00 podziękujemy P. Bogu za miniony rok. Zapraszamy wszystkich na to nasze wspólne dziękczynienie.
  2. W środę przypada Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. odprawione będą o godz. 9:00 i 12:00
 • Intencje mszalne 30.12.2013 - 05.01.2014r.r.

  Poniedziałek
  godz. 07:30 + Eugeniusz i Leokadia Skibińscy
  godz. 07:30 + Irena Macikowska – pogrzebowa


  Wtorek
  godz. 07:30 + Kazimierz Trochonowicz – pogrzebowa
  godz. 16:00 + Adam, Józefa i Jerzy Kwiatkowscy, Ewa i Wiesław Nowakowscy

 • ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2013

  boze narodzenie zlobek      "Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych dziś zabrzmiał dzwon już człowiek obudzony. Bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło a razem z nim Maleńka przyszła Miłość"

  Wielka radość zagościła w naszych sercach bo Jezus się narodził. Przyszedł do nas jako maleńka Miłość, by uczyć nas miłości. Przyszedł aby prosić człowieka o pokój, miłość i przebaczenie.
  Kiedy zasiadaliśmy do wigilijnego stołu dzieląc się opłatkiem wyrażaliśmy naszą życzliwość, szacunek i miłość do człowieka.
  Życzę wam drodzy goście i parafianie aby te uczucia pozostały w naszych rodzinach na zawsze, zaś te dni świąteczne niech będą też okazją do zasłużonego wypoczynku.

  ks. proboszcz

 • Z homilii na niedzielę 22.12.2013 r.

  Czas adwentowego oczekiwania dobiega końca. Przy wieńcu płoną już cztery świece. Za dwa dni skończy się nasza krzątanina, skończy się czas zakupów, a my weźmiemy do ręki biały i kruchy opłatek, aby się nim podzielić i złożyć sobie życzenia. W oczach wielu z nas zakręci się łza bo kogoś zabrakło przy wigilijnym stole i już go tam nigdy nie będzie.

 • IV Niedziela Adwentu (22.12.2013r.)

  1. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem naszego kościoła.
  2. Dziś po Mszy św. o godz. 16: będziemy dekorować kościół na święta. Pomagającym w dekoracji, jak i ofiarodawcom choinek podziękuję podczas świąt.
 • Intencje mszalne 23.12 – 29.12. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 07:30 + Dantis

  Wtorek
  godz. 24:00 + pasterka – za parafian

 • Z homilii na niedzielę 15.12.2013 r.

  Trzecią niedzielą Adwentu kończymy nasze tegoroczne rekolekcje. Był to święty czas dany nam od Pana Boga, abyśmy zatrzymali się w biegu życia i zastanowili nad tym co najważniejsze. A najważniejszym w naszym życiu jest ciągłe czuwanie, aby nie przegapić momentu przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa

 • III Niedziela Adwentu (15.12.2013r.)

  1. Bóg zapłać ks. Krzysztofowi Błaszczakowi kapelanowi Szpitala Wojewódzkiego w Płocku, za przeprowadzenie naszych Rekolekcji Adwentowych. Postarajmy się wytrwać w naszych postanowieniach i w stanie Łaski Uświęcającej jak najdłużej.
  2. Roraty w tym tygodniu odprawione będą w środę i sobotę o godz. 16:00.
 • Intencje mszalne 16.12 – 22.12. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 07:30 + Anna Ostrowska – pogrzebowa


  Wtorek
  godz. 07:30 + Janina Więckowska – pogrzebowa ostatnia

 • Z homilii na niedzielę 08.12.2013 r.

  Maryja, której Niepokalane Poczęcie dziś wspominamy jest czczona w naszym narodzie w sposób szczególny. Do Niej zanosimy nasze błagania, do Niej przemierzamy setki kilometrów odwiedzając sanktuaria Maryjne, ku jej czci układamy wiersze i pieśni, malujemy jej wizerunki i wieszamy na ścianach naszych domów. Jej wstawiennictwu zawierzamy nasze rodziny, nas samych i całe narody.

 • II Niedziela Adwentu (08.12.2013r.)

  1. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary, którymi wsparliśmy kościół na Wschodzie.
  2. W tym tygodniu rozpoczynamy nasze Rekolekcje Adwentowe. Program tych rekolekcji:
   Piątek
   - godz. 9:00 Msza św. z kazaniem dla dzieci.
   - godz.12:00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich
   - godz.18:00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich
   Sobota
   - godz. 9:00 Msza św. z kazaniem dla dzieci
   - godz.12:00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich
   - godz.16:00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich
   Niedziela
   – godz. 9:00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich
   - godz.12:00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich
   - godz.16:00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich
 • Intencje mszalne 09.12 – 15.12. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 07:30 + Leokadia (im) i Eugeniusz Skibińscy


  Wtorek
  godz. 07:30 + Paweł Waśniewski

 • Z listu Konferencji Episkopatu Polski na Adwent 2013 roku

  adwent2013      Adwent jest szkołą czekania. I to może stanowić dla nas trudność, ponieważ wielu ludzi – także wielu chrześcijan – nie potrafi czekać. Charakterystyczne dla współczesnego człowieka, zwłaszcza młodego, jest to, że chce mieć wiele, od razu i po najniższych kosztach. Nie umiemy cierpliwie czekać nawet na święta Bożego Narodzenia. W sklepach już teraz widzimy świąteczne dekoracje, a z głośników od wielu dni płynie śpiew kolęd. Do czego nas zachęcają? Czy do otwarcia Chrystusowi naszych serc, czy też raczej do otwarcia portfeli lub użycia kart kredytowych? W takim klimacie trudno jest zrozumieć, że Adwent musi mieć swój rytm i swoje tempo. A przecież warto wykorzystać ten czas na duchowe przygotowanie do oczekujących nas świąt.

      Rok pracy duszpasterskiej, który rozpoczynamy dzisiejszą niedzielą, przeżywać będziemy pod hasłem: „Wierzę w Syna Bożego". „Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, (...) jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem" (KKK 423). Wyznanie to jest fundamentem naszej wiary. Wierzymy Jezusowi, gdy przyjmujemy Jego Słowo i spotykamy się z Nim w sakramentach. Wierzymy w Jezusa, gdy przyjmujemy Go osobiście w naszym życiu, w naszych rodzinach i w naszych środowiskach. Pozwólmy Mu przemawiać do naszych serc i budzić w nich tęsknotę za tym, co prawdziwe, dobre i piękne. A zatem pozwólmy Mu, by nas prowadził drogą życia.

  Z listu Konferencji Episkopatu Polski na Adwent 2013 roku

 • Z homilii na niedzielę 01.12.2013 r.

  LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI NA ADWENT ROKU PAŃSKIEGO 2013
  „Wierzę w Syna Bożego"
  Drodzy Bracia i Siostry!
  1. Adwent to radosne oczekiwanie na Zbawiciela.
  Wsłuchując się w słowa znanej pieśni kościelnej „Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry", wchodzimy w Adwent, czyli w oczekiwanie na przyjście Zbawiciela. Nie jest to czas umartwień, ale porządkowania naszych sumień i naszego życia. W tym okresie łączymy się w naszym oczekiwaniu ze wszystkimi sprawiedliwymi synami i córkami Izraela. W sposób szczególny łączymy się z Maryją i jej Oblubieńcem, św. Józefem, dla których Adwent – od chwili Zwiastowania – był radosnym wyczekiwaniem na narodziny Jezusa. Dzisiejsza liturgia przypomina nam ten czas wypatrywania naszego zbawienia. Pan jest blisko. „Nadeszła godzina powstania ze snu" (por. Rz 13, 11).

 • I Niedziela Adwentu (01.12.2013r.)

  1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy czas Adwentu – czas przygotowania się na przyjście Zbawiciela. Roraty w tym tygodniu będą odprawiane w środę o godz. 16:00 i sobotę o godz. 07:30. Zapraszamy.
  2. Przy dekoracji adwentowej pomagali p. Marzena Kaczyńska, Agnieszka Szymańczyk, Anna Rakowska, Tadeusz Felczak, Janusz Piotrowski, Mieczysław Oździński, Bogdan Lewandowski, Adam Lewandowski, Roman Zalewski, Dariusz Szymańczyk, Stefan Godlewski i Marek Kaczyński. Bóg zapłać.
 • Intencje mszalne 02.12 – 08.12. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 16:00 + Wacław Gajewski – intencja kolegów z pracy syna Zenona

  Wtorek
  godz. 16:00 + Franciszek, Wiktoria, Adam i c.r-na Dąbrowskich

 • Z homilii na niedzielę 24.11.2013 r.

  Król... król to władca, król to bardzo często tyran i despota, król to ktoś wielki ale i mały jeśli się patrzy na jego rządy. Różni bywali królowie. Byli dobrzy i źli. Byli odważni i bojaźliwi, byli sprawiedliwi i nieuczciwi. A ludzie bili przed nimi pokłony, pokłony z szacunku, miłości, ale najczęściej ze strachu.
  Tacy byli ziemscy władcy, i tacy są często i teraz choć noszą inne tytuły.

 • Uroczystość Chrystusa Króla (24.11.2013r.)

  1. Dzisiejszą niedzielą Chrystusa, Króla Wszechświata kończymy rok liturgiczny. Najbliższa niedziela będzie już pierwszą niedzielą Adwentu.
  2. Od poniedziałku p. organista będzie chodził z opłatkiem. Przypominam przy tej okazji, że ofiara jaką mu składamy nie jest zapłatą za opłatek, ale za jego pracę w naszej parafii.
 • Intencje mszalne 25.11 – 01.12. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 16:00 + Mieczysław Bąk – pogrzebowa ostatnia


  Wtorek
  godz. 16:00 + Stanisław Słupecki – pogrzebowa

 • Z homilii na niedzielę 17.11.2013 r.

  Apel Biskupa Płockiego o pomoc dla ofiar tajfunu na Filipinach

  Czcigodni Księża Proboszczowie!
  Drodzy Diecezjanie!
  W odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka i prośbę przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ks. arcybiskupa Józefa Michalika, o modlitwę i pomoc ofiarom tajfunu Haiynan, nasza diecezja włączy się solidarnie w pomoc dla poszkodowanych na Filipinach.

 • XXXIII Niedziela zwykła (17.11.2013r.)

  1. W tym tygodniu wywieźliśmy śmieci z naszego cmentarza. Jeszcze raz bardzo proszę aby do kontenera nie wyrzucać kwiatów doniczkowych.
  2. Za tydzień Mszy św. o godz. 9: 00 odbędzie się spotkanie dla dzieci z klas komunijnych.
 • Intencje mszalne 19.11 – 24.11. 2013 r.

  Wtorek
  godz. 16:00 + Jadwiga Żebrowska – pogrzebowa

  Środa
  godz. 16:00 + Halina Figat – pogrzebowa ostatnia

 • Z homilii na niedzielę 1011.2013 r.

  Aby zrozumieć postawę saduceuszy z dzisiejszej Ewangelii trzeba zwrócić uwagę na komentarz jaki daje św. Łukasz zanim przytoczy to pytanie jakie postawili oni odnośnie kobiety, która miała siedmiu braci za mężów. Pisze on: „Wówczas przyszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i zagadnęli Go..." Ci Ludzie nie przyszli po to aby dowiedzieć się czegoś o Bogu i pogłębić swoją wiarę, lecz aby pochwycić na czymś Jezusa i w ten sposób udowodnić sobie, że to oni mają rację.

 • XXXII Niedziela zwykła (10.11.2013r.)

  1. Jutro 11 listopada – dzień odzyskania niepodległości. Podczas Mszy św. o godz. 16:00 modlić się będziemy w intencji naszej ojczyzny.
  2. Przypominam, że w miesiącu listopadzie w naszych modlitwach w sposób szczególny pamiętamy o zmarłych.
 • Intencje mszalne 10.11 – 17.11. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 16:00 + Ireneusz Klękowicz
  Wtorek
  godz. 16:00 + Józef (14) i Krystyna Przetaccy

 • Z homilii na niedzielę 0311.2013 r.

  Czasem dziwi nas to, że ludzie nieuczciwi, postępujący inaczej niż inni przychodzą do kościoła. Pytamy się wówczas po co to czynią? Dlaczego kościół takich nie odrzuca?
  Odpowiedź znajdziemy w dzisiejszej Ewangelii.

 • XXXI Niedziela zwykła (03.11.2013r.)

  1. Przypominam, że miesiąc listopad jest miesiącem modlitw za zmarłych.
  2. Nadal można zamawiać wypominki całoroczne. Wypominki są jedna z form pamięci modlitewnej o naszych zmarłych.
 • Intencje mszalne 04.11 – 10.11. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 16:00 + Stanisław Żmijewski

  Wtorek                                                                          
  godz. 16:00 + Bogusław Kamiński

 • Z homilii na niedzielę 27.10.2013 r.

  SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO DO WIERNYCH PO ZAKOŃCZENIU
  DIECEZJALNEJ PIELGRZYMKI WIARY DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

  Umiłowani Diecezjanie!
  Dobiegło końca nasze ośmiodniowe pielgrzymowanie po Ziemi Świętej, które rozpoczęliśmy 15 października we wspomnienie św. Teresy od Jezusa. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w kończącym się Roku Wiary w naszym Kościele lokalnym. Zachęceni przed rokiem przez Ojca Świętego Benedykta XVI, udaliśmy się do miejsc szczególnie związanych z dziejami zbawienia, poniekąd do korzeni chrześcijańskiej wiary. Jako reprezentanci całego Kościoła Płockiego wyruszyliśmy do ziemskiej ojczyzny Jezusa, by dziękować za łaskę wiary minionych pokoleń żyjących na mazowieckiej ziemi, by prosić o dalsze trwanie we wierze ojców, ale też przepraszać za nasze niewierności.

 • XXX Niedziela zwykła (27.10.2013r.)

  1. W piątek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. U nas Msze św. Będą odprawiane w kościele o godz. 9:00 i na cmentarzu o godz. 12:00. po Mszy św. O godz. 12:00 procesja, podczas której modlić się będziemy za wszystkich zmarłych pochowanych na tym cmentarzu. O godz. 18 na cmentarzu odmówimy różaniec. W sobotę przypada dzień Zaduszny. U nas Msze święte w tym dniu odprawiane będą o godz. 9:00. 12:00 i 16:00
  2. W poniedziałek i czwartek jest przewidziany wywóz śmieci, bardzo proszę aby w te dni w godzinach południowych nie zastawiać drogi.
 • Intencje mszalne 28.10 – 03.11. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + O błog. Boże dla Patrycji i Dawida Łacińskich m-c po ślubie

  Wtorek
  godz. 17:00 + Tadeusz Czyż

 • Z homilii na niedzielę 20.10.2013 r.

  Liturgia słowa z dzisiejszej niedzieli zachęca nas do ufnej i cierpliwej modlitwy. I my bardzo często w wielu sprawach zwracamy się do Pana Boga w naszych modlitwach. Prosimy o zdrowie dla siebie czy kogoś bliskiego, o lepszą pracę czy też o pracę w ogóle, czasem marzą się nam duże pieniądze czy wygodne życie.

 • XXIX Niedziela zwykła (20.10.2013r.)

  1. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary złożone na cele misyjne.
  2. Kandydaci do bierzmowania, który jeszcze nie otrzymali indeksów proszeni są dziś po Mszach św. do zakrystii.
 • Intencje mszalne 21.10 – 27.10. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Tadeusz (rocz.) Halina i Leszek Piórkowscy

  Wtorek
  godz. 17:00 + Mieczysław (1 rocz.) i Feliks Bąk

 • Z homilii na niedzielę 13.10.2013 r.

  Nie dziwi nikogo z nas obraz dziesięciu trędowatych błagających Jezusa o uzdrowienie. Byli oni nie tylko nieuleczalnie chorzy, ale z obawy przed zarażeniem odizolowani od społeczeństwa. Ani do nich nikt nie mógł przychodzić, ani oni nie mogli zbliżać się do zdrowych ludzi. Kiedy więc dotarła do nich w jakiś sposób ta wiadomość, że będzie w pobliżu Jezus, który potrafi wyleczyć z każdej choroby, zrobili wszystko aby dostać się do niego i błagać o uzdrowienie.

 • XXVIII Niedziela zwykła (13.10.2013r.)

  1. Dzisiejsza niedziela jest Dniem Papieskim. Modlimy się za pośrednictwem błogosławionego Jana Pawła II, w naszych intencjach a także w intencji papieża Franciszka. Dziś również naszymi ofiarami, jakie składać będziemy do puszek przy wyjściu z kościoła wspierać będziemy zdolnych gimnazjalistów z ubogich rodzin. Za ofiary złożone na ten cel – serdeczne Bóg zapłać.
  2. Najbliższa niedziela jest niedzielą misyjną. W tym dniu będziemy modlić się w intencji misji świętych, a ofiary zbierane na tacę przeznaczymy na cele misyjne.
 • Intencje mszalne 04.10 – 20.10. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 16:30 + Różaniec

  Wtorek
  godz. 17:00 + Kazimiera, Franciszek i c.r-na Piotrowskich

 • Z homilii na niedzielę 06.10.2013 r.

  LIST EPISKOPATU POLSKI NA XXVII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ZAPOWIADAJĄCY OBCHODY XIII DNIA PAPIESKIEGO 13 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU
  „Jan Paweł II - Papież Dialogu"
  Wstęp
  Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Ostatnie lata pokazały, z jaką trudnością przychodzi nam prowadzenie dialogu. Zauważa się to w wielu dziedzinach życia: w rodzinie i w pracy, w życiu społecznym i w polityce, w relacjach z bliskimi i z obcymi, którzy do nas przybywają. Ludziom trudno jest porozumieć się między sobą w kwestiach światopoglądu, etyki, kultury, nie mówiąc o polityce czy gospodarce. Trudny, ale potrzebny jest dialog na temat współczesnej rodziny czy wychowania.

 • XXVII Niedziela zwykła (06.10.2013r.)

  1. Dziś po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i procesja.
  2. Po Mszy św. o godz. 9: 00 – spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.
 • Intencje mszalne 07.10 – 13.10. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Ignacy Wróblewski –int. B. i W. Furmanik

  Wtorek
  godz. 17:00 + Kazimierz, Beata, r-ce Helena i Stanisław, bracia Wiśniewscy

 • Z homilii na niedzielę 29.09.2013 r.

  KOMUNIKAT BISKUPA PŁOCKIEGO O POMOCY MATERIALNEJ DLA SYRII
  Czcigodni Księża,
  W odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka oraz prośbę Konferencji Episkopatu Polski Diecezja Płocka włączy się w pomoc finansową na rzecz ogarniętej wojną Syrii. Konkretnym wyrazem tej pomocy będzie zbiórka ofiar do puszek we wszystkich kościołach naszej diecezji, w niedzielę 6 października. Poinformujcie o niej z wyprzedzeniem Waszych parafian.

 • XXVI Niedziela zwykła (29.09.2013r.)

  1. Od wtorku rozpoczynamy nabożeństwo różańcowe. Różaniec w naszym kościele będziemy odmawiać w dni powszednie o godzinie 16: 30, zaś w niedziele o godzinie 15:30. Serdecznie zapraszam do udziału w tym pięknym nabożeństwie. Tych zaś, którzy nie będą mogli przybyć na różaniec do kościoła, zachęcam, aby odmawiali go w domu.
  2. Bóg zapłać wczorajszym nowożeńcom za ofiarę na kwiaty do kościoła
 • Intencje mszalne 30.09 – 06.10. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Bogumił Beszczyński – greg. ostatnia
  godz. 17:20 + Mieczysław Bąk – pogrzebowa
  Wtorek
  godz. 17:00 + Wacław, Zofia, Ryszard, Romuald, Daniel i Teresa Kryniccy
  godz. 17:00 + Irena Piotrowska – pogrzebowa ostatnia

 • XXV Niedziela zwykła (22.09.2013r.)

  1. Za tydzień po Mszy św. o godz. 9:00 spotkanie dla dzieci odnawiających swoje przyrzeczenia chrzcielne i ich rodziców.
  2. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania – klasy pierwsze i drugie gimnazjum – odbędzie się w pierwszą niedzielę października po Mszy św. o godz. 9:00.
 • Intencje mszalne 23.09 – 29.09. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Daniela Karwowska – pogrzebowa
  godz. 17:20 + Kazimierz Wiśniewski – pogrzebowa
  Wtorek
  godz. 17:00 + Wanda Ruszczak – pogrzebowa
  godz. 17:20 + Regina Kozłowska – pogrzebowa

 • XXIV Niedziela zwykła (15.09.2013r.)

  1. W dniu dzisiejszym gościmy w naszej parafii misjonarza z Peru ks. Radosława Zawadzkiego. Chcemy wesprzeć jego posługę zarówno materialnie, jak i modlitewnie. Za wszystkie ofiary dziś złożone na ten cel, jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać.
  2. Dziękuję również wczorajszym nowożeńcom za ofiary na kwiaty do naszego kościoła.
 • Intencje mszalne 18.09 – 22.09. 2013 r.

  Środa

  godz. 17:00 + Stanisław Masiak (4 rocz.)

 • Z homilii na niedzielę 08.09.2013 r.

  „Jeżeli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i natki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem" (Łk 14,26)
  Zawsze ilekroć słyszymy te słowa rodzi się w nas „bunt". Jak to aby pójść za Chrystusem trzeba znienawidzić wszystkich? Jak ma się ta wypowiedź Jezusa z przykazaniem miłości, które przecież On sam uznał za najważniejsze. Czy nie ma tu sprzeczności?

 • XXIII Niedziela zwykła (08.09.2013r.)

  1. W dniu dzisiejszym w Smardzewie odpust połączony z naszymi dożynkami. W związku z tymi uroczystościami nie będzie u nas Mszy św. o godz. 12:00.
  2. Dożynki Diecezjalne w tym roku odbędą się 15 września w Strzegowie.
 • Intencje mszalne 09.09 – 15.09. 2013 r.

  Wtorek
  godz. 17:00 + Małgorzata Szulant - pogrzebowa
  godz. 17:20 + O błog. Boże dla Moniki i Wiesława Przybyszewskich m-c po ślubie
  Środa
  godz. 17:00 + Antoni (5 rocz.), Zofia i Józef Gajewscy

 • Z homilii na niedzielę 01.09.2013 r.

  LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI
  Z OKAZJI III TYGODNIA WYCHOWANIA 15-21.09.2013 R.
  „Wychowywać do wartości"
  Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,
  Kochani Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy,
  Droga Młodzieży, Kochane Dzieci!
  Jutro w polskich szkołach i przedszkolach rozpocznie się nowy rok szkolny i katechetyczny. W trwającym Roku Wiary po raz kolejny otwieramy nasze serca i umysły na dar wiary. Wiara nadaje sens wszystkim naszym wysiłkom. Pomaga odkrywać prawdziwe dobro, ustala prawidłową hierarchię wartości, przenika całe życie człowieka – jak uczy papież Franciszek w encyklice o wierze (por. Lumen fidei 4).

 • XXII Niedziela zwykła (01.09.2013r.)

  1. W poniedziałek Mszą św. o godzinie 8:30 rozpoczniemy nowy rok szkolny 2013/2014. Zapraszam na to rozpoczęcie nauczycieli, uczniów i rodziców.
  2. W piątek przypada I piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 16:30.
 • Intencje mszalne 02.09 – 08.09. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 08:30 + W intencji dzieci i młodzieży
  godz. 17:00 + Bogumił Beszczyński (greg.2)
  Wtorek
  godz. 17:00 + O błog. Boże dla Justyny i Huberta Domańskich m-c po ślubie
  godz. 17:20 + Kamil Machowski (urodzinowa)

 • Z homilii na niedzielę 25.08.2013 r.

  Aby dostąpić zbawienia, nie wystarczą słowa i deklaracje. Nie wystarczą długie modlitwy czy uczestnictwo w nabożeństwach. Zbawienie osiąga się przez wiarę, która każe wypełniać wolę Boga w codziennym życiu.

 • XXI Niedziela zwykła (25.08.2013r.)

  1. Jutro obchodzimy uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. Msza św. odprawiona będzie o godz. 17:00
  2. W sobotę od godzimy 16: 15 rozpocznie się spowiedź dla dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem roku szkolnego. Bardzo proszę aby w miarę możliwości wszyscy pojednali się z Panem Bogiem przed czekającym nas nowym rokiem szkolnym 2013/2014.
 • Intencje mszalne 25.08 – 01.09. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Kazimierz Trochonowicz – pogrzebowa
  godz. 17:20 + Feliksa Gołębiewska – pogrzebowa
  Wtorek
  godz. 17:00 + O błog. Boże dla Angeliki i Roberta Jasińskich w 10 rocz. ślubu
  godz. 17:20 + Krystyna Śmigrodzka – pogrzebowa

 • Z homilii na niedzielę 18.08.2013 r.

  Ogień jest znany nam wszystkim. Może być on przyjazny, kiedy swoim ciepłem ogrzewa nasze domy czy podgrzewa pokarm, ale może być też i straszny, kiedy niszczy wszystko co napotka na swojej drodze.

 • XX Niedziela zwykła (18.08.2013r.)

  1. W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w piątek i sobotę przed Mszą świętą. W ważnych sprawach proszę zgłaszać się do p. Organisty.
  2. Już dziś informuję, że Msze Święte na rok 2014 będą rezerwowane od 15 września. Proszę też aby Ci, którzy w najbliższym roku planują zawrzeć sakramentalny związek małżeński rezerwowali sobie terminy w kancelarii jak najwcześniej.
 • Intencje mszalne 20.08 – 25.08. 2013 r.

  Wtorek
  godz. 17:00 + Bernard Wroński, c.r-na Wrońskich i Wójcik
  Czwartek
  godz. 17:00 + Beata i Kazimierz Wiśniewscy

 • Z homilii na niedzielę 11.08.2013 r.

             Zapewne nikt z nas nie lubi za bardzo oczekiwania. Przyzwyczailiśmy się do tego, że wszystko powinno być podane nam od razu, bez większego wysiłku. Tymczasem okazuje się, że tak naprawdę na te najbardziej ważne sprawy, rzeczy, czy wydarzenia trzeba czekać. To co cenne

 • XIX Niedziela zwykła (11.08.2013r.)

  1. Bóg zapłać wczorajszym nowożeńcom za ofiarę na kwiaty do naszego kościoła.
  2. W czwartek przypada Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ze względu na odpust w Smardzewie u nas Msza św. odprawiona będzie tylko o godz. 9:00. O godz. 10:15 wyruszymy w pieszej pielgrzymce do Smardzewa. Zachęcam do jak najliczniejszego udziału w tej pielgrzymce.
 • Intencje mszalne 13.08 – 18.08. 2013 r.

  Wtorek
  godz. 17:00 + Janusz Czarnecki
  godz. 17:20 + Janina Więckowska – pogrzebowa
  Środa
  godz. 17:00 + Zdzisław, Antoni, Kazimiera i Stanisław Chudzyńscy
  godz. 17:20 + Jadwiga Babecka – pogrzebowa

 • Z homilii na niedzielę 04.08.2013 r.

  ZACHĘTA BISKUPA PŁOCKIEGO
  PRZED WYRUSZENIEM XXXII PIESZEJ PŁOCKIEJ PIELGRZYMKI
  NA JASNĄ GÓRĘ

  Umiłowani Diecezjanie!
  Drodzy Jasnogórscy Pielgrzymi!
  Od początku mojej posługi jako Biskupa Płockiego chętnie uczestniczę jako pątnik w Pieszej Płockiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Co roku staram się przemierzyć jakiś odcinek pielgrzymiej drogi, na ile pozwalają mi na to obowiązki pasterskie. Z jednej strony dostrzegam pątniczy trud, zmęczenie i nierzadko ból. Z drugiej strony widzę nade wszystko radość wiary, duchowy entuzjazm i setki pogodnych, rozmodlonych twarzy, bardzo często młodych ludzi. Cieszę się z każdej osoby, która decyduje się na wędrówkę do Częstochowy.

 • XVIII Niedziela zwykła (04.08.2013r.)

  1. Dzisiejsza niedziela jest niedzielą adoracyjną. Na sumie Wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i procesja.
  2. Już tradycyjnie 6 sierpnia wyruszy na Jasną górę 32 Pielgrzymka Płocka. Zachęcam do modlitewnej łączności z pielgrzymami.
 • Intencje mszalne 05.08 – 11.08. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Stanisław Flont – pogrzebowa
  Wtorek
  godz. 17:00 + Adam i Paulina Garczewscy – m-c po ślubie
  godz. 17:20 + Lucyna i Paweł Dzięgielewscy – pogrzebowa

 • Z homilii na niedzielę 28.07.2013 r.

  Ojciec – świadek wiary i trzeźwości
  Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości
  na sierpień – miesiąc abstynencji

  Sierpniowa abstynencja – potrzebna, cenna i możliwa
  Rozpoczyna się sierpień - w polskiej historii miesiąc szczególny. To dobry czas, by przypomnieć, że osoby niepełnoletnie zobowiązane są do całkowitej abstynencji, zaś wszystkich dorosłych obowiązuje umiar w spożywaniu napojów alkoholowych. W sierpniu prosimy o coś więcej, niż zachowanie trzeźwości. Prosimy o szczególny dar, jakim jest abstynencja! Ten apel wzbudza wiele kontrowersji. Dlatego ponownie przypominamy jego istotę.

 • XVII Niedziela zwykła (28.07.2013r.)

  1. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegła niedzielę podczas poświęcenia pojazdów. Ofiary te już przekazałem do Diecezjalnego Referatu Misyjnego skąd zostaną przekazane misjonarzom.
  2. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty mieszkańcom Woli Dłużniewskiej, z ofiar tych kupimy kwiaty w najbliższym czasie, również serdeczne Bóg zapłać p. Januszowi Piotrowskiemu, za pomalowanie drzwi w naszym kościele.
  3. Zachęcam do udziału w Pieszej Pielgrzymce Płockiej na Jasną Górę. Zapisać się można w kancelarii parafialnej, bądź w parafii św. Maksymiliana w Płońsku.
  4. W najbliższy piątek przypada I Piątek Miesiąca. Spowiedź od godz. 16:30, najbliższa zaś niedziela jest I Niedzielą Miesiąca. Na sumie adoracja i procesja. Serdecznie zapraszam.
  5. W zakrystii jest do odebrania gazeta Gość Niedzielny.
  6. Samochodów w najbliższą niedzielę pilnować będą:
   o godz. 9:00 p. Długoszewski Tomasz i Krzysztof Sawicki,
   o godz. 12:00 Rafał Flont i Sadkowski Kamil, wszyscy z Jarocina.
 • Intencje mszalne 28.07 – 04.08. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Mieczysław Bąk – pogrzebowa
  godz. 17:00 + Irena Macikowska – pogrzebowa
  godz. 17:20 + Patrycja i Łukasz Mioduscy – m-c po ślubie
  godz. 17:20 + Irena Piotrowska – pogrzebowa
  Wtorek
  godz. 17:00 + Sabina Kozłowska – pogrzebowa

 • Z homilii na niedzielę 21.07.2013 r.

  Homilia
  (na 16. niedzielę zwykłą C – 14. Tydzień Św. Krzysztofa – Z wiarą niesiemy Chrystusa światu)
  Drodzy bracia i siostry w Chrystusie! Drodzy kierowcy i użytkownicy pojazdów! Przyjaciele polskich misjonarzy!
  Ewangelia przeznaczona na dzisiejszą niedzielę (16.Niedzielę zwykłą) podkreśla fakt, że Chrystus był w podróży. Wędruje On z miejsca na miejsce, z miasta do miasta, z wioski do wioski i wszędzie głosi Dobrą Nowinę o zbawieniu. W czasie podróży doświadcza też wiele dobroci od ludzi. W gościnnym domu Łazarza i Jego dwóch sióstr Marii i Marty znajduje chwilę odpoczynku i ulgę w trudach wędrownej ewangelizacji. Jest On szczególnym gościem. Przyjmuje chętnie posługę domowników, ale też w bardzo subtelny sposób daje
  pouczenia, które wskazują drogę ku chrześcijańskiej doskonałości. Chrystus podkreśla, że oprócz niezbędnej w naszym życiu aktywności, którą symbolizuje ewangeliczna Marta, potrzebna jest człowiekowi „lepsza cząstka" – zdolność słuchania i kontemplacji Boga, którą widzimy w osobie Marii zasłuchanej w Chrystusa. Łatwo jest bowiem ulec pokusie aktywizmu, który pozbawia człowieka wewnętrznych sił i kontaktu z Bogiem. Czas spędzony na modlitwie, na lekturze Słowa Bożego pomaga odnaleźć wewnętrzną równowagę i pokój serca. Doskonałości nie da się ograniczyć do odnoszenia zewnętrznych sukcesów. Nie polega też ona na dobrobycie czy życiu wolnym od trosk, trudności i cierpień. Doskonałość, na którą wskazuje Chrystus, polega na życiu w bliskości z Bogiem, który jest źródłem i szczytem wszelkiej świętości.

 • XVI Niedziela zwykła (21.07.2013r.)

  1. Można już zapisywać się na Pieszą Pielgrzymkę Płocką na Jasną Górę. Zapisać można się w tutejszej parafii, albo w parafii św. Maksymiliana w Płońsku, co dla przyszłych pielgrzymów będzie wygodniejsze, bo otrzymają tam wszystkie potrzebne informacje.
  2. W tym tygodniu zaimpregnowaliśmy belki sufitowe w Kościele.
 • Intencje mszalne 22.07 – 28.07. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Lucyna, Paweł i dziadk. Dzięgielewscy
  Wtorek
  godz. 17:00 + Leokadia (22) i Eugeniusz Skibińscy
  godz. 17:20 + Daniela Karwowska – pogrzebowa

 • Z homilii na niedzielę 14.07.2013 r.

  W dzisiejszej ewangelii Pan Jezus jeszcze raz przypomina nam na czym polega przykazanie miłości. My wiemy dobrze, że powinno się kochać Boga i drugiego człowieka. Jak jednak wygląda realizacja tego przykazanie w życiu. Bardzo często nie mamy czasu dla Boga, bo nie mamy czasu na Mszę świętą i codzienną modlitwę. Wcale nie lepiej jest z miłością do drugiego człowieka. Owszem wrzucimy jakiś grosz podczas zbiórki na specjalny cel, wyślemy SMS-a o treści pomagam, włączymy się do pomocy przy organizowaniu świątecznych paczek dla ubogich, ale czy to już jest wszystko. Na pewno są to ważne gesty naszego serca, ale chyba nie wystarczą. Kochać to widzieć, widzieć każdego potrzebującego. Nie ważne czy jest to ktoś bliski czy zupełnie obcy. Ważne jest to by się nim zainteresować jeśli będzie on nas potrzebował. Kochać to działać, kochać to być jak miłosierny Samarytanin z dzisiejszej Ewangelii.

 • XV Niedziela zwykła (14.07.2013r.)

  1. Dziś po Mszach św. o godz. 9:00 i 12:00, młodzież z parafii Smardzewo będzie zbierała ofiary na protezy dla p. Sławomira Sacherskiego.
  2. Bóg zapłać mieszkańcom Woli Folwark za ofiary na kwiaty. O ofiary na ten sam cel proszę na 28 lipca mieszkańców Woli Dłużniewskiej.
 • Intencje mszalne 15.07 – 21.07. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Janusz Opolski (2 rocz.)
  godz. 17:20 + Stanisław Kulasiewicz – pogrzebowa
  Wtorek
  godz. 17:00 + Leszek Piórkowski (7 rocz.)
  godz. 17:20 + Marianna Urzykowska – pogrzebowa

 • Z homilii na niedzielę 07.07.2013 r.

  DEKLARACJA

  Arcybiskupa Większego Światosława Szewczuka,
  Metropolity Kijowsko-Halickiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego,

  Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego obrz. łac.,
  Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,

  Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolity Lwowskiego obrz. łac.,
  Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy,

  Arcybiskupa Jana Martyniaka, Metropolity Przemysko-Warszawskiego,
  Kościoła bizantyńsko-ukraińskiego.

  „Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej
  wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to,
  co jednoczy, niż to, co dzieli" (bł. Jan Paweł II)

  Spotykamy się w Warszawie, w przededniu obchodów 70-tej rocznicy zbrodni na Wołyniu, których symbolem stały się wydarzenia z 11 lipca 1943 r. Ofiarami zbrodni i czystek etnicznych stały się dziesiątki tysięcy niewinnych osób, w tym kobiet, dzieci i starców, przede wszystkim Polaków, ale także Ukraińców, oraz tych, którzy ratowali zagrożonych sąsiadów i krewnych. Ofiara ich życia wzywa nas w tych rocznicowych dniach do szczególnie głębokiej refleksji, do gorliwej modlitwy o odpuszczenie grzechów i przebaczenie, a także o łaskę stawania w prawdzie wobec Boga i ludzi. 70-lecie tych tragicznych wydarzeń stanowi również kolejną okazję, aby zwrócić się z apelem do Polaków i Ukraińców o dalsze kroki na drodze do braterskiego zbliżenia, które jest niemożliwe bez szczerego pojednania. Zachęca nas także do tego obchodzony w tym roku jubileusz 1025-lecia Chrztu Rusi oraz pierwszy rok przygotowań do obchodów 1050-lecia Chrztu Polski. A przecież ochrzczony człowiek i naród przyjmuje nie tylko odpuszczenie grzechów i otrzymuje nadzieję zbawienia, ale także gotowość życia Ewangelią Jezusa Chrystusa z jej nakazem przebaczania win.

 • XIV Niedziela zwykła (07.07.2013r.)

  1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Na sumie, wystawienie Najświętszego Sakramentu, Adoracja i procesja.
  2. W rym tygodniu zaimpregnowaliśmy belki sufitowe nad prezbiterium. Korzystając z okazji, że są ustawione rusztowania gruntownie został też oczyszczony główny ołtarz. Zrobili to Jan Piotrowski, Kamila Kaczyńska, Anna Rakowska i Klaudia Piórkowska. Serdeczne Bóg zapłać. Dziękuję też panom z Woli Folwark za przestawianie rusztowań. Po 15 lipca zaimpregnujemy belki w pozostałej części kościoła.
 • Intencje mszalne 09.07 – 14.07. 2013 r.

  Wtorek
  godz. 17:00 + Mieczysława i Roman Jakóbiak
  godz. 17:20 + Janina Więckowska – pogrzebowa
  Środa
  godz. 17:00 + Antoni, Marianna i c.r-na Kocbuch, Genowefa Jackowiak
  godz. 17:20 + Władysław Machnik – pogrzebowa ostatnia

 • Z homilii na niedzielę 30.06.2013 r.

       Choć bardzo często słowo powołanie odnosimy do kapłanów, czasem jeszcze do lekarzy czy nauczycieli, to jednak każdy z nas jest do czegoś powołany. Tylko wtedy gdy odkryjemy nasze własne powołanie, będziemy mogli osiągnąć zadowolenie i satysfakcje z tego co wykonujemy.

 • XIII Niedziela zwykła (30.06.2013r.)

  1. W piątek dzieci i młodzież zakończyli rok szkolny. Życzę im i ich nauczycielom dobrego i bezpiecznego wypoczynku, jednocześnie przypominam o tym, że wakacje nie zwalniają nikogo z obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.
  2. Bóg zapłać tym wszystkim, którzy przybyli na spotkania z ks. Biskupem w czwartek
 • Intencje mszalne 01.07 – 07.07. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Marian, Adam i Stanisław Jasińscy, dziadk Szymborscy
  godz. 17:20 + Stanisław Zieliński – pogrzebowa ostatnia
  Wtorek
  godz. 17:00 + Feliksa Gołębiewska – pogrzebowa
  godz. 17:20 + Zofia Sawicka – pogrzebowa

 • Z homilii na niedzielę 23.06.2013 r.

        Na początku swojego pontyfikatu błogosławiony Jan Paweł II apelował : „Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się (...) Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka! On Jeden ma słowa życia wiecznego."

 • XII Niedziela zwykła (23.06.2013r.)

  1. W najbliższy czwartek przybędzie do naszej parafii ks. Biskup Roman Marcinkowski. O godz. 9:00 odprawi Mszę św. na zakończenie roku szkolnego. Zapraszam na tę Mszę św. rodziców tych dzieci a także rodziców z dziećmi nie uczęszczającymi jeszcze do szkoły. Po tej Mszy św. poprosimy ks. Biskupa o poświęcenie tablic przy dębach pamięci majora Antoniego Małeckiego i posterunkowego Michała Popłonkowskiego. O godz. 11:30 odbędzie się bierzmowanie na które zapraszam rodziny bierzmowanych, wszystkich parafian i strażaków z naszej parafii. Kandydaci do bierzmowania przychodzą na godz. 11:00.
  2. Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania, ich świadków i rodzin, oraz dla wszystkich dzieci szkolnych będzie w środę od godziny 16:00 do 17:00
 • Intencje mszalne 24.06 – 30.06. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Jan i Teresa (5) Lewandowscy
  godz. 17:25 + Jan Kaczyński i Jan Godleś
  Wtorek
  godz. 17:00 + Eugeniusz (20) i Leokadia Skibińscy

 • Z homilii na niedzielę 16.06.2013 r.

  MODLITWA DO ŚW. ANTONIEGO

  Kłaniamy się Tobie, Święty Antoni, wielki nasz Patronie. Prosimy cię pokornie,
  abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą.
  Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę.
  Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach.

 • XI Niedziela zwykła (16.06.2013r.)

  1. W dniu dzisiejszym przypada w naszej parafii odpust ku czci św. Antoniego, patrona parafii. Sumę odpustową odprawi i kazanie wygłosi ks. kan. Józef Błaszczak – proboszcz parafii w Strzegowie. Bóg zapłać za udział w naszym odpuście: księżom, asyście, strażakom, ministrantom, dziewczynkom sypiącym kwiatami oraz wszystkim parafianom i gościom.
  2. Bóg zapłać za ofiary na renowację elewacji naszego kościoła mieszkańcom : Woli Dłużniewskiej (1010 zł.) Szymak (960), Sarbiewa za rzeką (910), Dłużniewa cz. p. Bluszcza (710), Galomina cz. p. Sokołowskiego (910), Pawłowa, cz. p. Tucholskiego (550).
 • Intencje mszalne 17.06 – 23.06. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Franciszka, Piotr i Henryk Gajewscy
  godz. 17:25 + Marianna Chrzanowska – pogrzebowa ostatnia
  Wtorek
  godz. 17:00 + Paweł Guzanowski (8)
  godz. 17:25 + Marian Wiśniewski – pogrzebowa

 • Z homilii na niedzielę 09.06.2013 r.

  Pytamy często samych siebie; jaki Bóg jest naprawdę? Czy możliwe jest poznanie Pana Boga?
  Liturgia dzisiejszej niedzieli ukazuje nam prawdziwe oblicze Boga. Jest On Źródłem miłości i Dawcą życia, który nie chce śmierci człowieka.

 • X Niedziela zwykła (09.06.2013r.)

  1. W najbliższą niedzielę przypada u nas odpust ku czci patrona naszej parafii św. Antoniego. Na sumę odpustową zapraszam: asystę, strażaków, dziewczęta do sypania kwiatami, ministrantów, gości i parafian
  2. Bóg zapłać za ofiary na odnowienie elewacji naszego kościoła mieszkańcom Galomina część p. Konczewskiego (370), Sarbiewa (1225) Jarocina Wieś i za Lasem (1100) i Galominka (530 zł.), Arcelina (375), Pawłowa cz. p. Karwowskiego (600), Dłużniewa cz. p. Przystawskiej (905), Woli Folwark (1200), Jarocina Kolonia i Tyski (1090)
 • Intencje mszalne 11.06 – 16.06. 2013 r.

  Wtorek
  godz. 17:00 + Jerzy Kaliszewski – pogrzebowa
  Środa
  godz. 07:00 + Onufry i Marianna Lipińscy

 • Z homilii na niedzielę 02.06.2013 r.

      2 czerwca na przy Świątyni Opatrzności Bożej. Centrum Opatrzności Bożej odbędzie się Święto Dziękczynienia. Wierni będą dziękować Bogu za łaskę wiary. Uroczyście odsłonięta zostanie północna elewacja świątyni.
  Tegoroczne święto rozpocznie procesja z relikwiami św. Andrzeja Boboli z okazji 75. rocznicy sprowadzenia do Polski jego relikwii. Na wzór wydarzeń z 1938 roku, ulicami Warszawy przejdzie procesja, która odprowadzi relikwie Traktem Królewskim: z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej.

 • IX Niedziela zwykła (02.06.2013r.)

  1. Trwa Oktawa Bożego Ciała, którą zakończymy w najbliższy czwartek podczas Mszy św. o godz. 17: 00. Po Mszy św. odbędzie się procesja, oraz poświęcenie wianków i kwiatów. Serdecznie zapraszam na oktawę i jej zakończenie.
  2. Dzieci, które dziś odnowiły swoje przyrzeczenia przychodzą na swój biały tydzień codziennie na godz. 17:00.
 • Intencje mszalne 03.06 – 09.06. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Tadeusz i Feliksa Olczak
  Wtorek
  godz. 17:00 + Eugeniusz Kamaszewski, Józef i babcia Stanisława

 • Z homilii na niedzielę 26.05.2013 r.

  Wydaje nam się często, że w codziennym zabieganiu nie zwracamy uwagi na obecność Trójcy Świętej w naszym życiu. Tymczasem Trzy Osoby Boskie przenikają nasze życie od chwili narodzin aż do śmierci.

 • Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (26.05.2013r.)

  1. W dniu dzisiejszym w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej dzieci z klas II przyjęły swoją I Komunię Świętą. Dzieci, te przychodzą na biały tydzień w poniedziałek, środę, piątek i sobotę na godz. 17: 00, zaś w czwartek na godz. 12:00.
  2. W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. odprawiamy o godz. 9: 00 i 12:00. Główne nabożeństwo połączone z procesją, zostanie odprawione o godz. 12: 00. Zapraszam na nie asystę, strażaków, ministrantów, dzieci komunijne, oraz wszystkich parafian i gości. Prosimy również o ubranie ołtarzy w tych samych miejscach i przez te same osoby czy miejscowości jak każdego roku i z góry dziękuję wszystkim ubierającym za ich ofiarną pracę. Od piątku rozpocznie się Oktawa Bożego Ciała, która odprawiana będzie w dni powszednie o godz. 17: 00, zaś w niedziele o godz. 12:00.
 • Intencje mszalne 27.05 – 02.06. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Wanda Zofia Ruszczak – greg
  Wtorek
  godz. 17:00 + greg.
  godz. 17:40 + Eugeniusz, Wiesława, Stanisław, Helena, Wacław, Józiakowscy

 • Z homilii na niedzielę 19.05.2013 r.

  Apostołowie zgromadzeni na modlitwie w Wieczerniku, wystraszeni przed prześladowaniami, osamotnieni bo ich Mistrz i Nauczyciel wstąpił do nieba. Tak było codziennie od wniebowstąpienia. Ale wreszcie przyszedł ten dzień w którym wszystko się zmieniło. Najpierw szum, potem ogniste języki i wreszcie ci sami uczniowie – wcześniej wystraszeni – teraz już zupełnie odmienieni wychodzą z ukrycia i zaczynają nauczać. To Duch Święty, którego otrzymali tak odmienił ich życie. Już się nie boją, nie patrzą na to, że mogą stracić swoje życie, lecz idą i nauczają bo do tego zostali powołani.

 • Zesłanie Ducha Świętego (19.05.2013r.)

  1. Dziś o godz. 10: 15 wyruszamy w pieszej pielgrzymce na odpust do Smardzewa. W naszym kościele Msza św. odprawiana będzie tylko o godz. 9:00.
  2. Jutro święto NMP Matki Kościoła. U nas Msza św. odprawiona będzie o godz. 17: 00.
 • Intencje mszalne 20.05 – 26.05. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Wanda Zofia Ruszczak – greg.
  Wtorek
  godz. 17:00 + Tadeusz Czyż i Jan Godleś
  godz. 17:40 + greg.

 • Z homilii na niedzielę 12.05.2013 r.

  Rozpoczęły się Niedziele Powołaniowe w parafiach
  Od niedzieli 28 kwietnia przez cztery niedziele klerycy i profesorowie płockiego Wyższego Seminarium Duchownego odwiedzać będą parafie diecezji w ramach Niedziel Powołaniowych. Przyszli księża będą animować Msze św., spotykać się z młodzieżą, opowiadać o życiu seminaryjnym i o motywach swojego powołania.

 • WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE (12.05.2013r.)

  1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W naszej parafii jest to również dzień modlitw o powołania zakonne i kapłańskie, odpust ku czci św. Stanisława patrona naszego kościoła i IX Dni ks. K.M. Sarbiewskiego. Suma odpustowa odprawiona będzie o godz. 12:00, a po niej wysłuchamy koncertu w wykonaniu Warszawskiego Chóru Chłopięcego
  2. W piątek odbyło się posiedzenie rady parafialnej. Sprawozdanie z tego posiedzenia przekażę 26 maja.
 • Intencje mszalne 14.05 – 19.05. 2013 r.

  Wtorek
  godz. 17:00 + Stanisława Gajewska, dziadk. Kacperscy
  godz. 17:40 + Wanda Zofia Ruszczak – greg.
  Środa
  godz. 17:00 + greg.
  godz. 17:40 + O błog. Boże dla Agnieszki i Michała Jastrzębskich

 • Z homilii na niedzielę 05.05.2013 r.

         Media każdego dnia przekazują informacje o wojnach, zamachach terrorystycznych, konfliktach rodzinnych i osobistych. Słuchając tych relacji odczuwamy niepokój i zagrożenie. Tracimy poczucie bezpieczeństwa. Wydaje się nam, ze pierwszoplanowym zadaniem jest budowanie pokoju na świecie.
           Słuchając dzisiejszej ewangelii możemy odkryć źródło prawdziwego pokoju. Jezus mówi: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat. To Jezus Chrystus i Jego Ewangelia są źródłem prawdziwego i niezniszczalnego pokoju. Nie da się zbudować pokoju bez Chrystusa i jego Ewangelii. Kto chce zrobić inaczej, na pewno nie osiągnie zamierzonego celu.

 • VI Niedziela WIELKANOCNA (05.05.2013.)

  1. W najbliższą niedzielę będziemy się modlić w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Uroczystość ta będzie równocześnie uroczystością odpustową ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika, patrona naszego kościoła. Tradycyjnie już są to dni poświęcone ks. Kazimierzowi Maciejowi Sarbiewskiemu. Po sumie koncert w wykonaniu Warszawskiego Chóru Chłopięcego z recytacją Józefa Plesa. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich parafian i gości na tę uroczystość. O godz. 9: 00 w naszej szkole odbędzie się finał konkursu krasomówczego o Laur ks. Sarbiewskiego. Cały program obchodów dni poświęconych ks. M. K. Sarbiewskiemu odnajdziemy na stronie internetowej i na plakatach. Ofiary z najbliższej niedzieli przeznaczamy na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.
  2. W najbliższy piątek na godz. 19:00 zapraszam na spotkanie członków Rady Parafialnej.
 • Intencje mszalne 06.05 – 12.05. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Wanda Zofia Ruszczak – greg.
  godz. 17:40 + Stanisław Masiak
  Wtorek
  godz. 17:00 + greg.
  godz. 17:40 + Stanisław (im.) i Teresa Kucharscy

 • Z homilii na niedzielę 28.04.2013 r.

  Święty Jan ewangelista opisując Ostatnią Wieczerzę zwraca uwagę na gest obmycia nóg apostołom przez Jezusa. Chce powiedzieć nam, ze ten gest był tak samo ważny jak przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Chrystus dał nam całego siebie, i jednocześnie pokazał jak my mamy czynić.

 • V NIEDZIELA WIELKANOCNA (28.04.2013.)

  1. Po Mszy św. o godz. 9: 00 spotkanie dla dzieci z klas komunijnych.
  2. W środę 1 maja spotkanie dla kandydatów do bierzmowania o godz. 15:30.
 • Intencje mszalne 29.04 – 05.05. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Jan i Marta Geler, dziadk. Śmigrodzcy
  Wtorek
  godz. 17:00 + Danuta Zawadzka – pogrzebowa ostatnia

 • Z homilii na niedzielę 21.04.2013 r.

  Kiedy słuchamy słów dzisiejszego czytania z Dziejów Apostolskich to bez trudu możemy dostrzec jak dynamicznie rozwijało się wówczas chrześcijaństwo. Żeby słuchać tego co mówił św. Paweł zbiegło się całe miasto. Być może rodzi się nawet w niektórych z nas pewna zazdrość – dlaczego dziś tak się nie dzieje. Ale jest to niczym nie uzasadniona zazdrość.

 • IV NIEDZIELA WIELKANOCNA (21.04.2013.)

  1. Po Mszy św. o godz. 9: 00 spotkanie dla dzieci z klas komunijnych i ich rodziców.
  2. W środę przypada Uroczystość św. Wojciecha. Patrona Polski. U nas Msza św. odprawiona będzie o godz. 17:00
 • Intencje mszalne 24.04 – 28.04. 2013 r.

  Środa
  godz. 17:00 + O błog. Boże dla Anny i Artura w 20 rocz. ślubu i Pawła w 10 rocz. rodzin Michalskich

 • Z homilii na niedzielę 14.04.2013 r.

  Po swoim zmartwychwstaniu Jezus przez dłuższy czas ukazuje się swoim uczniom. Nie robi jednak tego dla uzyskania sławy czy poklasku. Robi to tylko po to aby umocnić wiarę uczniów. Nic tez dziwnego, że uczniowie nie rozpoznają go od pierwszej chwili. Poznają Go dopiero po znakach. Takim znakiem był cudowny połów ryb i łamanie chleba. Te proste gesty wystarczyły aby uwierzyli, ze to jest Pan.
  Nam też Chrystus się ukazuje. Co prawda inaczej niż Apostołom, ale ukazuje. Takim znakiem Jego obecności wśród nas jest każda msza święta.
  Apostołowie poznawali pana po znakach, a my...?

 • III NIEDZIELA WIELKANOCNA (14.04.2013.)

  1. Zaraz po Mszy św. o godz. 9: 00 spotkanie dla dzieci z klas komunijnych, następne spotkanie za tydzień.
  2. Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie kościoła
 • Intencje mszalne 16.04 – 21.04. 2013 r.

  Wtorek
  godz. 17:00 + Jadwiga Babecka
  godz. 17:20 + Halina Figat – pogrzebowa
  Środa
  godz. 17:00 + Daniela Karwowska – pogrzebowa
  godz. 17:20 + Kazimierz Wiśniewski – pogrzebowa

 • Z homilii na niedzielę 07.04.2013 r.

  LIST EPISKOPATU POLSKI NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 2013
  „Przedłużenie miłosiernych dłoni Boga"

  1. Źródło Bożego Miłosierdzia
  Zmartwychwstały Chrystus pozdrawia nas dziś trzykrotnie wymownymi słowami: Pokój wam! Ukazując zaś swym uczniom przebite ręce i bok dodaje: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J 20,22b-23). W przeżywanym Roku Wiary słowa te stają się zwiastunem prawdziwego pokoju serca oraz tej nadziei, która ma swoje źródło w tajemnicy krzyżowej drogi, męki i śmierci Jezusa, a nade wszystko Jego chwalebnego zmartwychwstania. Miłosierny Pan daje nam udział w swoim zwycięstwie nad śmiercią, grzechem i Szatanem. W spotkaniu zaś z Tomaszem Apostołem wzywa nas do żywej wiary, która nie potrzebuje zewnętrznych dowodów, lecz harmonii umysłu i serca ucznia – z umysłem i sercem Mistrza!

 • II NIEDZIELA WIELKANOCNA (07.04.2013.)

  1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Bóg zapłać za ofiary, którymi wsparliśmy ludzi potrzebujących pomocy. Taca z najbliższej niedzieli przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem kościoła.
  2. Od najbliższej niedzieli rozpoczynamy spotkania dla dzieci z klas komunijnych. Spotkania te będą się odbywały tak jak zawsze po Mszy św. o godz. 9:00.
 • Intencje mszalne 08.04 – 14.04. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Dziękczynna i o boże błog. Dla r-ny Kłapeć
  godz. 17:20 + Andrzej Sawicki – pogrzebowa ostatnia

  Wtorek
  godz. 17:00 + Władysław Machnik – pogrzebowa
  godz. 17:20 + Jan Matoblewski – pogrzebowa

 • Z homilii na niedzielę 31.03.2013 r.

  List Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku na Wielkanoc 2013 roku
        Drodzy Siostry i Bracia! Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest w naszym życiu uobecnieniem radości i sensu tamtego poranka sprzed blisko dwóch tysięcy lat, kiedy to Maria Magdalena, Apostołowie Piotr i Jan oraz pozostali uczniowie odkryli pusty grób Jezusa i doświadczyli pierwszych spotkań ze zmartwychwstałym Panem. To dlatego liturgia Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Niedzieli jest tak bogata i niepowtarzalna - oddaje nastrój i przeżycia najbliższych uczniów Jezusa; ukazuje, jak ich smutek przerodził się w radość, rozpacz - w nadzieję, a strach - w wiarę i odwagę świadectwa.

 • WIELKANOC (31.03.2013.)

  1. Przy ubieranie Grobu Pańskiego pracowali: Agnieszka Szymańczyk, Kamila Kaczyńska, Anna Rakowska, Beata Męczyńska, Paweł Małachowski, Tadeusz Felczak, Andrzej Felczak, Mieczysław Oździński, Janusz Piotrowski, Bogdan Lewandowski, Dariusz Szymańczyk, Roman Zalewski, Stefan Godlewski i Marek Kaczyński.
   Składamy im za to serdeczne Bóg zapłać. Serdeczne podziękowanie składam też mieszkańcom Sarbiewa za rzeką za ofiary na kwiaty i rynny, strażakom za ich czuwanie przy Grobie Pańskim, Asyście, Ministrantom, Lektorkom oraz tym wszystkim, którzy czynnie uczestniczyli w adoracji i na nabożeństwach Triduum Paschalnego.
  2. Ofiary z jutrzejszego dnia już tradycyjnie przekazujemy na Wyższe Uczelnie katolickie.
 • Intencje mszalne 05.04 – 07.04. 2013 r.

  Piątek
  godz. 17:00 + Stefania i Jakub Wilamowscy, Eugeniusz Socha, Jan Jadczak
  godz. 17:00 + Józef (4) i c.r-na Napiórkowskich
  godz. 17:20 + Jadwiga Nowakowska – pogrzebowa
  godz. 17:20 + Małgorzata Szulant – pogrzebowa

 • Życzenia na Wielkanoc 2013

  wielkanoc 2013       Od rana bicie dzwonów w naszych kościołach oznajmia nam, że Pan rzeczywiście zmartwychwstał. To wielka nowina i wielkie święto dla nas ludzi wierzących. W takich chwilach wszyscy życzliwi ludzie składają sobie życzenia. Pozwólcie moi drodzy, że i ja dołączę się do tych życzeń. Na dworze w ostatnie dni była i dziś jest nie najlepsza pogoda. skarżymy się na zimno, deszcz, brak słońca. Nie mamy na to wpływu. Są jednak takie rzeczy, które zależą od nas. To dzięki nam choć na dworze panuje chłód, w naszych domach i sercach może i powinno gościć przyjemne ciepło. Jest ono tam, gdzie jest prawdziwa miłość. Chrystus z miłości pojednał nas z Ojcem, odkupił nas z niewoli zła. Niech ta miłość dana nam przez Pana przemienia życie naszych rodzin, niech towarzyszy nam każdego dnia, a te święta niech będą okazją do jeszcze większego jej umocnienia.

  ks proboszcz

 • Z homilii na niedzielę 24.03.2013 r.

      W życiu toniemy nie dlatego, że się zanurzamy, ale dlatego że decydujemy się zostać pod wodą... My sami kształtujemy nasze życie, piszemy jego scenariusz. Sami często decydujemy się na życie byle jakie, w grzechu, gniewie, złości, zawiści. Na tym cierpimy my, ale w równej mierze ludzie którzy dzielą z nami swoje życie. Nikt nie jest doskonały i tu na ziemi nie będzie, ale to nie zwalnia nas z pracy nad sobą. Pogłębiona relacja z Bogiem daje nam pełniejszy obraz własnego życia, postepowania, własnych wyborów. Potrzeba nam umiejętności wybaczania samemu sobie, aby móc wybaczyć innym, aby żyć pełnią życia. Wtedy ucieszymy się naprawdę tym co mamy, tym, kim i z kim jesteśmy. Bo czyż nie prościej z uśmiechem na twarzy?

  Ks. Artur Janicki

 • NIEDZIELA PALMOWA (24.03.2013.)

  1. Kończymy dziś nasze rekolekcje parafialne. Dziękujemy Panu Bogu, za to, że dał nam możliwość uczestnictwa w tych wyjątkowych dniach, a ks. Arturowi Janickiemu za przeprowadzenie tych rekolekcji.
  2. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień.
 • Intencje mszalne 25.03 – 01.04. 2013 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Władysław Borys (2 rocz.)

  Wtorek
  godz. 17:00 + Ryszard Garczewski (rocz.)

 • Z homilii na niedzielę 17.03.2013r.

           Jezus, kobieta pochwycona na cudzołóstwie i tłum ludzi. Jezus ma rozsądzić sprawę, zdecydować o jej losie. Kobieta czeka, czeka z drżeniem na wyrok. Na pewno ją skażą i ukamienują, z drugiej strony iskierka nadziei, może Mistrz o którym tyle słyszała ją uratuje. Wreszcie tłum. Chcą ją skazać, chociaż wcale na sprawiedliwości im nie zależy. Chcą raczej Jezusa na czymś pochwycić, bo jeśli ją uzna za winną to nie jest wcale miłosierny jak mówi, a jeśli nie uzna to łamie prawo.

 • V Niedziela Wielkiego Postu 17.03.2013

  1. W środę wieczorem kardynałowie wybrali nowego papieża, który przyjął imię Franciszek. Jego posługę polecajmy Bogu w naszych modlitwach.
  2. Spotkanie dla dzieci z klas komunijnych dziś po Mszy św. o godz. 09:00, następne po świętach Wielkanocnych.
 • Intencje mszalne 18.03.-24.03.13

  Poniedziałek
  godz. 16:00 + Józefa Kociuber
  Wtorek
  godz. 16:00 + Józef i Józefa Matuszewscy

 • Z homilii na niedzielę 10.03.2013r.

          Słuchając przypowieści z dzisiejszej ewangelii o Synu marnotrawnym być może zrodziła się w kimś z nas taka oto przewrotna myśl. Jak dobrze by było pobyć takim właśnie synem. Otrzymalibyśmy duży majątek za który można by poszaleć, poużywać, pozwiedzać i skosztować tego co świat ma nam do zaoferowania. A po tym jak skończą się fundusze można spokojnie wracać do ojca bo przecież wiemy, że on i tak czeka.

 • IV Niedziela Wielkiego Postu 10.03.2013

  1. Po Mszy św. o godz. 9: 00 spotkanie dla dzieci z klas komunijnych. Następne za tydzień.
  2. We wtorek o godz. 17:20 odprawimy w naszym kościele Mszę św. w intencji wyboru nowego papieża. Zachęcam do jak najliczniejszego udziału w tej Mszy św. oraz do modlitwy osobistej w tej intencji.
 • Intencje mszalne 11.03.-17.03.13

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Janina Więckowska – pogrzebowa

  Wtorek
  godz. 17:00 + Krystyna Wojciechowska
  godz. 17:20 + W intencji wyboru nowego papieża

 • Z homilii na niedzielę 03.03.2013r.

        Często stawiamy sobie pytania: dlaczego cierpią niewinni ludzie?, dlaczego nieszczęścia dotykają tych, co żyją uczciwie, a ludziom złym powodzi się dobrze. To częste i trudne pytania. Pytania stare jak świat, bo zawsze tak było.

 • III Niedziela Wielkiego Postu 03.03.2013

  1. Dziś po Mszy św. o godz. 9: 00 spotkanie dla dzieci z klas komunijnych. Następne za tydzień.
  2. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego, oraz rynny do kościoła mieszkańcom Woli Dłużniewskiej(720 zł.), Jarocin Kolonia i Tyski (760zł.), Pawłowo I część (410 zł.) Galomin część p. Sokołowskiego (630 zł.). Jest jeszcze w zakrystii parę list do odebrania, dlatego proszę tych co jeszcze ich nie odebrali aby uczynili to teraz.
 • Intencje mszalne 04.03.-10.03.13

  Poniedziałek
  godz. 16:00 + Andrzej Kociuber
  Wtorek
  godz. 16:00 + Kazimierz, Janina, Ludgier i Stanisław Morawscy

 • PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 22–24.03.2013 r.

  PIĄTEK
  Godz. 09:00 – Msza św. z nauką dla dzieci
  Godz. 12:00 – Msza św. z nauką ogólną
  Godz. 18:00 – Msza św. z nauką ogólną
  Godz. 20:00 – Droga Krzyżowa przez Sarbiewo i Dłużniewo

 • Z homilii na niedzielę 24.02.2013r.

         Piotr, Jakub i Jan widzą rzecz niesłychaną. Oto jawi się przed nimi przemieniony Jezus rozmawiający z Mojżeszem i Eliaszem. Tak byli tym zauroczeni, ze Piotr chciał postawić trzy namioty. Chciał je postawić bo pragnęli aby ta chwila nigdy się nie skończyła. Tymczasem Jezus zabrał ich na tę górę nie po to by pozostać tam na zawsze, ale po to aby ich umocnić przed tum co ich czeka.

 • II Niedziela Wielkiego Postu 24.02.2013

  1. Po Mszy św. o godz. 9: 00 spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania. Spotkanie dla dzieci z klas komunijnych za tydzień.
  2. Zakupiłem już blachę na nowe rynny do naszego kościoła. Jak pozwoli pogoda to rynny te wymienimy już na święta. Tę wymianę planowałem nieco później, ale wykonawca miał czas teraz, późniejsze terminy ma już zajęte.
 • Intencje mszalne 24.02.-03.03.13

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Romuald Jakóbiak – greg.
  Wtorek
  godz. 17:00 + Mirosław, Zofia i Eugeniusz Zaciescy

 • Wielki Post

  jezus ciern         W środę popielcową rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Pochylając nasze głowy aby kapłan posypał je popiołem wyrażaliśmy wiarę w to, że człowiek jest złożony z ciała i Ducha. Ciało prędzej czy póżniej znajdzie się w ziemi, ale Duch pochodzi od Boga i do Boga wraca. Wielki Post ma nam przypomnieć, ze Duch jest ważniejszy od ciała, nad naszym ciałem powinien on panować. Stąd ważne jest abyśmy zrobili na ten czas jakieś postanowienia i wyrzeczenia. Nie muszą to być wielkie rzeczy. Każdy bowiem,nawet najmniejszy gest, dzień po dniu będzie dowodził, że nasz duch jest mocniejszy niż ciało. Włączmy się też w piękne nabożeństwa wielkopostne takie jak Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale. Uczyńmy wszystko aby ten czas był dla nas szansą do jeszcze większej przemiany naszych serc.

  ks proboszcz.

 • Z homilii na niedzielę 17.02.2013r.

  LIST PASTERSKI BISKUPA PŁOCKIEGO NA WIELKI POST 2013 ROKU

  „Synod szkołą wędrowania z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła"

  Umiłowani Diecezjanie,
  1. Słowo Boże przeznaczone na pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu kieruje naszą uwagę na wydarzenie kuszenia Jezusa Chrystusa. Pierwszą pokusą, o której opowiada Ewangelista Łukasz, jest pokusa, na którą nasz Pan odpowiada: „Nie samym chlebem żyje człowiek". Zaspokajanie głodu materialnego, uczciwe zarobkowanie, zapewnianie pomyślniej przyszłości rodzinie jest konieczne i szlachetne.
  W naszych czasach jednak dla wielu tylko to się liczy i nie ma już znaczenia inny głód, o którym mówi dzisiaj Jezus Chrystus - głód Boga, głód modlitwy, pragnienie oczyszczenia serca w spowiedzi, głód Komunii Świętej. Czy nie ulegamy również tej pokusie, gdy niedziela niczym nie różni się w naszych domach od soboty, stając się wyłącznie, i to nie dla wszystkich, dniem bez pracy, a dalej - dniem zakupów, dniem ucieczki w internetowy świat wirtualny, w nadmierne spędzanie czasu przed telewizorem, a nie dniem spotkania z Panem Bogiem na Mszy Świętej, dniem czytania słowa Bożego, po prostu dniem Pańskim?

 • I Niedziela Wielkiego Postu 17.02.2013

  1. Po Mszy św. o godz. 9: 00 spotkanie dla kandydatów do Komunii Świętej. Następne spotkanie za dwa tygodnie.
  2. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 9:00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania
 • Intencje mszalne 18.02.-24.02.13

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Romuald Jakóbiak – greg.
  godz. 17:20 + Zofia Sawicka – pogrzebowa
  Wtorek
  godz. 17:00 + Romuald Jakóbiak – greg.
  godz. 17:20 + Anna Ostrowska – pogrzebowa

 • Z homilii na niedzielę 10.02.2013r.

  Wydaje się nam często, że każdy człowiek ma prawo nie tylko wybierać własny zawód czy miejsce pracy, ale całe swoje życie układać według własnego projektu i własnych zasad.
  W trakcie takiego myślenia osobista wolność przeradza się w samowolę, której nikt i nic nie może ograniczyć. Jakiekolwiek zaś odwołanie się do absolutnej prawdy czy wartości wydaje nam się zamachem na ludzką wolność.

 • V Niedziela zwykła 10.02.2013

  1. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 9: 00 odbędzie się spotkanie dla dzieci z klas komunijnych. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania będzie 24 lutego również po Mszy św. o godz. 09:00.
  2. Przy rozebraniu dekoracji Bożonarodzeniowej pracowali: Roman Zalewski, Bogdan Lewandowski, Dariusz Szymańczak, Marzena Kaczyńska, Kamila Kaczyńska, Anna Rakowska, organista i kościelny. Serdeczne Bóg zapłać.
 • Intencje mszalne 12.02.-17.02.13

  Wtorek
  godz. 17:00 + Romuald Jakóbiak – greg.
  Środa
  godz. 09:00 + Stanisław i Krystyna Cendrowscy (7 rocz.)
  godz. 17:00 + Romuald Jakóbiak – greg.

 • Z homilii na niedzielę 03.02.2013r.

  Wiele mówi się dziś o miłości. Słyszymy o niej w radiu, pokazywana jest w telewizji, rozpisują się o niej gazety. Każdy jednak widzi ją nieco inaczej i każdy mówi o niej inaczej. Czyżby nie było jednej miłości tylko kilka. Gdyby tak wierzyć temu co pokazują mówią i piszą można by dojść do takiego przekonania.

 • IV Niedziela zwykła 03.02.2013

  1. Jeszcze raz przypominam dzieciom i ich rodzicom o uczestnictwie we Mszy św. niedzielnej i o modlitwie podczas ferii.
  2. Spotkanie dla dzieci z klas komunijnych odbędzie się w niedzielę 17 lutego po Mszy św. o godz. 9:00.
 • Intencje mszalne 04.02.-10.02.13

  Poniedziałek
  godz. 07:30 + Marian Wiśniewski
  Wtorek
  godz. 07:30 + Irena Piotrowska – pogrzebowa

 • Z homilii na niedzielę 27.01.2013r.

  Apostołowie nauczając o Jezusie pragnęli aby ta prawda, którą przekazują przetrwała i to przetrwała nienaruszona. Postanawiają wiec spisać to o czym nauczają. Postanowili spisać i to dokładnie spisać. „postanowiłem i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać po kolei. (...) abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono." Tak mówi o swojej Ewangelii św. Łukasz Ewangelista.

 • III Niedziela zwykła 27.01.2013

  1. Rozpoczęły się ferie dla dzieci i młodzieży. Życząc wszystkim dobrego i bezpiecznego wypoczynku, przypominam jednocześnie, że ferie nie zwalniają nikogo z uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej.
  2. W sobotę przypada święto Ofiarowania Pańskiego zwane u nas świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Msze św. z poświęceniem gromnic odprawione będą o godz. 9:00 i 16:00. Już tradycyjnie taca z tego dnia przeznaczona jest na utrzymanie zakonów kontemplacyjnych.
  3. W najbliższą niedzielę podam terminy spotkań dla dzieci z klas komunijnych, oraz dla kandydatów do bierzmowania.
 • Intencje mszalne 28.01.-03.02.13

  Poniedziałek
  godz. 16:00 + Bogdan Trzaskowski - gregorianka
  Wtorek
  godz. 16:00 + Zygmunt Rajewski (4 rocz.)

 • Z homilii na niedzielę 20.01.2013r.

         Każdy z nas niejednokrotnie marzył o tym aby w jego życiu zdarzył się cud, zwłaszcza taki który nam coś daje bez naszego wysiłku, taki jaki opisany jest w dzisiejszej Ewangelii. Z drugiej zaś strony w dzisiejszym świecie większość z nas przestała w wierzyć w cuda, a wszystko to co niezwykłego się wydarzy chcemy wyjaśnić albo za pomocą praw przyrody, albo zwykłym przypadkiem.

 • II Niedziela zwykła 20.01.2013

  1. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem naszego kościoła.
  2. Spotkania dla dzieci z klas komunijnych, oraz dla kandydatów do bierzmowania rozpoczną się po feriach zimowych.
 • Intencje mszalne 20.01.-27.01.13

  Poniedziałek
  godz. 16:00 + Bogdan Trzaskowski - gregorianka
  Wtorek
  godz. 16:00 + greg.

 • Niedziela Chrztu Pańskiego 13.01.2013

  1. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Składamy serdeczne Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie i ofiary składane przy tej okazji. W sposób szczególny dziękujemy za poczęstowanie nas, kawą herbatą czy też obiadem. Tę wizytę zakończyliśmy wczoraj popołudniu, dlatego też podsumowania kolędy dokonam w późniejszym terminie. Mam nadzieje, że takie wstępne podsumowanie zrobię już w najbliższą niedzielę.
  2. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczyna się okres zwykły w ciągu roku. Tradycyjnie dekorację Bożo Narodzeniową zostawiamy do 2 lutego. Do tego też czasu w kościele śpiewamy jeszcze kolędy.
 • Z homilii na niedzielę 13.01.2013r.

           Tyle radosnych przeżyć doświadczyliśmy w ostatnim czasie: Wigilia, Pasterka, Trzech Króli, a dzisiaj Chrzest Pański. W czasie tych świąt pewnie niejeden z nas stawiał sobie pytania: o swoją wiarę, o miłość, o rodzinę, o to kim tak naprawdę jest. Dziś przypominamy sobie dzień w którym Jezus stanął przed Janem Chrzcicielem aby z jego rak przyjąć chrzest, oraz ten dzień, dzień znany nam tylko z opowiadań w którym to nasi rodzice przynieśli nas do kościoła i poprosili o chrzest.

 • Intencje mszalne 15.01.-20.01.13

  Wtorek
  godz. 16:00 + Bogdan Trzaskowski - gregorianka

  Środa
  godz. 16:00 + Danuta Biedrzycka (4 rocz.)

 • II niedziela po Bożym Narodzeniu 06.01.2013.

  1. Dziś obchodzimy uroczystość Trzech Króli. U nas Msze Święte odprawione będą o godz. 9:00 i 12:00. Taca z dzisiejszego dnia przeznaczona jest na misje.
  2. Składam serdeczne Bóg zapłać paniom Wiesławie Banasiewicz, Beacie Męczyńskiej i Monice Ciosek za przygotowanie jasełki Bożonarodzeniowej, zaś wszystkim dzieciom za ich wspaniały występ.
  3. W sobotę o godz. 14:00 przyjedzie do nas krawiec aby pobrać miarę na nowe alby do I Komunii świętej. Wszystkich chętnych zapraszam na sobotę.
  4. W zakrystii jest do odebrania gazeta Gość Niedzielny.
  5. Samochodów w najbliższa niedzielę pilnować będą:
   o godz. 9:00 p. Jóźwiak Andrzej i Bluszcz Grzegorz,
   zaś o godz. 12:00 p. Mendelewski Dariusz i Lipski Edward, wszyscy z Dłużniewa.
  6. Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:
   Poniedziałek
   Wola Folwark jeden ksiądz i Wola Dłużniewska drugi ksiądz, Początek kolędy od godz. 09:15
   Wtorek
   Sarbiewo za Rzeką od godz. 9:15 i Dłużniewo za Rzeką od około godz. 12:00 jeden ksiądz, Arcelin od godz. 9:15, Jarocin za lasem od godz. 11:15 i Budy Radzymińskie od godz. 13:30 drugi ksiądz.
   Sobota
   Sarbiewo od p. Wirszewskich jeden ksiądz i Sarbiewo od p. Popłonkowskich drugi ksiądz. Początek wizyty duszpasterskiej w sobotę od godz. 10:00.
 • Intencje mszalne 07.01.-13.01.13

  Poniedziałek
  godz. 07:30 + Wiesław Kacperski
  godz. 07:30 + Bogdan Trzaskowski – greg.

  Wtorek
  godz. 07:30 + Józef Piotrowski – pogrzebowa
  godz. 07:30 + greg.

 • Życzenia na Boże Narodzenie

  zlubek2012        Jeszcze nie tak dawno w naszych rodzinach dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia a później zasieliśmy do wieczerzy wigilijnej. O północy przybyliśmy na Pasterkę by na wzór pasterzy oddać hołd nowo narodzonemu Zbawicielowi. W naszych sercach zagościły: radość i pokój. Jesteśmy szczęśliwi, że znów choinka2012możemy być razem na modlitwie w kościele i razem z rodziną w domu. Jest nam dobrze i chcemy aby te chwile trwały jak najdłużej. W tym to właśnie tak pięknym czasie świąt Bożego Narodzenia pragnę zyczyć wszystkim parafianom i gościom tego aby ta radość i miłość jaka zagościła wśród nas trwała jak najdłużej. Niech nowo narodzone Dziecię błogosławi naszym rodzinom, niech nas wspiera i broni przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Niech dzieli nasze troski, serca nasze napełnia pokojem i prowadzi do zbawienia.

  ks. Proboszcz

 • I niedziela po Bożym Narodzeniu 30.12.2012

  1. W poniedziałek o godz. 16:00 podziękujemy P. Bogu za miniony rok. Zapraszamy wszystkich na to nasze wspólne dziękczynienie.
  2. We worek przypada Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. odprawione będą o godz. 9:00 i 12:00
 • Intencje mszalne 31.12.12-06.01.13

  Poniedziałek
  godz. 07:30 + Genowefa Sałkowska – pogrzebowa
  godz. 16:00 + Adam (rocz.), Józefa i Jerzy Kwiatkowscy

  Wtorek
  godz. 09:00 + r-ce Aniela i Józef Piotrowscy, dziadk. Marianna i Stanisław Babeccy
  godz. 12:00 + za parafian

 • W homilii na niedzielę 23.12.2012 r.

          Dwie kobiety – pierwsza, młoda, wrażliwa, gotowa na wszystko, ale też trochę wystraszona. Tyle ostatnio przeżyła, tyle usłyszała. Już nawet zaczęło się spełniać to co jej obiecano. Pod swoim sercem nosi przyszłego zbawiciela. Ale jak to wszystko będzie, jak to możliwe.Nie jest w stanie wszystkiego zrozumieć, ale wierzy, wierzy bo tak objawił jej Bóg przez anioła.

 • IV Niedziela Adwentu 23.12.2012 r.

  1. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem naszego kościoła.
  2. Srebrny świerk do kościoła ofiarował p. Stefan Godlewski, natomiast choinki do żłóbka p. Męczyńscy. Bóg zapłać.
 • Intencje mszalne 24.12-30.12.2012

  Poniedziałek
  godz. 24:00 + pasterka za parafian

  Wtorek
  godz. 09:00 + Antoni Wroński (12 rocz.)
  godz. 12:00 + za parafian
  godz. 16:00 + Jan Kaczyński

 • W homilii na niedzielę 16.12.2012 r.

            Słowo Boże, które stało się ciałem, a które Maryja niesie w swoim łonie, czyni Ją radośniejszą, odważniejszą, piękniejszą. Bo właśnie tak działa Słowo Boże w życiu człowieka, tak działa Bóg w życiu człowieka. PRZEMIENIA GO! Wszystkie kawałki naszego życia choćby nie wiem jak rozbitego, zaczynają się ze sobą zazębiać, zaczynają tworzyć piękną mozaikę, całość, odkrywa się sens wszystkiego.
  Niech to nasze spotkanie stanie się dla nas okazją do tego, by przygotować się na dzisiejsze przyjęcie Jezusa eucharystycznego z radością, ale i z zadziwieniem.
  W dzisiejszym świecie wszystko wydaje się nam normalne, zwykłe, proste. Straciliśmy umiejętność zadziwienia. A Maryja nie musiała mówić Bogu Tak. Jezus nie musiał przychodzić na ziemię, Jezus nie musiał zbawiać świata, nie musiał oddawać za nas swojego życia. On po prostu chciał, bo ukochał do końca! Niech fakt Tej wielkiej Miłości Boga do człowieka stanie się dla nas impulsem do ludzkiego zdziwienia wielkim darem Bożej Obecności w życiu każdego z nas i do wielkiej radości. Postawa Maryi uczy nas trwać w wierze, miłości, uczy posłuszeństwa, wobec Boga i jego planów. Polsce, naszym rodzinom tak bardzo dziś potrzeba postaw Maryi...

  ks. Tomasz Brzeziński

 • III Niedziela Adwentu 16.12.2012 r.

  1. Bóg zapłać ks. Tomaszowi Brzezińskiemu, prefektowi Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, za przeprowadzenie naszych Rekolekcji Adwentowych. Postarajmy się wytrwać w naszych postanowieniach i w stanie Łaski Uświęcającej jak najdłużej.
  2. Roraty w tym tygodniu odprawione będą w środę i sobotę o godz. 16:00.
 • Intencje mszalne 19.12-23.12.2012

  Środa
  godz. 16:00 + Teresa Szpojankowska - pogrzebowa

  Czwartek
  godz. 16:00 + Stanisław Zieliński – pogrzebowa

 • W homilii na niedzielę 09.12.2012 r.

         Kiedyś biskupa zaproszonego do danej parafii na niedzielną wizytację czy odpust witali często na granicy parafii odświętnie ubrani delegaci, banderie konne. Ani biskup Roman, ani ja nie domagamy się tego. Nie ukrywamy jednak, że jest nam niezmiernie przykro, gdy wjeżdżając do danej parafii z wizytą pasterską mijamy orzące czy bronujące ziemię traktory. To naprawdę nie jest praca konieczna, której nie można odłożyć na dzień powszedni. Smutkiem napawa także sytuacja, gdy większość naszych rodzin dysponuje już samochodami, a sędziwy ojciec, babcia, którzy dawniej w każdą niedzielę udawali się do kościoła, a teraz nie mogą tego czynić z braku sił, skarżą się swojemu biskupowi czy księdzu: „Młodzi sami nie jadą do kościoła i mnie nie chcą podwieźć".
  „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego"... Jeszcze raz proszę, Umiłowani: odnieśmy te słowa do naszych dróg i ścieżek wiodących do kościoła oraz do naszego oby jak najgłębszego udziału w Eucharystii. Wiem, że słyszycie tę zachętę przede wszystkim Wy, którzy nabożnie i systematycznie chodzicie do kościoła. Ufam jednak, że zechcecie podzielić się moimi myślami w Waszych domach, z sąsiadami, w pokojach nauczycielskich, w warsztatach, urzędach i sklepach. Gorąco za to dziękując, na owocne przeżycie Adwentu z serca wszystkim błogosławię: w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  Z listu Biskupa Płockiego Piotra na II niedzielę Adwentu.

 • II Niedziela Adwentu 09.12.2012 r.

  1. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary, którymi wsparliśmy kościół na Wschodzie.
  2. W tym tygodniu rozpoczynamy nasze Rekolekcje Adwentowe.
 • Intencje mszalne 10.12-16.12.2012

  Poniedziałek
  godz. 07:30 + Paweł Waśniewski

  Wtorek
  godz. 07:30 + Jadwiga Żebrowska - pogrzebowa

 • W homilii na niedzielę 02.12.2012 r.

         Rozpoczęliśmy czas Adwentu, czas wzmożonej czujności i przygotowania na przyjście Pana. I chociaż świat niezależnie od tego czy jest Adwent czy nie będzie pędził do przodu, chociaż na ulicach i w sklepach bardziej będzie widać święta Bożego Narodzenia, to musimy znaleźć czas aby choć na chwilkę się zatrzymać, rozejrzeć i spojrzeć na swoje życie. Czy jest w nim czas na Boga, czy pamiętam o Mszy św. czy nie zaniedbuję swojej modlitwy? Ile czasu poświęcam drugiemu człowiekowi. Nie często stawiamy sobie takie pytania, a życie nasze przemija. Nawet nie zauważymy jak dobiegnie do swego kresu. Wtedy to skończy się adwent naszego życia. Staniemy przed Bogiem. Co będzie w naszych rekach? Z czym staniemy? Nie możemy stanąć z pustymi rekami. Dlatego właśnie jest Adwent. Dlatego czas refleksji i przygotowania. Czas jeszcze raz dany nam przez Boga. To jest jeszcze jedna wielka szansa jaka została nam dana. Nie zmarnujmy jej. Zycie szybko przemija.

  Ks. Witold.

 • I Niedziela Adwentu 02.12.2012 r.

  1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy czas Adwentu – czas przygotowania się na przyjście Zbawiciela. Roraty w tym tygodniu będą odprawiane w środę o godz. 16:00 i sobotę o godz. 07:30. Zapraszamy.
  2. Po Mszy św. o godz. 9:00 spotkanie dla dzieci z klas komunijnych. Następne spotkanie odbędzie się w rekolekcje.
 • Intencje mszalne 03.12-09.12.2012

  Poniedziałek
  godz. 16:00 + Franciszek, Adam i Wiktoria Dąbrowscy
  godz. 16:20 + Kamil Machowski (3), Józef Kowalski (10)

  Wtorek
  godz. 16:00 + Lech Lewandowski (2)
  godz. 16:20 + Zofia Karpińska – pogrzebowa

 • W homilii na niedzielę 25.11.2012 r.

            Nie trzeba, więc Chrystusa ogłaszać Królem, wprowadzać Go na tron. Bóg Ojciec wywyższył Go ponad wszystko. Trzeba natomiast uznać i przyjąć Jego królowanie, poddać się Jego władzy, która oznacza moc obdarowywania nowym życiem, z perspektywą życia na wieki.

 • XXXIV Niedziela zwykła 25.11.2012 r.

  1. Dzisiejszą niedzielą Chrystusa, Króla Wszechświata kończymy rok liturgiczny. Najbliższa niedziela będzie już pierwszą niedzielą Adwentu.
  2. Po Mszy św. o godz. 9: 00 spotkanie dla dzieci z klas komunijnych. Następne spotkanie za tydzień.
 • Intencje mszalne 26.11-02.12.2012

  Poniedziałek
  godz. 16:00 + Marcin Pawelski – pogrzebowa
  godz. 16:20 + Krystyna Wojciechowska - pogrzebowa

  Wtorek
  godz. 16:00 + Irena Piotrowska  – pogrzebowa
  godz. 16:20 + Stanisław Kulasiewicz – pogrzebowa

 • W homilii na niedzielę 18.11.2012 r.

         Dość często słyszymy o końcu świata. Dlatego warto się dziś zapytać jak to jest z tym końcem świata. Czy jest to bajka, straszak dla ludzi skłonnych do szukania sensacji, czy też powinniśmy się tego końca świata bać? A może żadne z nich ?

 • XXXII Niedziela zwykła 18.11.2012 r.

  1. Bóg zapłać za ofiary złożone dla kościoła prześladowanego w Egipcie.
  2. Od środy p. organista będzie chodził z opłatkiem. Ofiary, jakie składamy p. organiście są podziękowaniem za jego pracę a nie zapłatą za opłatek.
 • Intencje mszalne 20.11-25.11.2012

  Wtorek
  godz. 16:00 + Halina Piórkowska – pogrzebowa
  godz. 15:20 + Regina Wierzchowska – pogrzebowa ostatnia  

  Środa
  godz. 16:00 + Janusz Opolski
  godz. 16:20 + Anna Napiórkowska – pogrzebowa ostatnia

 • W homilii na niedzielę 11.11.2012 r.

      Bardzo często człowiek nie potrafi dostrzec w sobie i drugiej osobie swojej wartości i wielkości. Uważamy, ze jesteśmy mali, ze nie wiele znaczymy, że dla świata nie przedstawiamy większej wartości. Sami często usuwamy się gdzieś na margines życia.

 • XXXII Niedziela zwykła 11.11.2012 r.

  1. Dziś 11 listopada – dzień odzyskanie niepodległości. Podczas każdej Mszy św. modlimy się w intencji naszej ojczyzny.
  2. Przypominam, że w miesiącu listopadzie w naszych modlitwach w sposób szczególny pamiętamy o zmarłych
 • Intencje mszalne 11.11-18.11.2012

  Poniedziałek
  godz. 16:00 + Janusz Kowalski – pogrzebowa

  Wtorek
  godz. 16:00 + Edward Głuszczyk (4 rocz.)

 • W homilii na niedzielę 04.11.2012 r.

          Przykazanie miłości Boga i bliźniego jest ponadczasowe. Aktualne było w czasach Chrystusa i nie straciło nic ze swej aktualności w naszym obecnym XXI wieku.

 • XXXI Niedziela zwykła 04.11.2012 r.

  1. Przypominam, że miesiąc listopad jest miesiącem modlitw za zmarłych.
  2. Nadal można zamawiać wypominki całoroczne. Wypominki są jedna z form pamięci modlitewnej o naszych zmarłych.
 • Intencje mszalne 05.11-11.11.2012

  Poniedziałek
  godz. 16:00 + Bogusław Kamiński (2 rocz.)

  Wtorek

  godz. 16:00 + Wacław (2 rocz.) i c.r-na Gołębiewskich

 • W homilii na niedzielę 28.10.2012 r.

        Wędrując po Polsce, nawet nieznający naszego kraju turysta zauważy, że kościoły i kapliczki na stale związane są z naszym krajobrazem. Możemy podziwiać duże monumentalne świątynie jak też i małe, ale urokliwe wiejskie kościółki. Nie są to jednak tylko miejsca do zwiedzania, nie są to obiekty muzealne, chociaż dużo w nich cennych zabytków. Są to miejsca, w których tętni życie.

 • XXX Niedziela zwykła 28.10.2012 r.

  1. W czwartek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. U nas Msze św. będą odprawiane w kościele o godz. 9:00 i na cmentarzu o godz. 12:00. Po Mszy św. o godz. 12:00 procesja, podczas której modlić się będziemy za wszystkich zmarłych pochowanych na tym cmentarzu. O godz. 18 na cmentarzu odmówimy różaniec. W piątek przypada dzień Zaduszny. U nas Msze święte w tym dniu odprawiane będą o godz. 9:00. 12:00 i 16:00
  2. We wtorek na godz. 8:00 zapraszam panów z Jarocina wraz ze sprzętem w celu załadowania śmieci na samochód. Liczę na punktualne i niezawodne przybycie.
 • Intencje mszalne 29.10-04.11.2012

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + O Boże błog. dla Ewy i Patryka Konopczyńskich miesiąc po ślubie

  Wtorek
  godz. 17:00 + Irena, Tadeusz i Edward Babeccy

 • W homilii na niedzielę 21.10.2012 r.

        Jakub i Jan, bracia, uczniowie Jezusa zwracają się do Niego z żądaniem: „chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy". I nie dziwi nas wcale to żądanie. Byli prostymi rybakami. Cóż więc w tym dziwnego, że zapragnęli być kimś wielkim, kimś od kogo coś będzie zależało. To ich żądanie wypływało z tego, ze jeszcze wtedy tak do końca nie zrozumieli misji Jezusa.

 • XXIX Niedziela zwykła 21.10.2012 r.

  1. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary złożone na cele misyjne.
  2. Dziś po Mszy św. o godz. 9:00 spotkanie dla dzieci z klas komunijnych. Będzie to ostatnie spotkanie przed Uroczystością Wszystkich Świętych. Termin następnego spotkania podam po Uroczystości Wszystkich Świętych.
 • Intencje mszalne 22-28.10.2012

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Janusz Czarnecki – pogrzebowa ostatnia 

  Wtorek
  godz. 17:00 + Irena Żebrowska, Franciszka Zalewska, r-na Milewskich

 • W homilii na niedzielę 14.10.2012 r.

       „Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?" To pytanie postawił Jezusowi bogaty i gorliwy młodzieniec. Zachowywał Boże przykazania, starał się żyć nimi każdego dnia, ale chciał się jeszcze upewnić czy to wystarczy. Słyszał zapewne dużo o mądrości Jezusa, a chcąc być jeszcze doskonalszym przychodzi po radę. Jednak odpowiedź, którą usłyszał zasmuciła go. Miał, bowiem wiele posiadłości, a Jezus kazał mu wszystko rozdać i pójść za Nim. Nie podołał takiemu zadaniu, okazało się dla niego zbyt trudne.

 • XXVIII Niedziela zwykła 14.10.2012 r.

  1. Dzisiejsza niedziela jest Dniem Papieskim. Modlimy się za pośrednictwem błogosławionego Jana Pawła II, w naszych intencjach a także w intencji papieża Benedykta XVI. Dziś również naszymi ofiarami, jakie składać będziemy do puszek przy wyjściu z kościoła wspierać będziemy zdolnych gimnazjalistów z ubogich rodzin. Za ofiary złożone na ten cel – serdeczne Bóg zapłać.
  2. Po Mszy św. o godz. 9:00 spotkanie dla dzieci z klas komunijnych. Następne spotkanie za tydzień.
 • Intencje mszalne 15-21.10.2012

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Jadwiga Żebrowska
  godz. 17:20 + Jadwiga Czarnecka, Jadwiga Nowakowska, Hieronim Szatkowski (imieninowe)

  Wtorek
  godz. 17:00 + Kazimiera, Franciszek, Mieczysław, Jadwiga i Wiesław Piotrowscy

 • W homilii na niedzielę 07.10.2012 r.

   Drodzy Bracia i Siostry!
  W sytuacji kryzysu kulturowego i ideowego budzą nasz niepokój wszystkie ataki na rodzinę i próby przedefiniowania pojęcia rodziny jako luźnego związku. Przejawami tego kryzysu są: osłabienie więzi rodzinnej, przeróżne patologie rodzinne, plaga rozwodów, tak zwane „luźne" czy „wolne" związki praktykowane już od młodości, często za zgodą rodziców, oraz brak otwarcia małżonków na dar życia. Obserwujemy także coraz większe przyzwolenie społeczne na te niewłaściwe zjawiska i często brak jakiejkolwiek reakcji ze strony bliskich osób.

 • XXVII Niedziela zwykła 07.10.2012 r.

  1. Dziś po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i procesja.
  2. Po Mszy św. o godz. 9:00 – spotkanie dla dzieci z klas komunijnych. Następne za tydzień.
 • Intencje mszalne 08-14.10.2012

  Poniedziałek
  godz. 16:30 + różaniec

  Wtorek
  godz. 17:00 + Kazimierz, Beata, r-ce i c.r-na Wiśniewskich

 • W homilii na niedzielę 30.09.2012 r.

        Zazdrość to uczucie stare jak świat. Zazdrościmy innym szczęścia, powodzenia, urody, sławy, pieniędzy czy kariery. Drażnią nas często tak bardzo cudze sukcesy, że nie zauważamy jak wielką okupione były one pracą. Zazdrość nas wyniszcza, prowadzi często do upadku wiary w siebie.
         Przeciwieństwem zazdrości jest miłość. Ona to jak mówił św. Paweł „nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą"
     Chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, które z wymienionych uczuć jest lepsze. Znamy to lepsze a jednak często wybieramy gorsze. Dlaczego tak się dzieje?

  Ks. Witold

 • XXVI Niedziela zwykła 30.09.2012 r.

  1. Od poniedziałku rozpoczynamy nabożeństwo różańcowe. Różaniec w naszym kościele będziemy odmawiać w dni powszednie o godzinie 16:30, zaś w niedziele o godzinie 15:30. Serdecznie zapraszam do udziału w tym pięknym nabożeństwie. Tych zaś, którzy nie będą mogli przybyć na różaniec do kościoła, zachęcam, aby odmawiali go w domu.
  2. W najbliższą sobotę odbędzie się w Smardzewie II Diecezjalny Zjazd Kółek Różańcowych. Początek zjazdu o godz. 10:00. O godz. 11:00 Mszę św. odprawi ks. bp Piotr Libera. Serdecznie zachęcam do udziału w tych uroczystościach.
 • Intencje mszalne 01-07.10.2012

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Genowefa Sałkowska – pogrzebowa

  Wtorek
  godz. 17:00 + Franciszek Kubasiewicz

 • W homilii na niedzielę 23.09.2012 r.

         Uczniowie Jezusa posprzeczali się między sobą o to, który z nich jest najważniejszy. Ale to nie był ich jedyny błąd, bo zrobili to w tym momencie, kiedy Jezus chciał im przekazać sprawy najważniejsze, bo dotyczące jego przyszłości.
  I my jesteśmy często do nich podobni. Zagonieni, zapatrzeni w siebie, nie zauważamy często stojącego obok nas drugiego człowieka i jego spraw. Nieważni są wtedy inni, nawet nasi najbliżsi. Z drugiej strony pragniemy, aby darzono nas szacunkiem i poważaniem. Ale czy będzie to możliwe, jeśli kierował będzie nami tylko nasz egoizm?

  Ks. Witold

 • XXV Niedziela zwykła 23.09.2012 r.

  1. Dziś po Mszy św. o godz. 9:00 spotkanie dla dzieci z klas komunijnych oraz ich rodziców. Następne spotkanie za tydzień.
  2. Kościół został ubrany kwiatami z ofiar, jakie złożyli mieszkańcy Ćwiklina. O ofiary na 7 października proszę mieszkańców Ćwiklinka.
 • Intencje mszalne 24-30.09.2012

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Halina Figat – pogrzebowa
  godz. 17:20 + Wiesława Włodarska – pogrzebowa

  Wtorek
  godz. 17:00 + Jan Garczewski (16 rocz.)
  godz. 17:20 + Daniela Karwowska – pogrzebowa

 • W homilii na niedzielę 16.09.2012 r.

               Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Wydawać by się mogło, że to bardzo proste. Przecież chodził, nauczał, uzdrawiał, dokonywał rzeczy niezwykłych. Mówił wyraźnie, kim jest i po co przyszedł. A tymczasem odpowiedź jak się okazało nie była wcale taka prosta. Dlaczego? Pewnie, dlatego, ze ludzie uważali Jezusa za tego, którego chcieli widzieć, a nie za tego, kim był.
  Dziś też Jezus kieruje do nas to pytanie „A wy, za kogo Mnie Uważacie?"
  Jaka będzie moja odpowiedź? Czy widzę w Jezusie Mesjasza i staram się wypełniać Jego wolę czy też nie bardzo potrafię określić, kim tak właściwie On dla mnie jest.
  Niech to pytanie nie pozostanie bez mojej odpowiedzi.

  Ks. Witold

 • XXIV Niedziela zwykła 16.09.2012 r.

  1. Bóg zapłać panom Bogdanowi Lewandowskiemu, Tadeuszowi Felczakowi, Januszowi Piotrowskiemu i Mieczysławowi Oździńskiemu za wykonanie nowego sufitu pod naszym chórem i wzmocnienie podłogi na chórze. Podziękowanie jest tym większe, że w tę prace musieli włożyć bardzo dużo wysiłku i czasu.
  2. Dziękuję również wczorajszym nowożeńcom za ubranie naszego kościoła w kwiaty, za pieniądze, jakie zebrali mieszkańcy Ćwiklina kwiaty kupię na następną niedzielę.
 • Intencje mszalne 17-23.09.2012

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Jan i Maria Podgórzak

  Wtorek
  godz. 10:20 + W intencji dzieci i młodzieży w dniu ich patrona
  godz. 17:00 + Stanisław Masiak

 • W homilii na niedzielę 09.09.2012 r.

           Każdy człowiek w swoim życiu musi dokonywać wyborów. Często jednak ten wybór nie jest taki prosty, bo nie jest on zgodny z tym, czego oczekują ode mnie inni. W drugim człowieku dostrzegają, bowiem kogoś, kogo chcieliby widzieć, a nie tego, kim on właściwie jest. I tu często rodzi się dylemat. Czy posłuchać innych, przypodobać im się czy też pozostać sobą?
  Stojącego przed podobnym dylematem widzimy dziś Jezusa. Chce pomóc choremu człowiekowi, a z drugiej strony nie chce rozgłosu, nie chce, aby ludzie widzieli w nim tylko cudotwórcę, bo to nie był główny cel Jego przyjścia na świat. Uzdrawia, więc człowieka mówiąc Effatha! – Otwórz się!, ale jednocześnie prosi świadków by nikomu o tym nie opowiadali.
  Ten Chrystus mówi też dziś i do nas ludzi postawionych przed wykonywaniem trudnych wyborów Otwórz się! Otwórz się na Boga, na Jego naukę i wtedy wybieraj. Nie kieruj się tym tylko, czego chcą od ciebie inni, ale przede wszystkim tym, co będzie dobre dla ciebie i dla innych.

  Ks. Witold

 • XXII Niedziela zwykła 09.09.2012 r.

  1. Bóg zapłać mieszkańcom Jarocina za przygotowanie na wczorajsze dożynki kosza z owocami, oraz mieszkańcom Ćwiklina za ofiaray na kwiaty do naszego kościoła.
  2. Dziś w Lisewie są nasze dożynki Diecezjalne.
  3. Od najbliższej niedzieli będzie można zamawiać intencje na 2013 rok.
 • Intencje mszalne 11-16.09.2012

  Wtorek
  godz. 17:00 + Antoni (4), Zofia, Józef Gajewscy, Weronika i Franciszek Piotrowscy
  godz. 17:20 + Leokadia Piotrowska – pogrzebowa ostatnia

  Środa
  godz. 17:00 + Józefa, Józef i Antoni Sosnowscy
  godz. 17:20 + Wacław Gołębiewski – pogrzebowa

 • W homilii na niedzielę 02.09.2012 r.

         Tegoroczny Tydzień Wychowania, który rozpocznie się w naszej Ojczyźnie 16 września, ma służyć pogłębieniu tej właśnie refleksji nad sercem i wnętrzem człowieka. We wszystkich miejscach, w których realizowane jest wychowanie: w domu rodzinnym, w szkole i w parafii, trzeba szukać odpowiedzi na pytania:, kogo chcemy wychować? Jak dotrzeć dziś do wnętrza młodego człowieka? W oparciu, o jakie wartości chcemy wychowywać? Bez takiego namysłu prowadzonego wspólnie przez rodziców, chrzestnych i dziadków, a także przez odpowiedzialnych za oświatę, nauczycieli i wychowawców, nie może być mowy o owocnym wychowaniu.
         Dzisiaj Jezus daje nam wyraźne wskazanie: „słuchajcie Mnie wszyscy i zrozumiejcie”. Te słowa zachęcają nas, abyśmy zajrzeli do ludzkiego serca i zobaczyli, co je wypełnia, czym żyje na co dzień, czym się niepokoi, jakie są jego nadzieje? To ważne pytania. Bardzo łatwo ich dziś nie usłyszeć, wymawiając się brakiem czasu lub wielością zajęć. Tymczasem słowo Boże trzeba usłyszeć i przyjąć sercem oraz poświęcić mu odrobinę czasu. Nasza aktywność to nie tylko kwestia sprawności umysłu czy tężyzny fizycznej, ale przede wszystkim wrażliwości serca.

  Z listu KEP na II Tydzień Wychowania

 • XXII Niedziela zwykła 02.09.2012 r.

  1. W poniedziałek Mszą św. o godzinie 8:30 rozpoczniemy nowy rok szkolny 2012/2013. Zapraszam na to rozpoczęcie nauczycieli, uczniów i rodziców.
  2. W piątek przypada I piątek miesiąca. Spowiedź od godziny 16:30.
 • Intencje mszalne 03.09-09.09.2012

  Poniedziałek
  godz. 08:30 + W intencji dzieci nauczycieli i rodziców
  godz. 17:00 + Jan i Stanisława Mrozowicz, Marianna i Jan Gajewscy
   Władysław Siejka, Gabriela Litwicka

  Wtorek
  godz. 17:00 + Marianna Urzykowska – pogrzebowa
  godz. 17:20 + Teresa i Jan Lewandowscy – pogrzebowa

 • W homilii na niedzielę 26.08.2012 r.

          Myśli wszystkich wierzących polaków kierują się dziś ku Jasnej Górze. Jest to wyjątkowe miejsce, miejsce, do którego ciągną ludzie z wszystkich zakątków naszego kraju i z poza jego granic. Jedni samochodami czy autokarami a inni pieszo, czasem przez setki kilometrów. Przybywają tu by stanąć na tym świętym miejscu i nabrać dystansu do codziennego zabiegania, by jeszcze raz dostrzec właściwe proporcje wszystkich rzeczy i spraw. Przybywają, po to, co najważniejsze – spotkać się ze swoją ukochaną i najlepszą Matką. Przybywamy tam na Jasną Górę, bo chcemy: nabrać sił do dalszej pracy, za coś podziękować, odszukać właściwej drogi a czasem z nadzieją na cud.

  Ks. Witold.

 • XXI Niedziela zwykła 26.08.2012 r.

  1. Dziś obchodzimy uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej.
  2. Bóg zapłać mieszkańcom Szymak za ofiary na kwiaty. Ponieważ kościół ubrali wczorajsi nowożeńcy – za co im też składamy serdeczne podziękowanie, to z ofiar jakie zebrali mieszkańcy Szymak, kwiaty kupimy na następną niedzielę.
 • Intencje mszalne 27.08-02.09.2012

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Teresa Gajewska – pogrzebowa
  godz. 17:20 + Stanisława Mrozowicz – pogrzebowa

  Wtorek
  godz. 17:00 + Jan i Janina Kowalscy
  godz. 17:20 + Krystyna Wojciechowska – pogrzebowa

 • W homilii na niedzielę 19.08.2012 r.

          „Kto spożywa ciało moje i krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). Te słowa Jezusa wywołały ogromne zdziwienie i niezrozumienie. Trudno jednak się dziwić słuchaczom Jezusa, bo nie wiedzieli, o jakie ciało i jaką krew chodzi. Wypowiedź Jezusa potraktowali w sensie dosłownym.
  Nas to stwierdzenie już nie dziwi i nie gorszy. Przyjmowaliśmy i przyjmujemy Komunię Świętą wielokrotnie. Wiemy, że jest w niej ciało Chrystusa. Ale czy nie budzą się w nas wątpliwości? Jakże często słyszymy od wielu osób dorosłych, że przyjęli opłatek. Czy wtedy jest jeszcze u takich ludzi wiara w to, że ten opłatek to prawdziwe ciało Pana Jezusa? A jaka jest moja wiara? Co czuję, kiedy przyjmuję Komunię Świętą? Czy jestem wtedy pewny, że ten biały kruchy opłatek to prawdziwe ciało Pana Jezusa? Jaka jest moja wiara?

  Ks. Witold.

 • XX Niedziela zwykła 19.08.2012 r.

  W najbliższa niedzielę przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Msze święte odprawiane będą tak jak w każdą niedziele to znaczy o godzinie 9:00, 12:00 i 16:00.

  Już dziś informuję, że msze święte na rok 2013 będą przyjmowane od 16 września.

 • Intencje mszalne 20.08-26.08.2012

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Bernard Wroński – z racji imienin
  godz. 17:20 + Anna Napiórkowska – pogrzebowa

  Wtorek
  godz. 17:00 + Genowefa Sadkowska – pogrzebowa
  godz. 17:20 + Stefan Dominiak – pogrzebowa ostatnia

 • W homilii na niedzielę 12.08.2012 r.

        Tęsknota to bardzo ludzkie uczucie. Uczucie, które towarzyszy nam od momentu narodzin aż do samej śmierci. Tęsknimy za kimś albo za czymś. Te nasze tęsknoty rosną, ale bywa też i czasem tak, że stają się coraz słabsze i ustają. Dzieje się to wtedy, gdy to, za czym tęskniliśmy spełniło się, albo też wtedy, gdy zaczęliśmy tęsknić za czymś zupełnie innym.
  Wśród tych tęsknot jest też i tęsknota za Bogiem, choć wydaje się, że w obecnych czasach u niektórych z nas ta tęsknota, ten głód wygasa. Dlaczego tak się dzieje – trudno powiedzieć. Może ten głód zaspokoiliśmy i zaspokajamy czymś innym, łatwiejszym, bardziej przyjemnym.
  Jedno jednak jest pewne. Ten głód Boga, ta tęsknota za Nim kiedyś powróci. Czy jednak wtedy nie będzie już za późno?

  Ks. Witold.

 • XIX Niedziela zwykła 12.08.2012 r.

  1. W środę przypada Uroczystośc Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. U nas Msza święta będzie odprawiona o 9:00. O godz. 10:15 wyruszymy w pieszej pielgrzymce na uroczystości odpustowe do Smardzewa. W tym dniu nie będzie już Mszy św. popołudniowej.
  2. Bóg zapłać mieszkańcom Jarocina za ofiary na kwiaty do naszego kościoła. O ofiary na ten sam cel na 26 sierpnia proszę mieszkańców Szymak.
 • Intencje mszalne 14.08-19.08.2012

  Wtorek
  godz. 17:00 + Paweł Dzięgielewski - pogrzebowa
  godz. 17:20 + dziadkowie Jakubiak

  Środa
  godz. 09:00 + Dziadk. Sabina i Antoni Rajczak, r-ce Aniela i Józef
  Piotrowscy

 • W homilii na niedzielę 05.08.2012 r.

             Każdy z nas dba o zaspokajanie swych własnych i podstawowych potrzeb. Jedna z nich jest potrzeba chleba. Bez niego nie da się żyć. Czasem, aby go zdobyć, ludzie opuszczają swój rodzinny kraj i udają się w nieznane. Tak było w historii narodu wybranego i tak jest do dziś. Chrystus, który mówi nam dziś o chlebie zna te ludzkie potrzeby. Zna i rozumie, ale wie jednocześnie, że nie samym chlebem żyje człowiek. Potrzebuje on też „pokarmu z nieba”. Pokarmu, który jest dostępny na wyciagnięcie reki, bo jest on w każdym kościele i podczas każdej Mszy świętej. Czy pragnę tego chleba? Czy wiem jak ważny jest on dla mnie?

  Ks. Witold.

 • XVIII Niedziela zwykła 05.08.2012 r.

  1. Dzisiejsza niedziela jest niedzielą adoracyjną. Na sumie Wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i procesja.
  2. Już tradycyjnie 6 sierpnia wyruszy na Jasną górę Pielgrzymka Płocka. Z naszej parafii idzie w niej kilku pielgrzymów. Zachęcam do modlitewnej łączności z pielgrzymami, a zwłaszcza z tymi, którzy reprezentują naszą parafię.
 • Intencje mszalne 06.08-12.08.2012

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Jan i Teresa Lewandowscy – pogrzebowa
  godz. 17:20 + Janusz Czarnecki – pogrzebowa

  Wtorek
  godz. 17:00 + O błog. Boże dla Julii i Przemysława Marlęga
  godz. 17:20 + Janusz Kowalski – pogrzebowa

 • W homilii na niedzielę 29.07.2012 r.

      Rodziny, bądźcie szkołami trzeźwości ofiarując młodzieży pozytywne wsparcie, zwłaszcza wtedy, gdy przez odmowę spożywania alkoholu, spotka się z odrzuceniem ze strony rówieśników. Nie wychowujcie oportunistów, nie przyuczajcie do picia, ale bądźcie oparciem dla odważnych, poszukujących trzeźwości!
  Wy zaś, drodzy młodzi, chrońcie i umacniajcie swoją trzeźwość. Cieszcie się pięknem życia, które daje wam Bóg. Nie szukajcie wrażeń tam, gdzie możecie znaleźć jedynie rozczarowanie i dramaty. Nie ryzykujcie zdrowia i marzeń, które alkohol może wam odebrać.
  Sierpniowe wołanie o dobrowolną abstynencję to jedno z wielu działań, które podejmuje Kościół. Dziękujemy kapłanom, osobom konsekrowanym oraz wiernym świeckim za zaangażowanie w budowanie kultury trzeźwości. Zachęcamy do rozszerzania działalności istniejących i zakładania nowych stowarzyszeń, grup, fundacji, które będą promować trzeźwość w codziennym życiu. Wciąż potrzeba takich inicjatyw, jak Ruch Trzeźwości im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, który w tym roku obchodzi jubileusz trzydziestolecia działalności.
  Jak co roku prosimy o wspaniałe świadectwo abstynencji, która jest darem miłości. Prosimy o abstynencję przeżywaną w sposób radosny i odważny. Zdolność rezygnacji z alkoholu z motywów religijno-moralnych, wychowawczych i patriotycznych oraz umiejętność zabawy i wypoczynku bez alkoholu nie są powodem do wstydu. Są znakiem mądrości i odpowiedzialności.

  Z listu Konferencji Episkopatu Polski na miesiąc sierpień.

 • XVII Niedziela zwykła 29.07.2012

  1. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegła niedzielę podczas poświęcenia pojazdów. Ofiary te już przekazałem do Diecezjalnego Referatu Misyjnego skąd zostaną przekazane misjonarzom.
  2. Kwiaty na dzień dzisiejszy do kościoła zakupiliśmy z pieniędzy, jakie zebrali mieszkańcy Galominka i Galominka Nowego. O ofiary na kwiaty na 12 sierpnia proszę mieszkańców Jarocina.
 • Intencje mszalne 30.07-05.08.2012

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Zdzisław Nowakowski – pogrzebowa
  godz. 17:00 + Jadwiga Żebrowska - pogrzebowa

  Wtorek
  godz. 17:00 + Regina Kozłowska – pogrzebowa
  godz. 17:00 + Marianna Łukaszewska – pogrzebowa

 • W homilii na niedzielę 22.07.2012 r.

        „Pójdźcie i wypocznijcie nieco" (Mk 6, 31a). Jak bardzo te słowa wypowiedziane przez Jezusa do uczniów wracających z pierwszej wyprawy misyjnej przypominają nam czas wakacji, który obecnie przeżywamy. Jednak uczniom niedane było zbyt długo wypoczywać. Nie pozwolili na to wciąż przychodzący ludzie. A przychodzili w ważnej sprawie. Nie po protekcję, nie po lepszą pracę, nie po pieniądze. Oni czekali na zbawienie. Pragnęli, aby ktoś zwrócił na nich uwagę i zaakceptował ich takimi, jakimi byli. Jezus takich ludzi nie chce i nie zostawia bez pomocy. Mówi, ze dla nich niejako na pierwszym miejscu zostało zarezerwowane miejsce w Królestwie Bożym. My też mamy tam zarezerwowane miejsca. Jest ich wystarczająco, ale czy pragniemy ich tak samo jak ci, którzy przybyli do Jezusa?

  Ks. Witold

 • XVI Niedziela zwykła 22.07.2012

  1. Można już zapisywać się na Pieszą Pielgrzymkę Płocką na Jasną Górę. Zapisać można się w tutejszej parafii, albo w parafii św. Maksymiliana w Płońsku, co dla przyszłych pielgrzymów będzie wygodniejsze, bo otrzymają tam wszystkie potrzebne informacje.
  2. W zakrystii jest do odebrania gazeta Gość Niedzielny. Można też tam nabyć Gościa Niedzielnego.
 • Intencje mszalne 23.07-29.07.2012

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Leokadia(21) i Eugeniusz Skibińscy
  godz.
  17:20 + Andrzej Sawicki – pogrzebowa

  Wtorek
  godz. 17:00 + O błog. Boże dla Judyty i Tomasza
  Mierzyńskich miesiąc po ślubie
  godz. 17:20 + Jan Matoblewski – pogrzebowa

 • W homilii na niedzielę 15.07.2012 r.

         Jezus podczas swego pobytu na ziemi od samego początku przygotowuje ludzi do prowadzenia Kościoła. Wybiera dwunastu, razem przemierzają drogi Galilei Samarii, Judei i Dekapolu. Obserwują swego mistrza, słuchają jego nauki - uczą się. Po pewnym czasie Jezus ich posyła, aby po raz pierwszy zaczęli pełnić swoja misję. Przed tym udziela praktycznych uwag i obdarza mocą. To było próbne rozesłanie. Ostatecznie zostali posłani po zesłaniu Ducha Świętego. Od tej pory ta misja trwa ciągle. Do nas Pan też kieruje swoje wezwanie. Dotyczy ono każdego z nas, bo dziś Kościołowi potrzeba apostołów świeckich bardziej niż kiedykolwiek. Żyjemy, bowiem w czasach, kiedy Kościół jest atakowany, ośmieszany i zwalczany. I nic nie zrobi tu sam wysiłek papieża biskupów i kapłanów. Tylko wtedy, gdy będzie jak najwięcej chrześcijan napełnionych duchem Ewangelii i odpowiedzialnie zaangażowanych, tym bardziej będzie silne królestwo Boże.

  Ks. Witold

 • XV Niedziela Zwykła 15.07.2012 r.

  1. W związku z okresem wakacyjnym, bardzo proszę, aby interesanci zgłaszali się do kancelarii parafialnej przed Mszą św. to znaczy od godz. 16: 30 i po Mszy św., czyli o godz. 17: 45. W sprawach ważnych takich jak wyjazd do chorego, czy pogrzeb można do kancelarii zgłosić się w każdej chwili. Gdyby nie było w tym czasie ks. proboszcza, to proszę kontaktować się z panem Organistą lub panem Kościelnym.
  2. W zakrystii jest do odebrania gazeta Gość Niedzielny, można też tam kupić Gościa Niedzielnego.
 • Intencje mszalne 16.07-22.07.2012 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Leszek Piórkowski (6 rocz.)

  godz. 17:20 + Wiesław Kacperski – pogrzebowa

  Wtorek
  godz. 17:00 + Zenon i r-ce Lenart, r-ce Płochoccy
  Franciszka i Stanisław
  godz. 17:20 + Małgorzata Szulant – pogrzebowa

 • W homilii na niedzielę (08.07.2012)

           Jezus przemawiający do ludzi w synagodze w swoim rodzinnym mieście. Takie wydarzenie przedstawia nam fragment z dzisiejszej Ewangelii. Kiedy słuchamy z uwagą tego fragmentu zapewne dziwi nas zachowanie słuchaczy Jezusa. Owszem słuchają tego, co mówi, ale nie bardzo się tym przejmują, bo widza w nim tylko cieślę, syna Maryi i Józefa, których widują niemalże każdego dnia. Dziwią się tym skąd u Niego taka mądrość, ale na tym pozostają. Czy jednak takie zachowanie dotyczy tylko ziomków Pana Jezusa? A my? Też przychodzimy w niedzielę do kościoła, też słuchamy fragmentów ewangelii, ale czy po powrocie do domu pamiętamy, o czym mówił przeczytany dziś fragment? A jeśli nawet zapamiętamy go to na ile wpływa on na nasze życie i postępowanie?

  Ks. Witold

 • XIV Niedziela Zwykła 08.07.2012 r.

  1. Bóg zapłać wczorajszym nowożeńcom Julicie i Przemysławowi Marlęga za ofiarę na kwiaty do kościoła.
  2. Ofiary na kwiaty złożyli też mieszkańcy Galominka i Galominka Nowego. Składam im za to serdeczne Bóg zapłać i jednocześnie informuję, że z ofiar tych kupimy kwiaty na następną niedzielę.
 • Intencje mszalne 09.07-15.07.2012 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Jadwiga Nowakowska – pogrzebowa


  Wtorek
  godz. 17:00 + O błog. Boże dla Magdaleny (18 rocz.)

  godz. 17:20 + Leokadia Piotrowska – pogrzebowa

 • W homilii na niedzielę (01.07.2012)

         Uzdrowienie córki Jaira to jest obraz miłości Pana Boga i wiary człowieka. W drodze Pan Jezus spotkał kobietę, która chorowała na krwotoki. Ona też okazała zwyczajną wiarę. Była przekonana, że gdy dotknie się płaszcza Pana Jezusa będzie uzdrowiona. Jezus powiedział, że uzdrowiła ją jej wiara. Ta wiara rozbroiła serce Jezusa. Dwukrotne rozmnożenie chleba było również obrazem miłości Pana Jezusa i zaufania ludzi. Nad każdym kawałkiem chleba trzeba się modlić. Z bezrobociem nie można się pogodzić, ale trzeba szukać pracy i modlić się. Cierpienia i choroby zawsze będą, dlatego niech towarzyszy im nasza wiara i miłość.

  Ks. Franciszek

 • XIII Niedziela Zwykła 01.07.2012 r.

  1. W piątek dzieci i młodzież zakończyły rok szkolny. Życzę im i ich nauczycielom dobrego i bezpiecznego wypoczynku, jednocześnie przypominam o tym, że wakacje nie zwalniają nikogo z obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.
  2. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i procesja.
 • Intencje mszalne 02.07-08.07.2012 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Daniela Karwowska - pogrzebowa

  godz. 17:20 + Jan Geler i Beata Wiśniewska – pogrzebowa ostatnia

  Wtorek
  godz. 17:00 + Kazimierz Wiśniewski – pogrzebowa

  godz. 17:20 + Klementyna Wrońska – pogrzebowa

 • W homilii na niedzielę (24.06.2012)

          Jan Chrzciciel, którego dziś wspominamy rozpoczął swą działalność od wezwania do nawrócenia. Podobnie było i z Jezusem. On też mówił o konieczności nawrócenia i przemiany. I choć od tego czasu minęło już dwa tysiące lat to, to wezwanie jest nadal aktualne i nadal przez Kościół powtarzane. Tak jak uczniowie Jezusa czekamy na przyjście Królestwa Bożego. Nie wiemy, kiedy to nastąpi, dlatego musimy być zawsze gotowi, bo jak mówił Jan Chrzciciel „Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde wiec drzewo, które nie wydaje dobrego owocu będzie wycięte i w ogień wrzucone" (Mt.3,10)
  Jaki owoc ja wydaję? Gdzie jestem? Kogo słucham? Czym się karmię? Niech te pytania towarzyszą nam dziś w Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela i przez całe nasze życie.

  Ks. Witold.

 • XII Niedziela Zwykła - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA CHRZCICIELA 24.06.2012r.

  1. W najbliższy piątek Mszą św. o godz. 8:30 zakończymy rok szkolny. Spowiedź dla dzieci i młodzieży przed zakończeniem roku szkolnego będzie w czwartek od godz. 16:00 do 16:50.
  2. W piątek przypada też Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. U nas Msze św. odprawiane będą o godz. 08:30 i 17:00.
 • Intencje mszalne 25.06-01.07.2012 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Eugeniusz i Leokadia (19) Skibińscy

  godz. 17:25 + Marianna Urzykowska – pogrzebowa

  Wtorek
  godz. 17:00 + Mirosław Kosiński – pogrzebowa

  godz. 17:25 + Jan i Teresa Lewandowscy – pogrzeb.

 • W homilii na niedzielę (17.06.2012)

            Niepozorne ziarno wsiane do ziemi wyrasta po pewnym czasie na potężne drzewo, duży krzew czy dorodny łan zboża. Znamy ten obraz i wiemy, ze jest prawdziwy. Tak też dzieje się i z Kościołem. Najpierw nauczał sam Jezus, potem maleńka grupka jego uczniów, później ich następcy i Kościół rozrósł się na wszystkie kontynenty. Chrześcijaństwo jest największą religią świata. I choć niektórzy dziś mówią o odejściach od kościoła to prawda jest taka, ze On ciągle rośnie. Rośnie i będzie rósł, bo w nim działa sam Chrystus. Chrystus jednak wszystkiego za nas nie zrobi. My też musimy dbać o to, aby Kościół stale się przez nas umacniał. Przez nas i w nas. Takie jest nasze powołanie.

  Ks. Witold.

 • XI Niedziela Zwykła 17.06.2012r.

  1. W dniu dzisiejszym przypada w naszej parafii odpust ku czci św. Antoniego, patrona parafii. Sumę odpustową odprawi i kazanie wygłosi ks. Grzegorz Ślesicki – pracujący w parafii św. Józefa w Zakroczymiu. Bóg zapłać za udział w naszym odpuście: księżom, asyście, strażakom, ministrantom, dziewczynkom sypiącym kwiatami oraz wszystkim parafianom i gościom.
  2. Na najbliższą niedzielę o ofiary na kwiaty proszę mieszkańców Galomina.
 • Intencje mszalne 18.06-24.06.2012 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Stefan Dominiak ( 1 rocz.)


  Wtorek
  godz. 17:00 + Wiesława Włodarska - pogrzebowa

  godz. 17:25 + O zdrowie dla Reginy Kozłowskiej

 • W homilii na niedzielę (10.06.2012)

           Do końca ich umiłował. W czasie Oktawy Bożego Ciała rozważymy miłość Chrystusa do ludzi.  Do końca umiłował, dlatego umywał im nogi, dlatego poszedł na krzyż. Istniało realne niebezpieczeństwo zwątpienia. Chrystus zabezpieczył uczniów przed tym przez swoje zmartwychwstanie. Człowiek niepokoi się o swoją wieczność. Chrystus rozprasza zwątpienie przez swoje wniebowstąpienie. Na kogokolwiek spojrzymy jest to człowiek, którego Chrystus miłuje.

  Ks. Franciszek

 • X Niedziela Zwykła 10.06.2012r.

  1. Trwa Oktawa Bożego Ciała, którą zakończymy w najbliższy czwartek podczas Mszy św. o godz. 17:00. Po Mszy św. odbędzie się procesja, oraz poświęcenie wianków i kwiatów. Serdecznie zapraszam na oktawę i jej zakończenie.
  2. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza św. odprawiona będzie o godz. 17:00.
 • Intencje mszalne 11.06-17.06.2012 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 +


  Wtorek
  godz. 17:00 + Leokadia i Antoni (im.) Piotrowscy

  godz. 17:25 + Krystyna Wojciechowska – pogrzeb.

 • W homilii na niedzielę (03.06.2012)

             Uczniowie Jezusa, aby wypełnić jego polecenie mają iść na cały świat, nauczać wszystkie narody i udzielać im chrztu. To zadanie przejęli po nich ich następcy: biskupi i kapłani. I tak się dzieje do dzisiejszego dnia. Tak też było jedenaście lat temu, kiedy to i wam drogie dzieci ja lub też ksiądz Jerzy udzieliliśmy chrztu świętego. Ponieważ byliście jeszcze wtedy mali, w waszym imieniu rodzice wyrzekli się zła i wyznali wiarę. Dziś, kiedy jesteście już sporo więksi nadszedł czas, abyście same uczyniły to, co kiedyś za was zrobili wasi rodzice. Wyrzekli się zła i wyznali swoja wiarę.

  Ks. Witold

 • UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 03.06.2012r.

  1. W dniu dzisiejszym Obchodzimy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej oraz Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych przez dzieci z czwartych klas. Dzieci, które odnowiły dziś swoje przyrzeczenia przychodzą na biały tydzień w poniedziałek, wtorek, środę, piątek i sobotę na godz. 17:00, zaś w czwartek na godz. 12:00.
  2. W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. odprawiamy o godz. 9:00 i 12:00. Główne nabożeństwo połączone z procesją, zostanie odprawione o godz. 12:00. Zapraszam na nie asystę, strażaków, ministrantów, dzieci komunijne (do sypania kwiatami zapraszam też dziewczęta z klas trzecich) oraz wszystkich parafian i gości. Prosimy również o ubranie ołtarzy w tych samych miejscach i przez te same osoby czy miejscowości jak każdego roku i z góry dziękuję wszystkim ubierającym za ich ofiarną pracę. Od piątku rozpocznie się Oktawa Bożego Ciała, która odprawiana będzie w dni powszednie o godz. 17:00, zaś w niedziele o godz. 12:00.
 • Intencje mszalne 04.06-10.06.2012 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Stanisław Jeszczenko – pogrzebowa


  Wtorek
  godz. 17:00 + Jadwiga Żebrowska – pogrzebowa

 • W homilii na niedzielę (27.05.2012)

             Duch Święty, który zstąpił na Apostołów udzielił im specjalnych darów. Każdy z nich otrzymał to, co było mu przydatne do lepszego głoszenia Ewangelii. Dary Ducha Świętego udzielane są dla dobra tej wspólnoty, jaką jest Kościół. My też otrzymujemy Dary Ducha Świętego. Każdy z nas obdarowany jest różnymi zdolnościami, talentami. Otrzymujemy je od Boga dla własnego dobra, ale i dla dobra innych. Postawmy sobie dziś pytanie, jakimi darami mnie obdarzył Pan Bóg. Czy te dary rozwijam i co nie mniej ważne czy potrafię się dzielić nimi z innymi?

  Ks. Witold

 • ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO (27.05.2012)

  1. Dziś o godz. 10:15 wyruszamy w pieszej pielgrzymce na odpust do Smardzewa. U nas Msza św. odprawiana będzie tylko o godz. 9:00.
  2. Jutro święto NMP Matki Kościoła. U nas Msza św. odprawiona będzie o godz. 17:00.
 • Intencje mszalne 28.05-03.06.2012 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + r-ce Maria i Jan Salamon, Tadeusz
  Lewandowski

  Wtorek
  godz. 17:00 + Eugeniusz, Wiesław, Stanisław, Helena
  i Wacław Józiakowscy

 • W homilii na niedzielę (20.05.2012)

             Każdy człowiek, aby mógł żyć i pracować musi się posilać. Podstawowym pokarmem dla każdego z nas jest chleb. On nigdy się nie znudzi. Spożywając go będziemy mieć wystarczające siły by zdobyć nawet największy szczyt świata. My, jako ludzie wierzący chcemy zdobyć jeszcze więcej niż ten szczyt. Chcemy zdobyć Niebo. Do tego jednak nie wystarczy sam chleb powszedni. Tu potrzebny jest chleb dla naszej duszy. Chlebem tym jest sam Chrystus. Dziś ten chleb po raz pierwszy przyjmą w naszej parafii dzieci z klas drugich. Prośmy Boga, aby od tej pory ten chleb spożywali jak najczęściej.

  Ks. Witold

 • VII Niedziela Wielkanocna - Wniebostąpienie Pańskie (20.05.2012)

  1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W naszej parafii jest to również dzień Pierwszej Komunii Świętej.
  2. Dzieci, które przystąpiły dziś do Pierwszej Komunii Świętej przychodzą na biały tydzień codziennie na godzinę 17:00.
 • Intencje mszalne 21.05-27.05.2012 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Halina, Stanisław i Andrzej Kociuber


  Wtorek
  godz. 17:00 + Stanisław Wiśniewski, r-ce Bluszcz,
  dziadk. Wilamowscy.

 • W homilii na niedzielę (13.05.2012)

           Uważamy często, że na miłość trzeba sobie zasłużyć. Należy, więc być dobrym, grzecznym, układnym. W razie nie spełnienia tych warunków o miłości nie ma mowy. Tymczasem Chrystus przypomina nam dziś o tym, że miłość ma być bezinteresowna. „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”(J.15, 12). Prawdziwa miłość uśmierca egoizm i myślenie o sobie. Taką miłością umiłował nas Chrystus. On oddał za nas swoje życie.

  Ks. Witold

 • VI Niedziela Wielkanocna (13.05.2012)

  1. Dziś w naszej parafii obchodzimy UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE SZEŚĆSETLECIA naszej parafii. Uroczysta Msza św. jubileuszowa odprawiona będzie przez ks. bpa Romana Marcinkowskiego o godz. 12:00. Po Mszy św. koncert w wykonaniu zespołu „Moja rodzina” i aktora Ryszarda Bacciarellego
 • Intencje mszalne 14.05-20.05.2012 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00

  Wtorek
  godz. 17:00
  + Mieczysława i Bolesław Sokołowscy, Marianna, Jan i Halina Sitkowscy.

 • W homilii na niedzielę (06.05.2012)

  Krzew winny i latorośle.
  Warunkiem normalnego życia człowieka wierzącego jest takie zjednoczenie z Chrystusem, jakie jest pomiędzy pniem drzewa i jego gałęziami. Takie połączenie z Chrystusem to jest łaska uświęcająca i dobre życie. Gałęzi uschłej z drzewem połączyć nie można. Człowiek żyjący poza Bogiem do Stwórcy wrócić może i powinien. Przykładem tego jest św. Paweł Apostoł i jego nawrócenie. Połączenie z Chrystusem i dobre życie daje nam szansę, aby nasza modlitwa była wysłuchana.

  Ks. Franciszek

 • V Niedziela Wielkanocna (06.05.2012)

  1. W najbliższą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12:00 odprawiona będzie Msza św. jubileuszowa z okazji sześćsetlecia istnienia naszej parafii. Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi Ks. Bp Roman Marcinkowski.
 • Intencje mszalne 07.05-13.05.2012 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Stanisław i Helena Wójcik

  Wtorek
  godz. 17:00 + dziadkowie i pradziadkowie Jóźwiak

 • W homilii na niedzielę (29.04.2012)

        Kiedy widzimy, że ktoś wyświadcza drugiemu człowiekowi dobro powinniśmy się z tego cieszyć. Tymczasem wcale to nie jest takie oczywiste. W dzisiejszym czytaniu z Dziejów Apostolskich czytamy o tym, że apostołowie zostali postawieni przed sądem za to, że uzdrowili chorego, za dobry czyn? Dlaczego? Dlatego, ze uczynili to w imię Jezusa. Od tamtej chwili minęło około dwóch tysięcy lat, a tymczasem pod tym względem niewiele się zmieniło. Jak bardzo atakowany jest dziś Kościół – jego pasterze i wierni tylko za to, że wierzą w Chrystusa. Co możemy zrobić? Godnie żyć, godnie to znaczy być dobrym biskupem, kapłanem, mężem, żoną, dzieckiem, pracownikiem…To wystarczy. Prawda wtedy sama się obroni.

  Ks. Witold

 • IV Niedziela Wielkanocna (29.04.2012)

  1. Po Mszy św. o godz. 9:00 spotkanie dla dzieci z klas komunijnych i ich rodziców.
  2. W ubiegłym tygodniu panowie: Felczak Tadeusz, Oździński Mieczysław i Piotrowski Janusz naprawili parkan przy naszym kościele. Składamy im za to serdeczne Bóg zapłać.
 • Intencje mszalne 30.04-06.05.2012 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Jan Matoblewski - pogrzebowa

  Wtorek
  godz. 17:00 + Paweł, Adam i teściowie Wasilczenko

 • NABOŻEŃSTWO MAJOWE

  mb1        „Z nadejściem miesiąca maja, który pobożność wiernych już od dawna poświęciła Maryi Bogurodzicy, a duch Nasz przepełnia się radością, dostrzegamy wzruszające widowisko wiary i miłości, jakie wkrótce przedstawi cała ziemia na cześć Królowej Niebios. W tym, bowiem miesiącu chrześcijanie, i w świątyniach i w domach, składają Bogurodzicy Dziewicy z tradycji przejęte hołdy czci i miłości. A w zamian zazwyczaj w tym czasie spływają z tronu naszej Matki częstsze i obfitsze dary Bożego zmiłowania.
      … miesiąc maj zachęca nas do tego, by częściej i ufniej prosić Maryję, której najłaskawsze Serce chętniej w tym czasie przychyla się do naszych próśb. Dlatego Nasi Poprzednicy w tym miesiącu, Bogurodzicy poświęconym, zachęcali społeczność chrześcijańską, by zanosiła publiczne modły do Maryi, kiedy domagały się tego potrzeby Kościoła lub niebezpieczeństwa grożące światu. Okoliczności bieżącej chwili zmuszają Nas, Czcigodni Bracia, wezwać katolików do tego rodzaju modłów. Jeśli bowiem przyjrzymy się potrzebom Kościoła, uznamy powagę obecnego czasu. Nie ma, więc bardziej naglącej i poważniejszej sprawy, niż wezwać wszystkich chrześcijan do modlitwy."

  Papież Paweł VI

  figurka       Jedną z najpiękniejszych form czczenia Królowej Polski jest nabożeństwo majowe, odprawiane w kościołach, przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych, czy też w naszych domach. Jest to wyraz naszej wiary, dzięki której Polacy, przetrwali dziejowe burze nawiedzające często naszą Ojczyznę. Dziś też nasza ojczyzna potrzebuje naszych modlitw. Dlatego proszę parafian i wszystkich odwiedzających naszą stronę o udział w nabożeństwie majowym. Módlmy się słowami Litanii Loretańskiej do naszej Matki, aby roztaczała swoją opiekę nad naszą Ojczyzną, Parafią i nad każdym z nas.
         W naszym kościele nabożeństwo majowe odprawiane będzie w dni powszednie po Mszy św. o godz. 17:00, zaś w niedziele o godz. 15:30.

  Ks. Witold – proboszcz.

 • W homilii na niedzielę (22.04.2012)

        Smutni, pozbawieni nadziei uczniowie idący do Emaus. Oni uciekają, uciekają jak najdalej byle by tylko nie myśleć o tym, co ich spotkało. Jakże podobni jesteśmy i my do nich. Często smutni, przygniecieni przez codzienne kłopoty najchętniej udalibyśmy się nawet na „koniec świata” byle by tylko zapomnieć o tym, co nas boli. Uczniowie w swej wędrówce spotkali Pana, poznali Go po łamaniu chleba i nagle na nowo odnaleźli sens swego życia.
        My też na swej drodze spotykamy Pana, łamiemy chleb i przyjmujemy Go, ale czy to zmienia w jakikolwiek sposób nasze życie…?

  Ks. Witold

 • III Niedziela Wielkanocna (22.04.2012)

  1. Zaraz po Mszy św. o godz. 9:00 spotkanie dla dzieci z klas komunijnych, następne spotkanie za tydzień.
  2. W poniedziałek przypada Uroczystośc św. Wojciecha głównego patrona Polski. Msza św. w naszym kościele odprawiona będzie o godz. 17:00.
 • Intencje mszalne 23.04-29.04.2012 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Jerzy Nałęcz
  godz. 17:20 + Edmund Wiśniewski – pogrzebowa

  Wtorek
  godz. 17:00 + Henryk Gajewski – pogrzebowa
  godz. 17:20 + Paweł Dzięgielewski – pogrzebowa

 • W homilii na niedzielę (15.04.2012)

  Zmartwychwstanie źródłem naszej wiary,  jedności i miłości.
          Ewangelia święta ukazuje nam zmartwychwstanie Pana Jezusa, jako źródło naszej wiary. Drugie czytanie ukazuje nam miłość bliźniego, która wypływa z miłości Bożej. W pierwszym czytaniu widzimy jedność, której fundamentem jest Jezus zmartwychwstały. Na straży tej jedności Chrystus postawił św. Piotra i pozostałych apostołów.

  Ks. Franciszek

 • II Niedziela Wielkanocna - Święto Miłosierdzia Bożego (15.04.2012)

  1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Bóg zapłać za ofiary, którymi wsparliśmy ludzi potrzebujących pomocy.
  2. W czwartek Ojciec Święty Benedykt XVI będzie obchodził 7 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.
 • Intencje mszalne 16.04-22.04.2012 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00 + Andrzej Sawicki – pogrzebowa
  godz. 17:20 + Janusz Kowalski – pogrzebowa

  Wtorek
  godz. 17:00 + Leokadia Piotrowska – pogrzebowa
  godz. 17:20 + Józef Liberadzki – pogrzebowa

 • Intencje mszalne 09.04-15.04.2012 r.

  Poniedziałek
  godz. 09:00
  + Jan Kaczyński
  godz. 12:00
  + Anna Kacprowska, dziadk. Pytlak
  godz. 16:00
  + Sylwester Obrębski, r-ce Piotr i Antonina Szot, Jadwiga Wawrzyńczuk, dziadk. Adamscy i Szot

  Wtorek
  godz. 17:00
  + Dantis

  Środa
  godz. 7:00
  + Dantis

  Czwartek
  godz. 7:00
  + Dantis

  Piątek
  godz. 17:00
  + Paweł Wasilczenko – pogrzebowa
  godz. 17:00
  + Klementyna Wrońska – pogrzebowa

  Sobota
  godz. 17:00
  + Jan i Stanisława Turalscy, Agnieszka Słupecka
  godz. 17:20
  + r-na Żelech

  Niedziela
  godz. 09:00
  + r-ce Tadeusz i Czesława Felczak, Ryszard Ziemkiewicz
  godz. 12:00
  + Za parafian
  godz. 16:00
  + r-ce i c.r-na Brzezińskich, Safaryn, brat Eugeniusz

 • W homilii na niedzielę (08.04.2012)

         Co zmieniło w moim życiu zmartwychwstanie Jezusa? Czy stałem się innym człowiekiem, którego życie zmieniło się jak chociażby życie Magdaleny? Co zmienił we mnie czas Misji Świętych, które zakończyliśmy Niedzielą Palmową? Jakim teraz jestem Człowiekiem? Odmienionym, pełnym wiary, nadziei i miłości, czy też nadal w moim życiu jest tylko pustka i zabieganie wokół spraw doczesnych. Jakim jestem człowiekiem?

  Ks. Witold  

 • Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (08.04.2012)

  1. Przy ubieranie Grobu Pańskiego pracowali: Paweł Małachowski, Tadeusz Felczak, Andrzej Felczak, Paweł Felczak. Mieczysław Oździński, Janusz Piotrowski, Tomasz Brzeziński, Bogdan Lewandowski, Paweł Żmijewski, Dariusz Szymańczyk, Sławomir Czyż, Damian Żmijewski, Anna Rakowska, Kamila Kaczyńska, Magdalena Purzycka, Stefan Godlewski i Marek Kaczyński. Składamy im za to serdeczne Bóg zapłać. Serdeczne podziękowanie składam też mieszkańcom Ćwiklinka za ofiary na kwiaty, strażakom za ich czuwanie przy Grobie Pańskim, Asyście, Ministrantom, Lektorkom oraz tym wszystkim, którzy czynnie uczestniczyli w adoracji i na nabożeństwach Triduum Paschalnego.
  2. Ofiary z jutrzejszego dnia już tradycyjnie przekazujemy na Wyższe Uczelnie katolickie.
  3. Najbliższa niedziela jest niedzielą miłosierdzia Bożego. Ofiary z tego dnia przekażemy na pomoc dla najbardziej potrzebujących.
  4. Jutro msze św. odprawiane będą jak w każdą Niedzielę.
  5. W najbliższą niedziele samochodów pilnować będą: o godz. 9:00 p. Kaczyński Tomasz i Sosiński Zdzisław, zaś o godz. 12:00 p. Purzycki Mieczysław i Szcześniak Arkadiusz – wszyscy z Szymak.
 • Życzenia na Święta Wielkanocne

  wielkanoc      „Weselcie się, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki Król odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa!”
        Te słowa, które usłyszeliśmy podczas Wigilii Wielkanocnej przypominają nam o tym, co jest źródłem prawdziwej radości. Zmartwychwstały Chrystus mówi nam ludziom tak często przestraszonym, zmęczonym, pozbawionym nadziei, że każdy z nas ma powód do radości, bo każdy z nas tak jak Chrystus powróci do życia pośród zbawionych. Życzę wszystkim, aby te święta były dla nas źródłem prawdziwej radości i nadziei. Niech to będzie również czas odpoczynku w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Na to radosne świętowanie. Szczęść Wam Boże.

  Ks. Witold.

 • Intencje mszalne 02.04-07.04.2012 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00
  + Irena Machnik

  Wtorek
  godz. 17:00
  + Dantis

 • W homilii na niedzielę (01.04.2012)

         Msza święta ofiarą Chrystusa i Kościoła, w której Jezus Chrystus pod postacią chleba i wina ofiarowuje się Bogu Ojcu za nasze grzechy. Ofiara Mszy świętej jest tożsama z ofiarą Wielkiego Piątku złożoną na drzewie krzyża. Chrześcijanin powinien dołożyć starań, aby mieć w tej ofierze swój udział.

  Ks. Leszek Błaszczak

 • Niedziela Palmowa (01.04.2012)

  1. Kończymy dziś nasze Misje parafialne. Dziękujemy Panu Bogu, że dał nam możliwość uczestniczenia w tym wyjątkowym czasie, ks. Leszkowi Błaszczakowi za przeprowadzeniu misji i wszystkim parafianom i gościom za tak liczne uczestnictwo i zaangażowanie.
  2. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Nabożeństwa Wielkiego Tygodnia to jest czwartek, piątek i sobota odprawiane będą o godz. 18:00, i tak:
 • W homilii na niedzielę (25.03.2012)

  Spowiedź misyjna.

      Trzeba się dobrze przygotować do spowiedzi misyjnej. Spowiedź to wyznanie grzechów.  Mówimy grzechy swoje, nie cudze. Na drugim planie możemy zasięgnąć rady, bądź wyżalić się. Przy spowiedzi powinien być żal, bez żalu nie ma odpuszczenia grzechów. Żal wymaga mocnego postanowienia poprawy. Dobra spowiedź misyjna to dobre życie.

  Ks. Franciszek

 • V Niedziela Wielkiego Postu (25.03.2012)

  1. Dziś podczas Mszy św. o godz. 9:00 w naszym kościele wystąpiły dzieci ze scholii „Perełki” z parafii św. Urbana w Baboszewie z koncertem charytatywnym pod tytułem „Perełki z pomocą dla Natalki. Dzieciom i ich opiekunom dziękuję za występ, zaś parafianom za wsparcie materialne, jakie złożyli dla chorej Natalki. Proszę jednoczenie wszystkich o modlitwę w intencji Natalki.
  2. Spotkanie dla dzieci z klas komunijnych odbędzie się po Świętach Wielkanocnych.
 • Intencje mszalne 26.03 – 01.04.2012 r.

  Poniedziałek
  godz. 17:00
  + Stefan Piechowski – pogrzebowa

  Wtorek
  godz. 17:00
  + Benedykt Kołpaczyński - pogrzebowa ostatnia

 • W homilii na niedzielę (18.03.2012)

        Światło to Chrystus i prawda, jaką nam przynosi. Ciemność to grzech i zakłamanie. Dlaczego więc tak często człowiek wybiera ciemność? Zapewne, dlatego, że tak się przyzwyczaił, że w tej chwili jest mu dobrze, że nie chce zmieniać swojego życia. Ale, czy ta chwila będzie trwała zawsze?
  Pomyślmy o tym zanim nie będzie za późno i otwórzmy się na prawdziwe światło – na Chrystusa. On czeka… a ja…?

  Ks. Witold.

 • IV Niedziela Wielkiego Postu (18.03.2012)

  1. Po Mszy św. o godz. 9:00 spotkanie dla dzieci z klas komunijnych. Następne za tydzień.
  2. W najbliższą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9:00 wystąpi w naszej parafii scholka „Perełki” z parafii św. Urbana w Baboszewie,
 • III Niedziela Wielkiego Postu (11.03.2012)

  1. Dziś po Mszy św. o godz. 9:00 spotkanie dla dzieci z klas komunijnych. Następne za tydzień.
  2. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego mieszkańcom Woli Dłużniewskiej, Galomina ( ofiary, które zbierał p. Sokołowski) Ćwiklina ( od p. Morawskich), Jarocina Kolonii i Tyski, Jarocina Wieś i za Lasem.
  3. W ubiegłym tygodniu przedstawiłem program naszych Misji Świętych. Odprawiać je będziemy od 29 marca do 1 kwietnia b.r. Program ten jest wywieszony przy wejściu do kościana, dostarczony też będzie do każdej rodziny ( tam gdzie jeszcze nie dotarł). Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w misjach, proszę również o modlitwę w intencji naszych misji parafialnych. Misje poprowadzi ks. Leszek Błaszczak.
  4. Można już zapisywać chorych na odwiedziny księdza podczas misji świętych.
  5. Przy wyjściu z kościoła można wziąć kartkę, aby na niej zapisać wypominki misyjne.
  6. W zakrystii jest do odebrania gazeta Gość Niedzielny.
  7. W tym tygodniu usunęliśmy kolejne drzewo zagrażające naszym pomnikom. Ponieważ było zbyt mało czasu na zrobienie porządków po tym drzewie, dlatego dopiero po niedzieli p. kościelny uporządkuje cmentarz.
  8. Taca z najbliższej niedzieli przeznaczone będzie na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem naszego kościoła.
  9. Samochodów w najbliższą niedzielę pilnować będą: o godz. 09:00 p. Brześkiewicz Arkadiusz i Pydyn Antoni zaś o godz. 12: 00 p. Masiak Tadeusz i Cejmer Grzegorz – wszyscy z Woli Dłużniewskiej
 • W homilii na niedzielę (11.03.2012)

       Gniew Jezusa, jaki widzimy w dzisiejszej ewangelii jest gniewem w obronie tego, co jest dla Niego najważniejsze – świątyni. Jezus wzywa nas byśmy szanowali nasze świątynie ziemskie, ale jednocześnie przypomina nam szacunku do świątyni, która jest w naszych sercach. Czy dbam o te świątynie …?

  Ks. Witold.